Now showing items 21-40 of 46

 • Numerické modelování speciálního zdroje světla s LED 

  Nepor, František
  Tato práce je zaměřena na numerické modelování speciálního světelného zdroje z LED. Jedná se především o rozbor problému modelování světelných úloh, o teoretický návrh zdroje a jeho následné ověření měřením. Cílem je ...
 • Numerické modelování vlivu magnetické susceptibility na MR obrazy 

  Julínek, Michal
  Je proveden numerický výpočet mapy magnetického pole vybraného uspořádání pro zvolené vlastnosti materiálů a výsledek je porovnán s MRI měřením. Je navržena inverzní úloha tj. stanovení magnetické susceptibility materiálů ...
 • Optoelektronické měřicí metody 

  Kvapil, Antonín
  Práce se zabývá problematikou měření výkonu i složek elektrického a magnetického pole. V práci je proveden rozbor metod pro měření pulsního napětí, proudu a okamžitého výkonu elektromagnetického pulsu. Je navržena metoda ...
 • Pasivní optická detekce pohybujících se cílů 

  Hladík, Roman
  Diplomová práce se zabývá problematikou optické lokalizace cílů s velikostí jednoho nebo několika pixelů. Matematicky byly popsány důležité aparáty, které se pro zpracování dynamického obrazu používají. Bylo navrženo ...
 • Polyfunkční dům 

  Fiala, Pavel
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení polyfunkčního domu. Objekt se nachází na okraji města Třebíče. Pozemek je mírně svažitý k jižní straně. Základy jsou tvořeny betonovými ...
 • Pracoviště pro výstupní testování elektronických přístrojových transformátorů proudů a napětí 

  Brýdl, Ondřej
  Tato práce pojednává o komplexním návrhu automatické testovací linky pro testování elektronických transformátorů. Je zde také popsán kompletní návrh univerzálního přípravku pro všechny typy transformátorů, které firma ABB ...
 • Rodinný dům s cestovní kanceláří 

  Fiala, Pavel
  Téma bakalářské práce je rodinný dům s cestovní kanceláří. Dům je navržen ze stěnového systému POROTHERM, má dvě nadzemní podlaží. Nad hlavní částí, garáží a nad kanceláří je objekt zastřešen pultovými střechami. Pozemek ...
 • Rotačně souměrné antény s metamateriály 

  Roman, Pavel
  Diplomová práce se zabývá počítačovým modelováním tzv. meta-materiálů a jejich využitím při návrhu elektricky malých antén. Pro modelování byl využit program COMSOL Multiphysics 3.3. Při simulacích jsem se soustředil na ...
 • Řízení měniče 

  Nevoral, Jiří
  Bakalářská práce je studiem problematiky mikroprocesorů DSP vhodných k řízení frekvenčních měničů používaných k řízení asynchronních motorů a dále vhodné realizace vlastního řízení. Práce obsahuje informace o vlastnostech ...
 • Řízení odběru výkonu nekonvenčních zdrojů energie 

  Sládek, Karel
  Cílem práce je řízení odběru výkonu z nekonvenčního zdroje, mikrogenerátoru. Požadována je vysoká účinnost při velmi malém výkonu.
 • Samolepicí antény pro komunikaci po lidském těle 

  Punar, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na planární antény pro komunikaci po lidském těle (on body). Práce vychází z konceptu samolepicí antény, který byl publikován v [1]. Práce obsahuje výsledky simulací navržené antény a ...
 • A Sensor System for Detecting and Localizing Partial Discharges in Power Transformers with Improved Immunity to Interferences 

  Drexler, Petr; Čáp, Martin; Fiala, Pavel; Steinbauer, Miloslav; Kadlec, Radim; Kaška, Miloš; Kočiš, Lubomír (MDPI, 2019-02-22)
  The paper reports on the solution, principles, and application results related to a system for diagnosing main transformers in power plants via the radiofrequency method. The subject of the diagnostics is the occurrence ...
 • Senzor pro nízkorychlostní snímání pohybu kontinua 

  Tomášek, Petr
  Diplomová práce pojednává o problematice měření průtoků kapalin o velmi malých rychlostech. Práce je členěna do 4 kapitol. První kapitola se zabývá obecnými vlastnostmi kapalin, problematikou průtokoměrů, podrobně je ...
 • Spektrální analýza impulsních signálů 

  Měcháček, Radek
  Analýza signálů, zvláště pak impulsních signálů a jejich další zpracování, je dnes již otázkou mnoha různých technologických odvětví. Od sdělovací techniky přes telekomunikace a akustiku, až po přírodovědné aplikace či ...
 • Studie šíření elektromagnetické vlny v heterogenních strukturách 

  Nešpor, Dušan
  Práce je zaměřena na zkoumání chování vysokofrekvenčních elektromagnetických vln v nehomogenních materiálech. Především na odrazech a lomech vln na rozhraní materiálů s různými vlastnostmi na chování elektromagnetické vlny ...
 • Studie šíření širokospektrých signálů nehomogenním prostředím 

  Měcháček, Radek
  Práce je zaměřena na teoretické poznatky jak z oblasti elektromagnetického pole, tak z oblasti specifických vlastností měřeného metamateriálu. Nejprve jsou poskytnuty informace o základech elektromagnetického pole, k ...
 • Studium vlivu magnetických polí na biologické tkáně 

  Vlachová Hutová, Eliška
  Práce se zabývá výzkumem působení magnetického pole na raná somatická embrya (RSE) smrku a borovice. Působící magnetické pole je gradientní. Cílem práce bylo seznámit se s těmito magnetickými poli a navrhnout metodiku ...
 • Šumová spektroskopie pro biologii 

  Žáčik, Michal
  Práca obsahuje rešerž spektroskopických meracích metód v rámci širokého frekvenčného pásma. Je navrhnutá experimentálna meracia metóda pre meranie jednoduchých vzoriek a biologických vzoriek v rámci šumovej spektroskopie ...
 • Šumový generátor 

  Pospíšil, Miroslav
  Předmětem této bakalářské práce „Šumový generátor“ je návrh a sestrojení šumového generátoru. První část práce je zaměřena na popis náhodných signálů. V druhé části jsou obvodové realizace šumových generátorů. Ve třetí ...
 • Testing an Impedance Non-destructive Method to Evaluate Steel-Fiber Concrete Samples 

  Komárková, Tereza; Fiala, Pavel; Steinbauer, Miloslav; Roubal, Zdeněk (Institute of Measurement Science of Slovak Academy of Sciences, 2018-03-01)
  The paper discusses tests related to the evaluation of the density and orientation of fibers in a composite material. Compared to the approaches used to date, the proposed technique is based on the evaluation of the ...