Now showing items 21-22 of 22

  • Využití neuronových sítí pro predikaci síťového provozu 

    Pavela, Radek
    V této práci jsou prodiskutovány statické vlastnosti síťového provozu. Dále jsou rozebrány možnosti jeho predikce, se zaměřením na neuronové sítě. Konkrétně tedy hlavně rekurentní neuronové sítě. Trénovací data byla stažena ...
  • Základni metody pro potlačování šumu v akustických signálech 

    Ševela, Martin
    Práce hodnotí kumulační metody zvýrazňování signálu v šumu a metody inverzní filtrace při rekonstrukci zkresleného signálu, na základě testování ve vytvořeném programu. Jejich výhody a nevýhody při nasazení v akustických ...