Now showing items 21-40 of 80

 • In-system Jitter Measurement Based on Blind Oversampling Data Recovery 

  Kubicek, M.; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  The paper describes a novel method for simple estimation of jitter contained in a received digital signal. The main objective of our research was to enable a non-invasive measurement of data link properties during a regular ...
 • Integrovaný D/A převodník pro automobilové aplikace 

  Kubáň, Marián
  Diplomová práca rozoberá návrh integrovaného 11-bitového duálneho bipolárneho DA prevodníka s prúdovým výstupom. Prevodník je navrhnutý v technológii I3T50 firmy ONSemiconductor. Prevodník je segmentovanej architektúry s ...
 • Inteligentní nabíječka akumulátorů 

  Ulver, Martin
  Bakalářská práce se zabývá inteligentním nabíjením baterií, což přispívá k jejich regeneraci a u některých typů k odstranění paměťového efektu. Jsou zde rozebrány charakteristiky nabíjení a návrh koncepce spínané nabíječky ...
 • Kmitočtové filtry s proudovými aktivními prvky 

  Jeřábek, Jan
  Disertační práce se orientuje především na výzkum nových proudových aktivních prvků a jejich aplikace v kmitočtových filtrech, vhodných pro proudový mód. Práce je zaměřena na návrh nových zapojení filtrů vhodných nejen pro ...
 • Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice 

  Šrut, Martin
  Tato bakalářská práce je věnována tématu Knihovna prvků s vlastním ohřevem pro PSpice, který se zabývá teplotním nedostatkem v PSpice a návrhem modelů rezistoru, diody a tranzistor s ošetřením tohoto problému. Práce ...
 • Komunikační protokoly pro optické bezkabelové spoje 

  Šedo, Ondrej
  Táto diplomová práca sa zaoberá správaním protokolu TCP/IP pri prechode bezdrôtovým optickým spojom, ktorý je ovplyvnený atmosférickými turbulenciami. Tie spôsobujú fluktuáciu prijímaného optického výkonu a tým zmenu bitovej ...
 • Komunikační protokoly pro optické bezkabelové spoje 

  Šedo, Ondrej
  Táto diplomová práca sa zaoberá správaním protokolu TCP/IP pri prechode bezdrôtovým optickým spojom, ktorý je ovplyvnený atmosférickými turbulenciami. Tie spôsobujú fluktuáciu prijímaného optického výkonu a tým zmenu bitovej ...
 • Komunikační souprava pro optické bezkabelové spoje 

  Kapuš, Martin
  Táto diplomová práca je o komunikačnom module pre optické bezdrátové siete. Tento modul sníma data z RS232 a dvoch analógových vstupov a posiela ich cez internet na vzdialený počítač. Ďalej umožňuje prenos zvuku medzi ...
 • Laboratorní model vírového rychloměru 

  Kazda, Ondřej
  Tato práce se zabývá možností měření laminárního proudění vzduchu pomocí Von Karmanovy vírové stezky. Do cesty proudění se umístí překážka za kterou se šíří víry. Důležitou součásti návrhu rychloměru je vhodná měřící komora ...
 • Laboratoř kvality služby 

  Eltahir Ahmadon, Ahmed
  Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematiku IP telefonie, emulace sítě a kvalitou službou (QoS). Kapitol 2 pojednává o model TCP/IP a OSI, síťových protokolech (IP, TCP, UDP) a o protokolu SIP. Kapitole 3 se zabývá ...
 • Laboratoř kvality služby 

  Eltahir Ahmadon, Ahmed
  Bakalářskou práci, kterou právě čtete, se zabývá problematiku VoIP hovoru na síti a měření jeho kvality. V dalších odstavcích bude diskutováno o základy síťových protokolů TCP/IP, úvod do problematiky QoS – způsoby změření ...
 • Metody pro řešení spínaných obvodů 

  Kovář, Jan
  Tato disertační práce se zabývá simulacemi DC-DC měničů v jejich základních konfiguracích (Buck, Boost,Buck-boost, Čuk, SEPIC). V první části lze nalézt odvození přenosových funkcí Line-To-Output (LTO) a Control-To-Output ...
 • Metody pro testování analogových obvodů 

  Kincl, Zdeněk
  Práce se zabývá metodami pro testování lineárních analogových obvodů v kmitočtové oblasti. Cílem je navrhnout efektivní metody pro automatické generování testovacího plánu. Snížením počtu měření a výpočetní náročnosti lze ...
 • Měření kapacity akumulátorů 

  Lust, Radek
  Tato práce je zaměřena především na návrh zařízení určeného k měření kapacity akumulátoru. V úvodní části jsou rozvedeny obecné vlastnosti akumulátoru, v druhé části různé metody určování stavu akumulátoru, část třetí je ...
 • Měření teploty snímačem PT100 pro letecké aplikace 

  Závorka, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro měření teploty, který bude vhodný pro letecké aplikace. Při návrhu je kladen důraz na plnění leteckých norem, především ochranu proti napěťovým jehlovým impulzům a ...
 • Měření teploty uvnitř PC 

  Rataj, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá měřením teploty v osobním počítači. Cílem je navrhnout přenosný přístroj umožňující měřit teploty na více místech zároveň, naměřené hodnoty zobrazovat a ukládat do paměti. V úvodní části je ...
 • Měřič kvality elektrické energie 

  Samek, Martin
  Tématem diplomové práce je návrh analyzátoru sítě spadajícího dle normy EN61000-4-30 do třídy A. Tyto analyzátory jsou určeny především ke kontrole kvality dodávané energie, na kterou během přenosu od výrobce ke spotřebiteli ...
 • Model tranzistoru MOSFET v programu SystemVision 

  Michálek, Branislav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá modelovaním tranzistora MOS. Súčasťou teoretickej časti sú rozbor základnej štruktúry a fungovania MOS tranzistora, základy modelovania vo všeobecnosti, popis SPICE modelov LEVEL1 a LEVEL3 ...
 • Modelování a analogová realizace memristoru 

  Teska, Tomáš
  V této bakalářské práci se zabývám analogovou implementací memristoru - pasivní fundamentální součástky, jejíž existenci předpověděl v roce 1971 Leon Chua. Nejprve jsou shrnuty základní informace a vlastnosti memristoru. ...
 • MODELOVÁNÍ A IMPLEMENTACE SUBSYSTÉMŮ KOMUNIKAČNÍHO ŘETĚZCE V OBVODECH FPGA 

  Kubíček, Michal
  Současné obvody pro obnovu bitové synchronizace jsou stále ve většině případů založené na analogové smyčce fázového závěsu. Analogovou část obvodu je třeba pro každou výrobní technologii znovu navrhnout a migrace takového ...