Now showing items 21-38 of 38

 • Informační systém evidence uživatelů 

  Sedláček, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webového informačního systému pro evidenci uživatelů počítačové sítě. Jedná se o systém, který bude splňovat patřičné návrhové náležitosti a jednoduchou obsluhu pro uživatele. Systém bude ...
 • Klient-server aplikace založená na technologii JAVA RMI 

  Salášek, Jan
  Bakalářská práce shrnuje možnosti pro vytváření distribuovaných systémů využitelných v platformě Java. Zabývá se zrychlením výpočtu pomocí paralelizace a distribuovaného zpracování dat.
 • Klient-server applikace založená na technologii CORBA 

  Majtán, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou klient-server aplikácií a technológiami používanými na softvérovú implementáciu klient-server aplikácií v programovacom jazyku Java. Cieľom bakalárskej práce je paralelizácia ...
 • Kódování dat a formáty pro výměnu informací 

  Procházka, Jaroslav
  Tato práce se zabývá kódováním dat a datovými formáty, které lze použít pro výměnu informací a je možné je použít pro serializaci a deserializaci dat. V rámci přenosu dat je podrobněji vysvětlen serializační a deserializační ...
 • Modelování elastických a neelastických kolizí 

  Jurčík, Michal
  Diplomová práce se zabývá kolizemi nákladních vozíků uvnitř prostředí logistického distribučního skladu. Cílem práce je vyhnutí se případným kolizím, které mohou mezi těmito vozíky nastat. V první kapitole jsou podrobně ...
 • Modulární jádro pro informační systém 

  Ruml, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rámci pro modulární informační systémy. Na základě zkoumání těchto ránců je v práci provedena experimentální implemntace modulu pro dynamické načítání osatních modulů za běhu. V prvních ...
 • Modulární redakční systém v ASP.NET 

  Michalovič, Miroslav
  Obsah práce je zaměřený na návrh redakčního systému na základě všeobecných požadavek kladených na systémy se správou obsahu. O těchto základních všeobecných požadavcích a o možnostech správy systému se správou obsahu ...
 • Nástroj pro vizualizaci průběhu simulace 

  Zapletal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, který je schopen vizualizovat výstupy ze simulace výrobních procesů. Za tímto účelem byla vytvořena multiplatformní aplikace, která na základě dat, uložených ...
 • Návrh rozhodovacích stromů na základě evolučních algoritmů 

  Benda, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o dvou algoritmech pro dolování z proudu dat - Very Fast Decision Tree (VFDT) a Concept-adapting Very Fast Decision Tree (CVFDT). Je vysvětlen princip klasifikace rozhodovacím stromem. Je ...
 • Procesy pro podporu rozhodování 

  Križan, Viliam
  Táto práca sa zaoberá procesmi pre podporu rozhodovania. Z tejto oblasti sú v práci prezentované analytické procesy vyvinuté pánom prof. Thomasom L. Saatym. Konkrétne sa jedná o analytický hierarchický proces (AHP) a ...
 • Realizace superpočítače pomocí grafické karty 

  Jasovský, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá realizací superpočítače pomocí grafické karty s použitím technologie CUDA. Teoretická část práce popisuje funkci a možnosti grafických karet a běžných ústrojí stolních počítačů a dějů ...
 • Redakční systém pro recenzi článků 

  Buňka, Roman
  Cílem diplomové práce je analýza, návrh a implementace webové aplikace, která má sloužit autorům článků, recenzentům a správci systému k automatizaci recenzního řízení u vědeckých článků. V analýze recenzního řízení jsou ...
 • Rozpoznávání emocí z textu pomocí umělé inteligence 

  Vylíčil, Radek
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním emocí z textů pomocí strojového učení. V textu jsou popsány metody pro trénování a testování rozpoznávacích modelů. Hlavní přínos této práce spočívá ve vytvořeném algoritmu rozhodovacího ...
 • Rozvrhování úkolů v logistických skladech 

  Povoda, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá problémom rozvrhovania a riadenia práce v logistických skladoch. Riadenie a rozvrhovanie práce je v súčastnosti často riešený problém, na ktorý neexistuje jednoduché a jednoznačné riešenie kvôli ...
 • Synchronizace přenosu signalizace u internetové televize 

  Figurny, Roman
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout synchronizační mechanismus pro signalizační servery označované jako Feedback Target v hierarchické struktuře zpětného kanálu. Dále pak funkci synchronizačního mechanismu ověřit v ...
 • Určení základního tvaru slova 

  Šanda, Pavel
  Lemmatizace je důležitou procedurou před dolováním v textu v mnoha aplikacích. Proces lemmatizace je podobný procesu stemmingu, s tím rozdílem, že neurčuje pouze kořen slova, ale snaží se slovo převést pomocí metod Brute ...
 • Vysokoúrovňové objektově orientované genetické programování pro optimalizaci logistických skladů 

  Karásek, Jan
  Disertační práce je zaměřena na optimalizaci průběhu pracovních operací v logistických skladech a distribučních centrech. Hlavním cílem je optimalizovat procesy plánování, rozvrhování a odbavování. Jelikož jde o problém ...
 • Zavedení a praktické uplatnění hodnotového managementu v organizaci 

  Vařecha, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnotového managementu jako komplexního inovačního nástroje, jehož účelem je umožnit podniku dosáhnout konkurenční schopnosti ve všech jeho činnostech, růstu produktivity a ...