Now showing items 21-26 of 26

 • Návrh řezací jednotky 

  Jelínek, Pavel
  Tato práce pojednává o konstrukčním řešení řezacího válce, včetně návrhu jeho pohonu a odsávacího systému pro flexotiskový stroj Premia společnosti Soma spol. s r.o.. První část pojednává o technologii flexotisku a obecně ...
 • Přehled typů plastických maziv 

  Mauer, Jindřich
  Tato bakalářská práce poskytuje základní rozdělení plastických maziv dle různých hledisek, která se používají k mazání různých součástí. První část bakalářské práce se zabývá složením plastických maziv. Následující část ...
 • Studium utváření mazacích filmů za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem 

  Košťál, David
  Účelem této práce je objasnit mechanismus utváření mazacích filmů mezi nekonformními povrchy v situacích, kdy nelze režim mazání kontaktu označit jako plně zaplavený elastohydrodynamický. Za určitých podmínek množství ...
 • Úprava simulátoru pro testování ložisek pro vesmírné aplikace 

  Okál, Michal
  Bakalářská práce se zabývá konstrukční úpravou zařízení, které umožňuje zkoumání vlastností valivých ložisek při kosmických podmínkách. Úprava je nutná pro otestování nového valivého ložiska s jinými rozměry. Předepnutí ...
 • Vliv povrchových nerovností na další valivé elementy ložiska 

  Saksa, Vladimír
  Táto bakalárska práca sa zaoberá skúmaním vplyvu povrchových nerovností na ďalšie valivé elementy ložísk. Skúma zmeny v profile filmu vstupujúceho do kontaktu. Práca popisuje taktiež elastohydrodynamický režim mazania, pri ...
 • Vliv stárnutí plastického maziva na jeho chování v blízkém okolí elastohydrodynamického kontaktu 

  Navrátil, Marek
  Cílem diplomové práce je popsat rozdíly v chování plastického maziva podle stáří. Pro pozorování maziva v okolí kontaktu po zastavení je použita optická fluorescence, což umožňuje měřit tloušťku maziva i v případě nesouvislé, ...