Now showing items 21-32 of 32

 • Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe AIR 

  Šimík, Adam
  Tato práce se zabývá problematikou tvorby desktopových aplikací pomocí technologie Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime). Tyto aplikace jsou vytvořeny na základě webových technologií, avšak nemají tak omezený přístup k ...
 • Tvorba počítačových her s využitím technologie XNA 

  Rojíček, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s historií a teorií obklopující herní průmysl a následně vypracovat ukázkové herní aplikace pro platformu počítačů s využitím XNA. Tyto ukázky budou posléze zdarma ke stažení na ...
 • Univerzita a její areály – informace a navigace (mobilní aplikace) 

  Cupák, Michal
  Tato práce pojednává o problematice vývoje multiplatformních mobilních aplikací. Součástí práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro usnadnění orientace osob v prostředí velké univerzity. Aplikace je navrhnuta pro ...
 • Verzovaní souborů a projektů 

  Jindra, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou verzování souborů a projektů. V první části popisuje historické i současné systémy sloužící k tomuto účelu a porovnává je mezi sebou. Ve druhé je navržen nový systém, který by ...
 • Virtuální svět 

  Balcárek, Daniel
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s procesem tvorby počítačových her a herním enginem Unity3D a poté realizovat herní server, včetně aplikačního programového rozhraní a knihoven pro jeho využívání. V první části ...
 • Virtuální svět 

  Hamal, Jakub
  Obsahem této práce je přiblížení problematiky procesu tvorby počítačových her a představení herního enginu Unity3D. Získané poznatky jsou poté uplatněny při vytvoření ukázkové aplikace pro PC. První část práce je věnována ...
 • Virtuální svět 

  Kováč, Robert
  Cílem této práce je popsat problematiku tvorby počítačových her a následně pomocí herního enginu Unity 3D navrhnout a vytvořit závodní hru pro hráče připojené ve virtuálním světě. První část práce se věnuje historii videoher, ...
 • Vývoj aplikací pro Android 

  Husa, Martin
  Tato diplomová práce zahrnuje rešeršní studii operačního systému Android, principy programování aplikací herního typu a praktický příklad hry pro Android. Hra by se svým žánrem dala zařadit mezi 2D „plošinovky“. Aplikace ...
 • Webová aplikace HelpDesk a synchronizace dat 

  Balogh, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vývojem webové aplikace Helpdesk, která zajišťuje komunikaci s internetovými uživateli. V první části práce je stručný popis jednotlivých prostředků a nástrojů, které byly použity. V praktické ...
 • Zajištění QoS v rozsáhlých sítích 

  Koblížek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá řízením provozu v počítačových sítích založených na protokolu TCP/IP. Cílem je řídit pakety tak, aby se síťový provoz provoz choval předvídatelně podle našich pravidel. K tomuto řízení použijeme ...
 • Zakázkový firemní informační systém 

  Kojecký, Jan
  Práce se věnuje vývoji zakázkového firemního informačního systému pro poskytovatele internetu. Informační systém sestává ze dvou hlavních modulů – modulu uživatelů, který spravuje všechna potřebná data odběratelů a modulu ...
 • Zpětný překladač jazyka Java 

  Žamberský, Zdeněk
  Práce se zabývá vytvořením zpětného překladače pro jazyk Java. Cílem zpětného překladače je co nejlépe rekonstruovat zdrojový kód jazyka Java z class souborů. V práci je nejdříve rozebírán jazyk Java jako takový, kompilace ...