Now showing items 21-40 of 64

 • Tachymetrické zaměření okolí Hřebenáče 

  Setnický, Viktor
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou účelovej mapy v katastrálnom území obce Sloup, nachádzajúcej sa na okraji CHKO Moravský kras. V danej lokalite sa nachádza niekoľko vstupov do rozsiahlych jaskynných systémov, časté ...
 • Tachymetrické zaměření okolí zámku ve Velkých Losinách 

  Belanis, Pavel
  Cílem bakalářské práce je tvorba účelové mapy okolí zámku ve Velkých Losinách. Lokalita je národní kulturní památkou. První část práce se zabývá teoretickými poznatky potřebnými k pochopení problematiky tvorby účelové mapy. ...
 • Tachymetrické zaměření výukové lokality Schreberovy zahrádky v Brně 

  Tomáš, Jan
  Tématem bakalářské práce je zaměření technické mapy výukového prostoru parku Schreberovy zahrádky v Brně – Černých Polích a navržení prostor pro jednotlivé geodetické úlohy pro praktickou výuku geodézie na stavebních oborech ...
 • Testování globálního transformačního klíče v okolí Olomouce 

  Žák, Jozef
  Táto diplomová práca sa zaoberá overením presnosti globálneho transformačného kľúča na zhusťovacích bodoch v okolí Olomouca pomocou vybraných GNSS metód. Práca popisuje technológiu GNSS, jej rozdelenie, metódy merania a ...
 • Testování přesnosti mobilního laserového skenování 

  Hoffmannová, Lada
  Diplomová práce popisuje sběr dat mobilním mapovacím systémem Riegl VMX-450. Mobilním mapovacím systémem bylo nasnímáno Výzkumné centrum AdMaS, kde bylo zřízeno kalibrační pole pro potřeby testování přesnosti. Stěžejní ...
 • Testování přesnosti výšek měřených technologií GNSS 

  Stolárová, Ivana
  Diplomová práca sa zaoberá testovaním presnosti súradníc meraných v priaznivých aj nepriaznivých podmienkach, ktoré sú určené metódou GNSS RTK. Práca skúma reálnu presnosť a spoľahlivosť výškového merania za prítomnosti ...
 • Testování přesnosti výšek určovaných technologií GNSS 

  Kordasová, Klára
  Cílem této diplomové práce je testovat přesnost výšek určovaných metodou GNSS RTK u poskytovatelů služeb CZEPOS a Trimble VRS Now. Práce se zabývá přesností výškového měření za přítomnosti vlivu okolních překážek, jako ...
 • Tvorba digitálního modelu terénu zadané části lokality Jedovnice 

  Klusák, Petr
  Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního modelu terénu (DMT). Přidělená data byla zpracována, aktualizována, sjednocena a následně na jejich základě vyhotovena účelová mapa v měřítku 1:500. Zájmová oblast se ...
 • Tvorba prvků tříd pro informační model budovy 

  Šuba, Štefan
  Predmetom tejto bakalárskej práce je zoznámenie sa s problematikou BIM a využitie laserového skenovania pre tvorbu modelu BIM. Práca sa zaoberá základnými informáciami o BIM, laserovom skenovaní a postupom tvorby rodín ...
 • Tvorba softwarové podpory k zařízení pro absolutní kalibraci GNSS antén 

  Galata, Marek
  Diplomová práce se zabývá tvorbou softwarové podpory pro robotické zařízení sloužící k absolutní kalibraci GNSS antén, které je vyvíjeno Ústavem geodézie na Fakultě stavební VUT v Brně. V rámci práce je nejprve obecně ...
 • Tvorba účelové mapy okolí historického dvora Alinkov 

  Jelínek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je tachymetrické zaměření a vyhotovení účelové mapy v lokalitě kulturní památky dvora Alinkov. V první části této práce jsou popsány přípravné práce a měření v terénu. Druhá část je věnována ...
 • Tvorba účelové mapy zámeckého parku Židlochovice 

  Pospíšilová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy centrální části zámeckého parku přilehlého k Zámku Židlochovice. Předpokládá se, že výsledná účelová mapa bude v budoucnu využita k dendrologickým studiím a jiným činnostem ...
 • Určení souřadnic bodů výukové sítě na terase budovy B 

  Tuhá, Silvia
  Táto bakalárska práca sa zaoberá určením súradníc 12 pilierov výukovej siete na terase budovy B a R FAST VUT v Brne. Zahrňuje zameranie a vyrovnanie súradníc pilierov v záväzných referenčných systémoch JTSK (súradnice) a ...
 • Účelová mapa výukového trenažeru v Jedovnicích 

  Ivančík, Eduard
  Predmetom zadania bakalárskej práce je zameranie skutkového stavu na ulici Za Kostelem v obci Jedovnice. V jednotlivých častiach práce sa pojednáva o postupoch vedúcich k riešeniu problematiky, od rekognoskácie terénu, ...
 • Vyhotovení mapových podkladů areálu Metra v Blansku - jižní část 

  Zubík, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá polohopisným a výškopisným určením areálu Metra v Blansku, jeho jižní části. Obsahem práce je podrobný popis harmonogramu měřické části, výpočtů, grafického zpracování v programu GEOSTORE V6® a ...
 • Vyhotovení mapových podkladů areálu Metra v Blansku - severní část 

  Chaloupka, Roman
  Diplomová práce se zabývá tvorbou mapových podkladů severní části areálu Metra v Blansku formou vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:250. Do mapy byly připojeny popisné informace pro jednotlivé prvky. V práci je podrobně ...
 • Využití mračna bodů v informačním modelování budov 

  Tuhá, Silvia
  Hlavnou úlohou tejto diplomovej práce je využitie technológie laserového skenovania v oblasti informačného modelovania historických objektov (HBIM). Diplomová práce sa zaoberá nájdením optimálnych pracovných postupov pre ...
 • Využití permanentních sítí GNSS pro určování výšek 

  Kuruc, Michal
  Disertační práce se zabývá zhodnocením výškové přesnosti při určování prostorové polohy technologií GNSS. V rámci práce byla realizována řada experimentálních měření zabývajících se problematikou GNSS a výšek. Prostřednictvím ...
 • Vývoj ovládacího programu totální stanice pro atletické disciplíny v poli 

  Papež, Jakub
  V této bakalářské práce je vytvořen systém MERADIS, který ovládá totální stanici, měří úhly a délky a zpracovává naměřené hodnoty. Systém je vytvořen pro použití při měření výkonů v atletických disciplínách v poli. V úvodní ...
 • Zaměření a vyhotovení účelové mapy freestylového areálu v Řečkovicích 

  Horník, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá polohopisným a výškopisným zaměřením freestylového areálu a jeho okolí v lokalitě Brno, Řečkovice. V teoretické části práce je představena zájmová lokalita, následovaná teoretickým rozborem řešené ...