Now showing items 21-40 of 61

 • Měření permitivity materiálů koaxiální sondou 

  Ryba, Ivan
  Práce se zabývá možnostmi měření permitivity materiálů s důrazem na metodu měření pomocí koaxiální sondy. Popisuje problematiku měřící metody, požadavky na hardware a postup výpočtu kýžených hodnot z hodnot naměřených. ...
 • Měření permitivity materiálů v mikrovlnném pásmu – laboratorní úloha 

  Fojtík, Jakub
  Tato práce se zabývá vypracováním laboratorní úlohy se zaměřením na měření permitivity materiálů v mikrovlnném pásmu. Pro vlastní měření jsou použity dvě vlnovodové metody. První metoda využívá pro určení parametrů ...
 • Měření vlastností obvodů pomocí S parametrů - laboratorní úloha 

  Karniš, David
  Bakalářská práce popisuje metodu měření impedance vhodnou pro zjištění vlastností vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů. Hlavním cílem je se seznámit s S parametry, metodou jejich měření za pomoci vektorové analýzy a ...
 • Měření vlastností obvodů pomocí S parametrů - laboratorní úloha 

  Karniš, David
  Bakalářská práce popisuje metodu měření impedance vhodnou pro zjištění vlastností vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů. Hlavním cílem je se seznámit s S parametry, metodou jejich měření za pomoci vektorové analýzy a ...
 • Měřicí antény pro pásma GSM a Wi-Fi 

  Hurt, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem měřicích antén pro pásma GSM900, GSM1800 a Wi-Fi. V prvním kroku řešení jsou navrženy dvě antény pro pásma GSM900/GSM1800 a pro pásmo Wi-Fi pomocí programu CST Microwave Studio. Ve ...
 • Měřicí hřebenová trychtýřová anténa 

  Vašina, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou širokopásmové antény pro měřící účely. Pro tuto koncepci je zvolena hřebenová trychtýřová anténa navrhována na kmitočtové pásmo 0,9 GHz - 9 GHz. Tato práce obsahuje teoretické ...
 • Mikropáskové flíčkové antény napájené vlnovodem integrovaným do substrátu 

  Mikulášek, Tomáš
  Dizertační práce je zaměřena na výzkum mikropáskových flíčkových antén a anténních řad napájených vlnovodem integrovaným do substrátu (SIW). Využitím vlnovodu integrovaného do substrátu pro napájení mikropáskové flíčkové ...
 • Miniaturní antény pro mobilní komunikace 

  Kounek, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá technikami zmenšování rozměrů planárních antén, při současném zachování důležitých parametrů pro použití v mobilních komunikacích. V simulátoru IE3D byla navržena anténa, pracující v pásmu ...
 • Mobilní pracoviště pro měření úrovně signálu 

  Gašpierik, Andrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je rozobrať spôsob konštrukcie zariadenia na automatizované meranie úrovne signálu v závislosti na vzdialenosti od vysielača. Jedná sa o veľmi sofistikované zariadenie. Môže byť použité ...
 • Modelování a optimalizace flíčkových antén 

  Šídlová, Ludmila
  Práce se zabývá modelováním flíčkových antén. Popisuje různé provedení tvaru anténního prvku a napájení mikropáskovým vedením nebo koaxiální sondou. Zaměřuje se na návrh a tvorbu antény pro 6 GHz, vyrobené na substrátu ...
 • Modelování mikrovlnných struktur na bázi SIIG 

  Teplý, Tomáš
  Dobře známý dielektrický vlnovod se zemní deskou dosahuje v oblasti milimetrových vln zajímavých výsledků. Oproti běžným typům vedení a vlnovodů se vyznačuje především svým nízkým průchozím útlumem pro kmitočty blížící se ...
 • Modelování planární antény zatížené rezonančními kroužky 

  Šrajbr, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh dvoupásmové planární dipólové antény zatížené rezonančními kroužky. Nejprve je popsán vlastní princip této antény a pak je pozornost zaměřena na návrh a naladění rezonančních ...
 • Modelování planárních vazebních členů 

  Valošek, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním planárních vazebních členů, jmenovitě typem širokopásmových odbočnic a velmi širokopásmových odbočnic. Cílem této práce je analýza, syntéza, numerické modelování a realizace (jen ...
 • Návrh a realizace planárních mikrovlnných obvodů 

  Šamořil, Lukáš
  Tato bakalářská práce je orientována na problematiku planárních mikrovlnných obvodů, konkrétně směrových odbočnic a mikrovlnných děličů výkonu. Jsou v ní zmíněny mikrovlnné obvody, poté jsou podrobněji rozebrány směrové ...
 • Návrh anténní řady pro MSPS radar pracující v pásmu L 

  Gaja, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem anténní řady pro aplikaci MSPS radaru pracujícího v pásmu L. Úvodní část práce se zaměřuje na rešerši vhodných antén, které mohu být použity jako elementy ovladatelné anténní řady. Řízení hlavního ...
 • Návrh antény s kruhovou polarizací pro kmitočtové pásmo 2,4 GHz 

  Hase, Michal
  V této práci popisuji návrh dvou typů čtvercových mikropáskových antén s kruhovou polarizací pro kmitočet 2,4 GHz. Jeden typ je napájen v jednom bodě, kde pro naladění polarizačního kmitočtu je použit přizpůsobovací pahýl. ...
 • Návrh logaritmicko-periodické antény 

  Kliha, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem logaritmicko-periodické antény. Logaritmicko-periodická anténa je samokomplementární a širokopásmová anténa. Samokomplementární struktury se vyznačují tak, že jejich tvar je popsán jen ...
 • Návrh periodických struktur pro zvýšení směrovosti dielektrických rezonátorových antén 

  Slavíček, Radek
  Práce se zabývá lineárně polarizovanou dielektrickou kvádrovou rezonátorovou anténou (DRA) pracující v základním módu TEy11 a módu vyššího řádu TEy131 při f0 = 10GHz obklopená zádržnou elektromagnetickou strukturou (EBG). ...
 • Nízkoprofilová směrová anténa 

  Žúrek, Dan
  Tato diplomová práce se zabývá studiem nízkoprofilových směrových antén s následným návrhem a optimalizací parabolické reflektorové antény v pásmu centimetrových a milimetrových vln. První část práce se zaměřuje na rozbor ...
 • Nositelná rektifikační anténa pro RF sklízení energie 

  Kokolia, Martin
  Cílem této diplomové práce, je vyrobit rektifikační anténu, které by díky použití textilního substrátu byla integrovatelná do oděvu. První část se zabývá možnostmi využití různých komunikačních kanálů a služeb pro dosažení ...