Now showing items 21-29 of 29

 • Projekt rozšíření nabídky pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě 

  Šťáva, Štěpán
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru, který rozšíří nabídku sportovních pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě. Podnikatelský záměr vychází z provedeného anketního šetření, kompletní analýzy ...
 • Projekt v prostředí sportovních a tělovýchovných služeb - Rekondiční centrum Brno 

  Musilová, Erika
  Bakalářská práce řeší projekt v prostředí sportovních a tělovýchovných služeb.práce je zpracovat projekt rekondičního centra. Bakalářská práce vychází z analýzy zařízení a z porovnání center stejného typu v jiných městech ...
 • Sponzoring a reklama v činnostech CESA 

  Suchý, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku reklamy a sponzoringu neziskové organizace zaměřené na poskytování sportovních aktivit pro studenty Vysokého učení technického v Brně a širokou veřejnost. Práce obsahuje teoretické ...
 • Studie zaměstnanosti v atletických klubech města Brna 

  Šaršonová, Michaela
  Tato práce se zabývá studií zaměstnanosti v atletických klubech města Brna. Nejdříve jsou vysvětleny základní pojmy. Poté se práce zaměřuje na specifikace jednotlivých atletických klubů. Jsou zde rozebrány kvalifikace ...
 • Události č. 1/2013 

  Bejček, Vlastimil; Bílek, Petr; Hanák, Tomáš; Kalábová, Tereza; Korytárová, Jana; Kotulanová, Kateřina; Lepková, Hana; Novotná, Jana; Skákalová, Alžběta; Sojka, Tomáš; Svoboda, Michael; Vaňková, Marta; Vanýsková, Jitka; Zemánková, Helena (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2013-01-17)
 • Události č. 2/1998 

  Bogdálek, Jaroslav; Dvořák, Jiří; Ertl, Jan; Hendrychová, Petra; Hons, Zdeněk; Konečná, Yvonne; Krejčí, Renata; Lepková, Hana; Lukášová, Růžena; Melecká, Pavla; Mikuláštík, Tomáš; Mornstein, Vojtěch; Piskatý, Lubomír; Přerovská, Andrea; Rousová, Hana; Ruller, Tomáš; Ustohal, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998)
 • Události č. 2/1999 

  Decsi, František; Gregorčík, Jiří; Grulich, Jaroslav; Havlíček, Petr; Hobstová, Pavla; Kania, Ludvík; Klapetek, Milan; Konečná, Yvonne; Krejčí, Renata; Kubíček, Tomáš; Kupcová, Vojtěška; Láník, Ondřej; Lepková, Hana; Matal, Oldřich; Matoušek, Jiří; Schauer, František; Schmid, Karl Johann; Šišma, Pavel; Ustohal, Vladimír; Valenta, Filip; Wotkeová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1999)
 • Události č. 9-10/1997 

  Bobák, Roman; Davidová, Marie; Bogdálek, Jaroslav; Hendrychová, Petra; Herrman, I.; Holec, Petr; Chybík, Josef; Kadrnožka, Jaroslav; Konvička, Miloslav; Králík, Jiří; Krejčí, Renata; Lepková, Hana; Luffer, Pavel; Mizerová, Alena; Sobotka, Jiří; Surá, Marcela; Sysala, Tomáš; Štolfa, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1997)
 • Účetní a daňové aspekty využití reklamy pro vybranou firmu 

  Žáková, Eliška
  Diplomová práce analyzuje současný stav marketingových a propagačních aktivit Centra sportovních aktivit VUT v Brně, a s touto problematikou související účetní a daňové aspekty. Obsahuje návrh na efektivnější využití ...