Now showing items 21-40 of 75

 • Malý robot pro sledování čáry 

  Zacpal, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací řídicího systému malého robota pro sledování čáry. Na začátku jsou představeny platformy, na kterých je systém postaven. V další části jsou postupně představeny: modul pro ...
 • Matematicko-fyzikální model nanopivovaru 

  Blaha, Vít
  Práce popisuje matematicko-fyzikální model nanopivovaru navržený v programu Matlab-Simulink. Je zaměřena na ohřev kapaliny v nádobě s tištěnými topnými spirálami a v nádobě s olejovou lázní. Vytvořené mo dely jsou verifikovány ...
 • McKibbenův pneumatický sval - modelování a použití v hmatovém rozhraní 

  Kopečný, Lukáš
  Práce popisuje vlastnosti McKibbenova pneumatického svalu a představuje dosavadní stav jeho matematického modelu, který rozšiřuje především v oblasti termodynamiky. Nový termodynamický model vychází z metody použité doposud ...
 • Mechanická konstrukce mobilního robotu 

  Libra, Jaroslav
  Hlavním úkolem této práce je konstrukční návrh mobilního robota určeného pro soutěž Robotour. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci jednotlivých částí vlastního konstrukčního návrhu řešení, návrh a dimenzování akumulátoru ...
 • Mikroprocesorem řízený nabíječ baterií 

  Michalčík, Bohumil
  Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou impulzných zdrojov a všeobecným nabíjaním batérií ako aj typmi nabíjacích charakteristík. Druhú časť tvorí vlastný návrh mikroprocesorom riadeného impulzného nabíjača. ...
 • Mnohosměrový podvozek 

  Krsek, Jiří
  Tématem diplomové práce je teoretická analýza vlastností mnohosměrového podvozku s následným výběrem vhodného způsobu ovládání pro lidského operátora. Na základě provedené analýzy budou navrhnuty hardwarové a softwarové ...
 • Mobilní robot s GNSS navigací 

  Chmelař, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na téma globální družicové navigace mobilních robotů. V práci je popsán princip aktuálně dostupných systémů globální družicové navigace. Hlavním prvkem práce je návrh navigačního algoritmu ...
 • Modul globální satelitní navigace pro plovoucí robot KAMBoat 

  Kuře, Václav
  Bakalářská práce na téma „Modul globální satelitní navigace pro plovoucí robot KAMBoat“ je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části je pozornost zaměřena na teorii, která je použita pro zpracování praktické části. ...
 • Nabíječ baterií 

  Paták, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o nabíjení baterií. V práci jsou popsány vlastnosti a možnosti nabíjení lithiových baterií. Nabíječ je nezávislý na vstupním napětí a nabíjí baterie. Kvůli šetrnému nabíjení je potřeba měřit ...
 • Navigační subsystém robotu Minidarpa 

  Kuna, Zdeněk
  Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část je spíše teoretická, neboť zahrnuje principy družicové navigace a metody zpřesňování polohy GPS přijímače. Druhá část je aplikační a popisuje navigační subsystém ...
 • Návrh a řízení CNC stroje 

  Matoušek, Vojtěch
  Mým úkolem bylo sestavit konstrukci menší tříosé CNC frézy. Navrhl jsem elektroniku pro ovládání pohonů. Hlavní částí je realizace řídící jednotky, která bude zajišťovat řízení stroje. Práce obsahuje její kompletní návrh, ...
 • Návrh exoskeletu 

  Štancl, Jan
  Bakalářská práce „Návrh exoskeletu“ se zabývá vývojem prototypu protetického exoskeletu ukazováčku. Exoskelet je určen pro pacienta, který přišel o distální a střední článek ukazováčku. Exoskelet se skládá ze třech článků. ...
 • Návrh manipulátoru pro robotickou zbraňovou věž 

  Dovala, Ľuboš
  Táto bakalárska práca sa zameriava na problematiku a návrh manipulátoru pre automatický zbraňový systém. V texte sa nachádzajú mnou vybrané súčasné riešenia používané v armádnom sektore. Ďalej sa zameriava na výber vhodnej ...
 • Návrh nabíjecího ústrojí baterií s balancerem 

  Paták, Michal
  Tento semestrální projekt pojednává o nabíjení baterií. V projektu jsou popsány vlastnosti a možnosti nabíjení lithiových a olověných baterií. Nabíječ je nezávislý na vstupním napětí a šetrně by měl nabíjet baterie. Kvůli ...
 • Návrh rozšíření senzorického a řídicího modulu mobilních robotů Brontes 

  Husar, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o navržení rozšíření senzorického a řídicího modulu mobilních robotů Brontes. K tomuto účelu byla vytvořena deska plošného spoje MX05, která svým připojením na řídicí desku LTR001.2 rozšiřuje ...
 • Návrh stratosferické sondy a simulátor letu 

  Lindtner, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stratosférické sondy, jako prostředku na měření vlastností vyšších vrstev atmosféry. V simulacích je ukázán vliv různých parametrů na výsledný profil letu. Na základě reálných letů ...
 • Ochrana baterie pro robot KAMBot 

  Duz, Aleksei
  Tato práce se zabývá návrhem a realizaci PCB jednotky, která bude zajišťovat ochranu Li-Ion baterie pro robota KAMbot. Cílem práce je navrhnout, oživit a naprogramovat PCB desku, která se bude připojovat k 4-článkové Li-Ion ...
 • Optický proximitní skener s měřením doby letu 

  Mlatecová, Hana
  Tato práce se zabývá popisem proximitního optického 3D skeneru. Konkrétně se jedná o skener O3D201 od společnosti Ifm electronic, GmbH. V textu jsou popsány základní vlastnosti, měřicí princip a způsoby komunikace mezi PC ...
 • Ověření biologických parametrů člověka pro robotickou vizuální teleprezenci 

  Cheparukhina, Anna
  Tato diplomová práce představuje sebou výzkumnou práce v oblasti robotické vizuální teleprezence. Na začátku se vysvětluje samotný princip vizuální teleprezence a dělá se klasifikace robotů dle jejich vlastností a koncepcí. ...
 • Plovoucí robot KAMBoat II 

  Beneš, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat plovoucí verzi školního robotu KAMbot druhé generace, otestovat vlastnosti a porovnat ji s předchozí verzí. Práce je dělena na dílčí celky a srovnává řešení jednotlivých verzí. ...