Now showing items 21-24 of 24

 • Tvorba hudby počítačem 

  Mederly, Peter
  Hlavním cílem práce je analýza, návrh a implementace nového systému schopného generovat hudbu v reálném čase, na základě skutečných dat nebo libovolných rastrových obrázků. Práce poskytuje průřez historií snažení se o ...
 • Uživatelské rozhraní k multimediálnímu slovníku 

  Divácký, Roman
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci uživatelského rozhraní k multimediálnímu slovníku. Cílem této práce je vytvořit aplikaci s podporou hlasového vstupu a otestovat schopnost rozpoznání zadávaných slov. ...
 • Zarovnávání paralelních textů 

  Kadlček, Filip
  Tato práce se zabývá zarovnáváním paralelních textů. V první části popisuje přístupy k zarovnávání a některé nástroje na zarovnávání. V práci je nejprve jednoduše popsáno statistické zarovnávání, a dále je popsáno zarovnávání ...
 • Zobrazení a analýza aktivit neuronové sítě ve skrytých vrstvách 

  Fábry, Marko
  Cílem této práce je vytvořit systém schopný zobrazení hodnot aktivačních funkcí neuronů nacházejících se v skrytých vrstvách neuronových sítí použitých na rozpoznávání řeči. Dále byly na tomto systému provedeny experimenty ...