Now showing items 21-26 of 26

 • Simulátor umělého života 

  Popek, Miloš
  Oblast umělého života je velmi rozsáhlá. Tato práce je zaměřena na simulace s reaktivními agenty. Je popsán návrh simulátoru umělého života a jazyka pro definování chování agenta. Jsou popsány návrhy a výsledky provedených ...
 • Software pro podporu online hry Entropia Universe 

  Duba, Nikolas
  Táto práce slouží na pomoc hráčův počítačové online hry Entropia Universe. Pomocí software jsme schopný dosáhnout vyšší efektivitu v získávání surovin. Program požaduje jako vstup body (nálezy) zadávané jednotlivě nebo ...
 • Statistiky přístupu webových stránek 

  Petřík, Pavel
  Cílem této práce je vytvoření systému statistik. Systém statistik bude umožňovat sledování, zpracování a zaznamenávání návštěvnosti webových stránek. Projekt zahrnuje návrh systému statistik včetně odhadů návštěvnosti a ...
 • Systém pro podporu výuky dynamických datových struktur 

  Trávníček, Jiří
  Hlavním cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která může být využita jako pomůcka pro výuku základů programování. Konkrétně je pozornost soustředěna na oblast dynamických datových struktur. Cílová aplikace ...
 • Univerzální cizojazyčný slovník 

  Grim, Ondřej
  Tato bakalářské práce se zabývá návrhem a implementací univerzálního cizojazyčného slovníku - to znamená aplikace, která umožní překlad mezi dvěma libovolnými jazyky, které se nacházejí v přiložené databázi. Seznamuje ...
 • Webová aplikace pro realitní kancelář 

  Hájek, Jan
  Tato práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro realitní kancelár, ve které budou jak bežní uživatelé, tak administrátori, schopni jednoduše ovládat celý systém, starající se o prezentaci firmy a aktuální nabídku nemovitostí. ...