Now showing items 21-40 of 57

 • Motivační mobilní hra pro elektronické zdravotnictví 

  Pohner, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací cross-platform aplikace pro podporu a rozvoj pohybových aktivit s využitím gamifikace. Na počátku práce byla provedena analýza existujících aplikací, následovala analýza ...
 • Možnosti využití sufixových stromů 

  Chlubna, Pavel
  Tato práce pojednává o struktuře sufixových stromů, jejich implementaci a problematice, kterou pomocí sufixových stromů řešíme. Práce se také zaměřuje na konstrukci sufixového stromu, pomocí Ukkonenova algoritmu. Kromě ...
 • Multiplatformní aplikace pro organizaci fotografií 

  Urmínová, Magdaléna
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením multiplaformnej desktopovej aplikácie na organizáciu a manažment fotografií. Analyzuje požiadavky uživateľov a vysvetluje koncept metadát fotografií. Následne študuje princípy ...
 • Návrh a evaluace uživatelského rozhraní informačního systému pro správu jídelen 

  Štrbák, Tomáš
  Cílem této práce je teoreticky popsat proces a metody návrhu uživatelských rozhraní a následně ukázat aplikaci popsaných metod při návrhu a evaluaci uživatelského rozhraní systému Spokojená Jídelna. Práce popisuje jeden z ...
 • Návrh a evaluace uživatelského rozhraní pro vodohospodářský informační systém 

  Vicen, Ondrej
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou užívateľského rozhrania pre informačný systém čerpacie stanice odpadných vôd v meste Trebišov. V prvej časti práce sú popísané všeobecné metódy návrhu používateľského rozhrania a testovanie ...
 • Návrh a implementace profileru pro aplikačně specifické procesory 

  Richtarik, Pavel
  Hlavným cieľom tejto práce je analyzovať možnosti profilovania aplikačne špecifických procesorov, preskúmať bežne používané profilovacie techniky a využiť získané informácie pri návrhu a implementácii nového profilovacieho ...
 • Návrh a konstrukce audio výkonového zesilovače ve třídě AB 

  Hynek, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh audio výkonového zesilovače ve třídě AB s minimálním výstupním výkonem 2 x 80 W, s možností ovládat kmitočtové charakteristiky, hlasitost a balance. Tento návrh je možno široce uplatnit ...
 • Návrh prostředí pro ladění vícejádrových systémů 

  Klčo, Michal
  Táto práca popisuje problém ladenia man-core systémov s využitím intergrovaného vývojového prostredia. Predstavuje niektoré z integrovaných prostredí, debuggerov, ich funkcie a analyzuje ich. Táto práca tiež opisuje návrh ...
 • Návrhové vzory pro uživatelské rozhraní systému zákaznické podpory 

  Jemelka, Matouš
  Tato práce se zaměřuje na zvýšení efektivity zaměstnanců v oddělení zákaznické podpory při zpracování komplexních úloh. Zaměstnanci firmy Kiwi.com používali nevyhovující informační systémy. Cílem je vytvořit návrhové vzory ...
 • On-line technický deník 

  Jaroš, Martin
  Práce se zabývá tvorbou webové aplikace, která slouží jako technický deník motorových vozidel. Aplikace umožňuje registraci běžného nebo firemního uživatele, který může přidat libovolný počet vozidel. U firemního účtu má ...
 • Optimalizace procesorového jádra pro knihovnu OpenCV 

  Benna, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá překladem knihovny OpenCV pro procesorové jádro Codix RISC a následnou optimalizací vybraných aplikací implementovaných s použitím této knihovny. Optimalizace je založena na rozšiřitelnosti ...
 • Optimalizace uživatelského rozhraní informačního systému 

  Vašina, Pavel
  Cílem této práce je analýza původního uživatelského rozhraní interního informačního systému iAdmin firmy Platební instituce Roger a.s., nalezení jeho nedostatků a následný návrh a implementace jeho vylepšení s použitím ...
 • Podpora SIMD instrukcí v překladači LLVM 

  Šnobl, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá podporou automatické vektorizace kódu v kompilačním frameworku LLVM a rozšířením modelu procesoru Codix o SIMD instrukce. Výsledkem je schopnost LLVM vytvářet reporty o proběhlém procesu ...
 • Podpora workflow na platformě JavaScript 

  Válka, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit jednoduchý workflow systém pro zpracování a řízení podnikových procesů. Workflow systém vychází z jedné části specifikace BPMN 2.0, která je zaměřena na model podnikových ...
 • Portál pro sledování stavu herních serverů 

  Skála, Dominik
  Cílem této práce je vyvinutí monitorovací aplikace herních serverů, která se zabývá sběrem a vizualizací monitorovaných dat. Práce nejprve pojednává o existujících řešeních, o jejich výhodách a nevýhodách. Na základě tohoto ...
 • Predikce výsledků fotbalových zápasů v reálném čase 

  Drankou, Aliaksandr
  Tato práce se zabývá problematikou predikce výsledků fotbalových zápasů v reálném čase. Skládá se z několika kroků, včetně získání vhodného souboru dat a trénování predikčního modelu. Predikční model je reprezentován dvěma ...
 • Profilovací perspektiva v prostředí Eclipse 

  Hynek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby plug-inu pro vývojové prostředí Eclipse. Výsledkem práce je pohled určený pro profilovací perspektivu vývojového prostředí projektu Lissom založeného na Eclipse. Úkolem ...
 • Rozšíření vývojové platformy Unity pro vizuální programování 

  Horký, Lukáš
  Cílem diplomové práce je tvorba rozšíření pro vývojovou platformu Unity, které umožní tvorbu počítačových her od návrhu herní logiky po samotné programování scén na vizuální úrovni. Rozšíření pak tvoří abstraktní vrstvu ...
 • Semiautomatická optimalizace pomocí specializovaných instrukcí 

  Mikó, Albert
  Návrh instrukční sady aplikačně specifických procesorů je náročná úloha. Tato práce popisuje problematiku výběru, označení a vytvoření instrukčních rozšíření aplikačně specifických procesorů. Použitá semiautomatická metoda ...
 • Software pipelining v překladači LLVM 

  Glasnák, Ondrej
  Tahle práce pojednává o návrhu a implementaci techniky programového zřetězení aneb Software pipelining, optimalizaci cyklů v programu, která se snaží plně využít paralelismus na úrovni instrukcí. To dosahuje plánovaním ...