Now showing items 21-40 of 42

 • Online detektor bodů zájmu 

  Přibyl, Jakub
  Tato práce se věnuje problematice online učení detektoru při dlouhodobém sledování objektu ve videosekvenci. Tento objekt je definován pomocí ohraničujícího obdelníku. V práci jsou popsány jednotlivé části detektoru: ...
 • Paralelizace náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci 

  Bijotová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá paralelizací náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci. Popisuje základní princip magnetické rezonance a její souvislost s Fourierovou transformací. Zabývá se rozdílem mezi ...
 • Paralelizace náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci 

  Bijotová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá paralelizací náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci. Popisuje základní princip magnetické rezonance a její souvislost s Fourierovou transformací. Zabývá se rozdílem mezi ...
 • Podmíněnost základních soustav pro řešení silovou metodou 

  Sabelová, Katarína
  Táto práca sa snaží popísať vplyv voľby základnej sústavy na riešenie staticky neurčitých konštrukcií pomocou silovej metódy. Posúdenie základných sústav je založené na podmienenosti matice pretvárnych súčiniteľov popísanej ...
 • Realizace superpočítače pomocí grafické karty 

  Jasovský, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá realizací superpočítače pomocí grafické karty s použitím technologie CUDA. Teoretická část práce popisuje funkci a možnosti grafických karet a běžných ústrojí stolních počítačů a dějů ...
 • Rozpoznání paralingvistických signálů v řečovém projevu 

  Mašek, Jan
  Tento dokument popisuje tři metody pro klasifikaci paralingvistických výrazů jako smích a pláč z každodenních rozhovorů analýzou zvukového signálu. Pro tento účel byla vytvořena databáze nahrávek. Protože se dnes často ...
 • Rozpoznávání emocí z textu pomocí umělé inteligence 

  Vylíčil, Radek
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním emocí z textů pomocí strojového učení. V textu jsou popsány metody pro trénování a testování rozpoznávacích modelů. Hlavní přínos této práce spočívá ve vytvořeném algoritmu rozhodovacího ...
 • Rozšíření grafických rozhraní zvukových zásuvných modulů o 3D grafiku 

  Dufka, Filip
  Tato práce se venuje možnostem rozšírení grafického uživatelského rozhraní modulu VST3, které slouží pro digitální zpracování zvukového signálu, o implementaci 3D modelu s využitím OpenGL. Práce se zameruje na vytvorení ...
 • Segmentace obrazu s využitím hlubokého učení 

  Lukačovič, Martin
  Práca sa zaoberá súčasnými metódami segmentácie obrazu s~využitím hlbokého učenia. Opísané sú taktiež ostatné prístupy s uplatnením neurónových sietí v~oblasti hlbokého učenia. Obsahuje historické riešenia neurónových ...
 • Simulace PLC v nástroji TwinCat 

  Krátký, Martin
  Bakalářská práce je o možnostech nástroje TwinCat pro programování programovatelného logického automatu (PLC). V rámci práce bude popsán princip PLC a využití PLC v dnešní době. Dalším bodem v práci bude popsání vývojového ...
 • Simulace šifrovacích algoritmů pomocí FPGA 

  Németh, František
  Bakalárska práca sa zaoberá so šifrovacím štandardom AES a následným návrhom šifrovacej a dešifrovacej komponenty vybratých operačných módoch v jazyku VHDL. V teoretickej časti práce je podrobnejšie rozoberatý fungovanie ...
 • Simulační úlohy v NS2 osvětlující znalosti z předmětu MPKT 

  Mašek, Jan
  V bakalářské práce jsou navrženy simulační úlohy datových sítí pro potřeby předmětu Pokročilé komunikační techniky (MPKT). Sítě jsou simulovány v prostředí programu Network Simulator 2 (NS2). V úvodu je stručný popis ...
 • Statická analýza administrativní budovy 

  Golisová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickou analýzou monolitického železobetonového skeletového konstrukčního systému vysoko podlažní administrativní budovy. Prostorový výpočtový model byl vytvořen podle vlastního ...
 • Systém lokalizace uvnitř budov 

  Celeng, Michal
  Práca sa zaoberá problematikou lokalizačného systému vo vnútri budov implementovaného v prostredí operačného systému Android, založeného na efektívnom štandarde Bluetooth Low Energy za pomoci bluetoothových majákov. Výstupom ...
 • Systém pro zobrazování 3D dat ve virtuální realitě 

  Kalafut, Oliver
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zobrazovaním medicínskych modelov, napríklad orgánov ľudského tela vo virtuálnej realite prostredníctvom zariadenia Oculus Go. Oculus Go je all-in-one zariadenie s výkonným procesorom a ...
 • Vyhledávání objektů v obraze na základě předlohy 

  Novák, Pavel
  Tato práce se zabývá detekcí objektů v obraze na základě předlohy. Hlavním přínosem práce je nová metoda extrakce příznaků histogramu orientovaných gradientů používající sadu komparátorů pro extrakci dat. V práci jsou ...
 • Vyhledávání obrazu na základě podobnosti 

  Harvánek, Martin
  V práci sú implementované metódy: kruhových sektorov, momentov farieb, vektoru spojitych farieb a Gáborových filtrov, ktoré sú založené na obrazových charakteristikách nízkej úrovne. Tieto metódy boli vyhodnotené po nájdení ...
 • Využitie grafických procesorov pre univerzálne výpočty v priemyselných systémoch 

  Lukačovič, Martin
  Práca sa zaoberá možnosťami grafických procesorov v oblasti GPGPU. Obsahuje historické riešenia až po súčasné architektúry. Rovnako sú popísané grafické procesory od najväčších súčasných výrobcov, ich zameranie a ciele v ...
 • Výpočetní úlohy pro předmět Paralelní zpracování dat 

  Horečný, Peter
  Cieľom tejto práce bolo vytvoriť laboratórne úlohy pre predmet „Paralelní zpracování dat“, pomocou ktorých sa študenti zoznámia s prácou a možnosťami technológie Apache Spark. Úlohy sa venujú práci zo základnými operáciami ...