Now showing items 21-40 of 65

 • Internal flow characteristics in Spill-return pressure-swirl atomizers 

  Malý, Milan; Sapík, Marcel; Cejpek, Ondřej; Lízal, František; Ondráček, Vladimír; Jícha, Miroslav; Jedelský, Jan (ILASS, 2019-09-04)
  The spray produced by pressure-swirl atomizers strongly depends on the character of their internal flow. Flow field inside a swirl chamber of small pressure-swirl spill-return atomizers was examined using high-speed imaging ...
 • Investigation of pressure swirl sprays using Volumetric PIV 

  Cejpek, Ondřej; Jedelský, Jan; Malý, Milan; Sapík, Marcel; Lízal, František; Koched, Amine (ILASS, 2019-09-04)
  The volumetric measurement technique (V3V-Flex©) was used to investigate the spray generated by two pressure swirl atomizers (PSAs). Both a simplex pressure swirl atomizer and a spill-return pressure swirl atomizer were ...
 • Investigation of the Airflow inside Realistic and Semi-Realistic Replicas of Human Airways 

  Lízal, František; Jedelský, Jan; Bělka, Miloslav; Zaremba, Matouš; Malý, Milan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2015-05-06)
  Measurement of velocity in human lungs during breathing cycle is a challenging task for researchers, since the measuring location is accessible only with significant difficulties. A special measuring rig consisting of ...
 • Investigation of the velocity field downstream of a benchmark vent using numerical simulation and hot-wire anemometry 

  Šíp, Jan; Lízal, František; Elcner, Jakub; Pokorný, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2018-11-14)
  The velocity field in the area behind the automotive vent was measured by hot-wire anenemometry in detail and intensity of turbulence was calculated. Numerical simulation of the same flow field was performed using Computational ...
 • Kondenzační generátor aerosolu – rozsah a provozní parametry 

  Súkeník, Michal
  V tejto bakalárskej práci sa zaoberám kondenzačným generátorom aerosólu a jeho prevádzkovými parametrami. Prístroj pracuje na princípe kontrolovanej heterogénnej kondenzácie a nachádza hlavné uplatnenie pri štúdiách depozície ...
 • Lagrangian tracking of fibres in a channel flow 

  Volavý, Jaroslav; Farkas, Árpád; Lízal, František; Elcner, Jakub; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2018-11-13)
  Tracking of fibres in a fluid flow is much more complicated than tracking of spherical particles. In fibre motion, the orientation of fibre against the flow direction plays a very important role. In addition to the standard ...
 • Laminar-turbulent transition in a constricted tube: Comparison of Reynolds-averaged Navier–Stokes turbulence models and large eddy simulation with experiments 

  Elcner, Jakub; Lízal, František; Jedelský, Jan; Tuhovčák, Ján; Jícha, Miroslav (SAGE Journals, 2019-05-27)
  Constricted tubes appear in many engineering as well as biological systems such as blood vessels or pulmonary airways. The aim of this article is to test the ability of different turbulence models to predict the flow field ...
 • Laserová Dopplerovská anemometrie 

  Osička, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou laserové Dopplerovské anemometrie (LDA). Jedná se o moderní metodu sloužící k bezdotykovému měření rychlosti proudění tekutin. V práci se zabývám teoretickými principy metody a popisem ...
 • Levné přístroje pro měření čistoty ovzduší 

  Dvořáková, Michaela
  Tato práce se zabývá studiem a porovnáním různých typů levných přístrojů pro měření kvality ovzduší. Objasňuje principy měření aerosolových částic a přibližuje důvody použití levných čítačů. Poskytuje základní informace o ...
 • Measurement of an electronic cigarette aerosol size distribution during a puff 

  Bělka, Miloslav; Lízal, František; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav; Pospíšil, Jiří (EDP SCIENCES, 2017-05-12)
  Electronic cigarettes (e-cigarettes) have become very popular recently because they are marketed as a healthier alternative to tobacco smoking and as a useful tool to smoking cessation. E-cigarettes use a heating element ...
 • Measurement of the airflow velocity upstream and downstream a wire mesh using constant temperature anemometry 

  Lízal, František; Tuhovčák, Ján; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2013-11-19)
  Measurement of velocity upstream and downstream a special wire mesh was performed to ascertain the effect of the mesh on the flow. The mesh consisted of two components, a basic rectangular mesh with mesh width 1.22 mm and ...
 • Measurement of the velocity field behind the automotive vent 

  Ležovič, Tomáš; Lízal, František; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2011-11-22)
  Passenger comfort in a personal vehicle cabin strongly depends on the appropriate function of the cabin ventilation system. Great attention is therefore paid to the effective functioning of the automotive vents. Various ...
 • Metody vizualizace proudění 

  Ďurdina, Lukáš
  ĎURDINA, L. Metody vizualizace proudění. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2010. 45 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. František Lízal. Práca pojednáva o metódach vizualizácie prúdenia tekutín ...
 • Měření a analýza usazování vláken z izolační minerální vaty v dýchacím systému 

  Hájek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vdechování pevných částic, zejména vláken, do lidských plic. Jedná se o vědní oblast, ve které se využívá počítačového modelování pro popis pohybu vláken a jejich depozice v ...
 • Měření a počítačové simulace vdechovaných částic v modelech lidských plic 

  Kvapil, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá modely plic pro měření depozice a počítačovými simulacemi usazování inhalovaných částic. Byla provedena rešerše nejnovějších poznatků. Uvedeny jsou i základy anatomie a fyziologie lidského ...
 • Modelování dýchacích cest jako nástroj pro účinnější inhalační léčbu 

  Lízal, František (2019-09-04)
  Obsah přednášky 1. Inženýrský přístup – teorie 2. Konkrétní aplikace – mechanismy usazování částic v plicích 3. Brněnský model plic – experimenty a počítačové modelování 4. Jak funguje počítačové modelování 5. Inhalovaný ...
 • Moderní laserové metody měření rychlostí proudění 

  Loutocký, Petr
  Cílem této práce je podat čtenáři ucelený pohled na současné laserové metody pro měření rychlosti proudění tekutin. Metody jsou rozděleny a srovnány dle různých kritérií. U jednotlivých technik je stručně nastíněn jejich ...
 • Návrh vytápění pro nízkoenergetický rodinný dům. 

  Nešpor, Pavel
  Diplomová práce obsahuje kompletní návrh otopné soustavy pro nízkoenergetický rodinný dům. První část práce je zaměřena na seznámení s objektem. V další části je výpočet součinitelů prostupu tepla konstrukcemi a výpočet ...
 • Návrh vytápění rodinného domu s vnitřním bazénem. 

  Fišer, Petr
  Zadáním mé diplomové práce je navrhnout otopný systém rodinného domu. Zdrojem tepla pro vytápění je tepelné čerpadlo, které odebírá teplo z plošného kolektoru.
 • Návrh zařízení pro úpravu mikroklimatu v rekonstruovaném rodinném domě 

  Vacenovský, Jan
  Tato práce se věnuje návrhu zařízení pro úpravu mikroklimatu v rodinném domě. První část obsahuje analýzu tepelných ztrát před a po zateplení. Na základě této analýzy je navržena otopná soustava, včetně potřebných technických ...