Now showing items 21-40 of 48

 • Návrh mobilního robotu 

  Valík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mechanické konstrukce mobilního robotu. Cílem je sestavit kompletní výkresovou dokumentaci k výrobě prototypu. Teoretická část práce analyzuje současný stav mobilních robotů. V praktické ...
 • Návrh pásové pily s automatickou výměnou pilových pásů 

  Šula, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pásové pily s automatickou výměnou tří pilových pásů pro řezání ocelových tyčí, nebo profilů. Dále se zabývá návrhem variant řešení, konstrukcí vybrané varianty a výpočtem. Výsledkem ...
 • Návrh pásové pily s automatickou výměnou pilových pásů 

  Szabari, Šimon
  Cieľom tejto práce je vypracovať rešerš v oblasti pásových píl so sklopným ramenom a navrhnúť pásovú pílu s automatickou výmenou pílových pásov. V prvej časti práce je spracovaný prehlaď a rozdelenie pásových píl dostupných ...
 • Návrh přípravku na frézování dílů na univerzálním soustruhu 

  Koutný, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je konstrukční řešení upínacího přípravku. V teoretické části budou popsané metody soustružení a frézování. Dále zde bude věnována pozornost upínacím mechanismům. V následující kapitole budou popsané ...
 • Návrh robotického pracoviště pro automatické zakládání termostatických hlavic 

  Kubovčík, Peter
  Cieľom diplomovej práce je návrh robotického pracoviska pre automatické zakladanie termostatických hlavíc. Návrh vychádza z komplexnej analýzy pracoviska v súčasnom stave. S prihliadnutím na požiadavky firmy a zákazníka ...
 • Návrh robotického pracoviště pro automatickou montáž extruderů pro 3D tiskárny 

  Pulicar, Roman
  Diplomová práce se zabývá tvorbou robotického pracoviště a jeho periferií. V práci je popsána kinematika a funkce robotů. V praktické části je navrženo několik variant nového robotického pracoviště a následně zpracováno ...
 • Návrh svařovací buňky 

  Šuba, Marek
  Předmětem této práce je návrh robotické svařovací buňky pro bodové odporové svařování plechových dílů. Základem práce je rešerše problematiky spjaté s průmyslovými roboty, svařovacími kleštěmi pro bodové odporové svařování, ...
 • Návrh svislého dopravníku pro sypké materiály 

  Tulis, Tomáš
  Obsahem bakalářské práce je vypracovat návrh svislého pásového dopravníku na sypké hmoty s dopravním výkonem 100 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 40 m a výškovým rozdílem 37 m. Součástí práce je stručný popis pásových ...
 • Návrh transferového mechanismu mycích lžic pro čistění praním dentálních implantátů 

  Podešva, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je návrh transferového mechanismu mycích lžic pro čištění praním dentálních implantátů. Jsou navrženy dvě varianty. První varianta je mechanismus využívající soustavy vaček a ramen. Druhá ...
 • Návrh umělého svalu pro oblast robotiky 

  Závodný, Tomáš
  Diplomová práce je strukturována s ohledem na návrh a použití umělého svalu v robotice. Práce začíná rešeršní částí, kde jsou popsány různé druhy umělých svalů a jejich výhody a nevýhody. Po zvážení všech popsaných typů ...
 • Návrh vyvrtávacího stroje na podélné a příčné vrtání dřevěných desek se stohovacím zařízením 

  Otradovský, Radek
  Předmětem této diplomové práce je vypracování konstrukčního návrhu vyvrtávacího stroje na příčné i podélné vrtání děr, který je primárně určený pro výrobu nábytku z dřevěných desek. Stroj je koncipován jako koncový segment ...
 • Návrh zařízení pro řezání vodním paprskem 

  Fizek, Šimon
  Předmětem této diplomové práce je definování parametrů nového stroje pro řezání vodním paprskem s přidáním abraziva. Jsou navrženy tři varianty řešení. Pomocí multikriteriálního hodnocení je vybrána jedna varianta a ...
 • Ochrana zdraví uživatele 3D tiskárny 

  Plášil, František
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou zdraví uživatele 3D tiskárny. V první části je pojednáno o současném stavu poznání, který uvádí technologie 3D tisku využívaných v současné době a následně rozbor technologie Fused ...
 • Optimalizace konstrukce a kvality tisku na stavebnicové 3D tiskárně 

  Slíva, Jakub
  Práce si klade za cíl výběr vhodné 3D tiskárny pro domácí použití. Na této tiskárně poté bude provedena optimalizace tisku takovým způsobem, aby bylo dosaženo uspokojivé kvality tištěných součástí. Pro tiskárnu budou ...
 • Orientační ústrojí průmyslových robotů 

  Kočiš, Petr
  Diplomová práce řeší vývoj orientačního ústrojí průmyslového robotu, určeného pro montáž čepů do otvorů a šroubů do otvorů se závitem. V první fázi je provedena rešerše vynálezů především z databáze amerického patentového ...
 • Paralelní kinematické struktury průmyslových robotů 

  Šabart, Adam
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku a stav současného poznání robotů s paralelní kinematickou strukturou. Pro snazší pochopení jsou nejprve definovány používané pojmy, dále práce pokračuje popisem historického ...
 • Přehled principů funkce umělých svalů 

  Buchtová, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá rešeršní studií principů činnosti umělých svalů, používaných v oblasti technické robotiky a v oblasti mikromechanismů. Práce zahrnuje jak zařízení používaná komerčně, tak experimentálně ...
 • Robotické broušení svarů 

  Nohavica, Radek
  Bakalářská práce pojednává o broušení, jako dokončovací metodě obrábění. Cílem práce je popis aktuálních řešení pro robotizované broušení. Bakalářská práce se zaměřuje na robotiku jako celek a dává hrubý obraz o jejich ...
 • Robotické svařování hliníkových slitin 

  Pekárek, Mojmír
  Tato bakalářská práce pojedná o robotickém svařování hliníkových slitin. Je rozdělena do čtyř částí, které jsou rešeršním souhrnem poznatků této problematiky. První část je zaměřena na robotiku a základní rozdělení ...
 • Robotizovaná pracoviště pro technologie svařování s důrazem na periferní zařízení 

  Šperl, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je zaměřena na robotizované pracoviště technologie svařování. Práce se dělí do čtyř částí. První část práce se zabývá klasifikací a základy rozdělení robotů. V druhé části práce je uvedeno nasazování ...