Now showing items 21-27 of 27

 • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

  Ryšavý, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá vlnkovou transformací a jejím využití při zpracování a odstraňování šumu ze snímků pořízených nukleární magnetickou rezonancí. V teoretické části práce je krátce popsán princip nukleární magnetické ...
 • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

  Nezhyba, Jiří
  Diplomová práce se zabývá vlnkovou transformací a jejím využitím při zpracování a odstraňování šumu ze snímků pořízených nukleární magnetickou rezonancí. Definuje základní pojmy v této problematice jako jsou mateřská vlnka ...
 • Využití filtračních metod v NMR měřeních 

  Zvěřina, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je seznámit se s principem filtračních technik signálů snímaných technikami nukleární magnetické rezonance (NMR). Při zpracovávání signálů vzniká prakticky vždy ve snímcích rušivá složka a ...
 • Zpracování MR obrazových dat při měření tkáňových kultur 

  Bidman, Petr
  Techniky založené na principu nukleární magnetické rezonance (NMR) patří mezi jedny z nejmodernějších metod studia fyzikálních, chemických a biologických vlastností látek [1] Univerzálnost těchto technik je předurčuje k ...
 • Zpracování MR obrazů 

  Mrákava, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je seznámit se s metodami zpracování obrazů snímaných technikami nukleární magnetické rezonance. Jsou zde popsány postupné kroky při digitalizaci signálu na obrazová data. Ale při zpracovávání ...
 • Zpracování obrazů raných smrkových kultur snímaných MR technikou 

  Raichl, Jaroslav
  Semestrální projekt se zabývá filtrací obrazů snímaných při nukleární magnetické rezonanci (NMR) a její uplatnění v praxi. Práce obsahuje popis principu nukleární magnetické rezonance, číslicových filtrů, základní struktury ...