Now showing items 21-34 of 34

 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Hlavničková, Irena
  Tato bakalářská práce se zabývá založením společnosti, která v našich podmínkách není tak častá. Tématem této práce je založení menší prodejny s cukrářskými a pekařskými potřebami se sídlem ve městě Brně. Práce též obsahuje ...
 • Podnikatelský plán pro založení restaurace 

  Mrňousová, Zuzana
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru pro založení restaurace. Vymezuje základní živnostenské pojmy, zákonné požadavky a teoretická východiska nezbytná pro skutečnou realizaci tohoto projektu. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Imrichová, Kristína
  Táto bakalárska práca je zameraná na vytvorenie podnikateľského plánu určeného k rozvoju reálneho malého podniku v Slovenskej republike. Prvá časť venovaná teoretickým poznatkom bude tvoriť základ k vytvoreniu analýz a ...
 • Podnikatelský záměr na založení malého podniku 

  Potoček, Mário
  Moja bakalárska práca sa zaoberá spojením dvoch fenoménov dnešnej modernej doby. Prvý, ktorý hrá hlavnú rolu v dnešnom uponáhľanom svete je internet. Druhý fenomén je hnací motor svetovej výroby, Čína. Spojením týchto dvoch ...
 • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku 

  Hrazdírová, Natálie
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení malého podniku se zaměřením na výrobu nadměrné obuvi. V teoretické části vymezuje základní pojmy týkající se podnikání, podnikatelského plánu, ...
 • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku 

  Nováková, Petra
  Ve své bakalářské práci zpracovávám návrh podnikatelského plánu malého podniku. Pro tento záměr řešení jsem si vybrala klempířskou firmu. Řešená firma podniká jako fyzická osoba a vede daňovou evidenci. Návrh podnikatelského ...
 • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku 

  Šilhavá, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a zpracováním podnikatelského plánu na založení malého podniku se zaměřením na agroturistiku. Výše zmíněný podnikatelský plán bude aplikován na konkrétní případ, kterým je areál jezdecké ...
 • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku na zahraničním trhu 

  Vodička, Vlastimil
  Bakalářská práce pojednává o expanzi společnosti The PUB Franchising s.r.o. na rakouský trh. Jedná se o koncept pivních barů, poskytujících vysokou úroveň netradičních služeb v netradičním prostředí, jenž nemá v Rakousku ...
 • Podnikatelský záměr pro založení restaurace 

  Khachatryan, David
  V této bakalářské práci je zpracován podnikatelský plán pro založení arménské restaurace v centru Brna. Jsou v něm definované jednotlivé jeho náležitosti a cíle, pro které je vypracován tak, aby posloužil jako návod, jak ...
 • Podnikatelský záměr pro založení vzdělávací společnosti 

  Hůla, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro založení společnosti právní formy společnost s ručením omezeným zabývající se vzděláváním managementu společností v oblasti soft skills, zejména pak v oblastech ...
 • Přístupy českých podnikatelů k inovacím v malých a středních podnicích 

  Koudelková, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-09)
  Purpose of the article: Innovation is very important aspect affecting enterprises, above all small and medium enterprises. The purpose of this article is to present results of the research of innovation and innovation ...
 • Přístupy k řízení inovací ve středních a velkých podnicích 

  Koudelková, Petra; Svobodová, Andrea (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-12)
  Purpose of the article: The article deals with the question of processing inovations in companies. How manage the initial idea. And conserve it till the time when it is appropriate to bring it to the market. The research ...
 • Studie logistiky opatřování se zaměřením na technologii skladování 

  Koudelková, Petra
  Diplomová práce se zaměřuje na skladovací procesy komponent ve výrobní společnosti, která se zabývá výrobou produktů pro automobilový a železniční průmysl. V práci je vypracována analýza současného stavu procesu skladování ...
 • Zavedení ekonomického informačního systému stavební firmy 

  Koudelková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu informačních systémům a především informačního systému ve firmě DEAS, spol. s r.o. K hodnocení IS ve společnosti DEAS, spol. s r.o. bylo použito metody HOS 8. Na základě ...