Now showing items 21-40 of 114

 • Chování feroelektrik v elektrickém poli 

  Krejčí, Josef
  Předložená práce popisuje vlastnosti a použití feroelektrických materiálů nacházejících uplatnění v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu. Práce je zaměřena zejména na jejich chování v elektrickém poli o různých ...
 • Chování lakových kompozitů v různých environmentálních podmínkách 

  Kadlec, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na přípravu zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a na analýzu elektrických vlastností izolačního materiálu v různých environmentálních podmínkách. Za tímto účelem bylo vytvořeno ...
 • Diagnostika perspektivních elektroizolačních kapalin 

  Spohner, Milan
  Předložená práce se zabývá klasifikací a diagnostikou elektroizolačních kapalin. Dále jsou v teorii popsány matematické a fyzikální principy těchto kapalin. Proběhla analýza současného stavu v oblasti výzkumu a trendů v ...
 • Diagnostika vlastností drážkových izolací stejnosměrnými metodami 

  Brida, Marek
  Predložená práca pojednáva o problematike starnutia drážkových izolácií a ich diagnostike s využitím jednosmerných meracích metód. Experiment bol zameraný na zmeranie a vyhodnotenie absorpčnej charakteristiky elektricky a ...
 • Diagnostika vlastností elektroizolačních kapalin 

  Makówka, Tomasz
  Diplomová práce se zabývá elektroizolačními kapalinami, jejich vlastnostmi a použitím v elektrotechnickém průmyslu. Podrobněji je zkoumána dynamická viskozita, elektrická vodivost a diagnostické metody pro sledování těchto ...
 • Diagnostika vlastností elektroizolačních zalévacích hmot 

  Mucha, Jan
  Předkládaná práce se zabývá současným vývojem stavu elektroizolačních hmot používaných v elektrotechnickém průmyslu, včetně kladených požadavků na jejich elektrické a mechanické vlastnosti. Součástí práce je příprava ...
 • Diagnostika vlastností polovodičových materiálů 

  Šeliga, Ladislav
  Tato práce se zabývá popisem základních vlastností polovodičových materiálů a metodami měření vlastností polovodiče. V první části práce jsou rozebrány elementární polovodiče, polovodičové sloučeniny a pásová struktura. V ...
 • Dielektrická absorpce lakových kompozitních materiálů 

  Reňák, Ladislav
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektroizolačních laků a kompozitních materiálů z pohledu změn jejich dielektrických vlastností v závislosti na změně relativní vlhkosti prostředí, v němž jsou tyto laky umístěny. ...
 • Dielektrické vlastnosti tepelně namáhaných drážkových izolací 

  Přikryl, Tomáš
  Bakalářská práce sleduje změny základních dielektrických vlastností drážkové izolace na bázi polyesterové fólie v průběhu změny vlhkosti. Na vzorcích materiálu byly měřeny časové závislosti nabíjecích inab a vybíjecích ...
 • Dynamická viskozita elektroizolačních kapalin 

  Míka, Petr
  Diplomová práce se zabývá perspektivními elektroizolačními kapalinami šetrnými k životnímu prostředí. V práci jsou uvedeny důležité vlastnosti v současnosti používaných elektroizolačních kapalin. Je popsána fyzikální ...
 • Elektrická vodivost alternativních elektroizolačních kapalin 

  Reňák, Ladislav
  Předkládaná práce se zabývá vlastnostmi alternativních elektroizolačních kapalin a kapalin na bázi ropy. Je zkoumáno jejich použití v elektrotechnickém průmyslu. V praktické části práce se zabývá měřením absorpčních ...
 • Elektrické vlastnosti alternativních kapalin pro elektrotechniku 

  Naider, Jan
  Diplomová práce obsahuje rozdělení elektroizolačních olejů, popis vlastností jednotlivých druhů a aktuální přehled o nových elektroizolačních kapalinách. Součástí práce je vysvětlení polarizace a vodivosti látky. V praktické ...
 • Elektrické vlastnosti feroelektrických materiálů 

  Hudeček, Ondřej
  Bakalářská práce řeší vlastnosti a použití feroelektrických materiálů v elektrotechnice. Experiment byl zaměřen na měření a vyhodnocení teplotní a frekvenční závislosti komplexní permitivity pro různé feroelektrické keramické ...
 • Elektrické vlastnosti modifikovaných oligobutadiénů 

  Toulová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá chováním dielektrických materiálů ve střídavém elektrickém poli. Ke zjišťování vlastností dielektrických materiálů ve frekvenční oblasti byla použita metoda dielektrické relaxační spektroskopie. ...
 • Elektromagnetický pulzní urychlovač projektilů 

  Žamberský, Jan
  Tato práce se zabývá použitím magnetického pole k urychlení projektilů v zařízení zvaném coilgun. Je složena ze dvou částí, z nichž první je teoretická diskuze o magnetismu a jeho využití, druhá část je o vlastním coilgunu, ...
 • Expozice epoxidových pryskyřic ve ztížených klimatických podmínkách 

  Hanačík, Radim
  Tahle práce se zabývá popisem účinků klimatických činitelů, zejména relativní vlhkosti a teploty na vlastnosti makromolekulárních látek, ale také i ostatních, jako je UV záření, vítr, kyslík a voda. Dále nás seznámí s ...
 • Expozice epoxidových pryskyřic ve ztížených klimatických podmínkách 

  Hanačík, Radim
  Tahle práce se zabývá popisem účinků klimatických činitelů, zejména relativní vlhkosti a teploty na vlastnosti makromolekulárních látek, ale také i ostatních, jako je UV záření, vítr, kyslík a voda. Dále nás seznámí s ...
 • Feroelektrika v elektrickém poli 

  Pavelka, Petr
  Předložená práce popisuje vlastnosti a použití feroelektrických materiálů nacházejících uplatnění v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu. Práce je zaměřena zejména na jejich chování v elektrickém poli o různých ...
 • Hodnocení paropropustnosti materiálů 

  Zemánek, Petr
  Tématem této práce je seznámení se s odbornou terminologií a fyzikálními zákonitostmi paropropustnosti materiálů v různých průmyslových odvětvích. Jsou zde popsány základní vlastnosti propustnosti vodních par a jejich ...
 • Izolační a dielektrické vlastnosti vody 

  Grill, Jiří
  Diplomová práce se zabývá izolačními a dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje strukturu vody, její kovalentní a vodíkové vazby. Nastiňuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody, přičemž se rozepisuje o parametrech ...