Now showing items 21-32 of 32

 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Šenkýř, Adam
  Diplomová práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku VRBA, s.r.o. v letech 2008 – 2010. Pomocí vybraných ukazatelů a metod je provedena finanční analýza podniku a na jejím základě jsou navrženy možnosti a doporučení ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Ingr, Michal
  Diplomová práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku. Hlavním úkolem je komplexně posoudit úroveň současné finanční situace podniku a její příčiny, posoudit vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti, ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Kalousková, Jarmila
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti PIKE ELECTRONIC, spol. s r.o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. Kromě klasické roční finanční analýzy byla aplikována také měsíční finanční ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Střechová, Iveta
  Cílem diplomové práce je aplikace finanční analýzy na účetních výkazech a to rozvahy a výkazu zisků a ztrát v letech 2008-2010. Práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje teoretická východiska, vybrané metody ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Šafaříková, Sandra
  Bakalářská práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. Teoretická část se zabývá využitím finanční analýzy, technik a metodických nástrojů, ukazatelů a dalších složek, které tvoří ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Kernová, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti TRANZA a.s. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám. Veškeré údaje použité pro finanční analýzu vychází z poskytnutých podnikových dokumentací. ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Sobotka, Miroslav
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci firmy OHL ŽS, a.s. v letech 2004 až 2007. Na základě finanční analýzy – analýza absolutních, rozdílových, poměrových ukazatelů a soustav poměrových ukazatelů – zhodnotím situaci a ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Gibes, Marek
  Bakalářská práce hodnotí pomocí finanční analýzy finanční situaci v podniku Mlýn Herber, s. r. o. v letech 2005 až 2009. Informace pro tvorbu práce byly použity z účetních výkazů společnosti. Práce je rozdělena do teoretické ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Bubeníčková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situaci společnosti AGROTEC a.s. Hodnocení je prováděno pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zabývá se nalezením slabých stránek a jejich příčin.
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Dvořák, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finančního zdraví podniku a jeho vývoje během let 2006–2009. Pomocí finanční analýzy a jejích jednotlivých metod bude popsána aktuální situace, příčiny a na základě toho pak budou ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Braun, Karel
  Cílem diplomové práce „Využití finanční analýzy v podniku“ je provedení finanční analýzy společnosti IMOS Brno, a.s. za období 2001-2007 a na základě zjištěných poznatků navrhnout možné způsoby vedoucí ke zlepšení jeho ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Hejdová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení finančního zdraví společnosti za období 2006-2008 pomocí metod finanční analýzy. Cílem práce je odhalit příčiny finanční situace podniku a na základě získaných poznatků navrhnout ...