Now showing items 21-27 of 27

 • Systém pro jednotnou správu osobních údajů pro webové aplikace 

  Mazur, Kornel
  Diplomová práce pojednává o centrální identifikaci uživatele a správě jeho osobních údajů na internetu. První část analyzuje problematiku identifikačního procesu, zabývá se požadavky, které jsou na něj kladeny v oblasti ...
 • Systémy pro kontrolu elektronických textů 

  Zouhar, Petr
  Práce se zabývá možností kontroly elektronických textů. Ať už se jedná o zdrojové kódy či běžné textové dokumenty. První kapitola je věnována stručnému vysvětlení plagiátu a jeho znaků. V dalších částech textu popisujeme ...
 • Virtuální laboratoř na bázi JAVA a LABVIEW 

  Bugla, Marek
  Dielektrické materiály jsou použivány v elektronice i v elektrotechnice. Jako jejich základní vlastnost může považovat změnu jejich charakteristik během jejich životnosti. Změny jsou způsobeny namáhaním materiálu vyvolané ...
 • Vytvoření databáze vzorků za účelem rozpoznávání řeči 

  Grobelný, Petr
  Práce se zabývá rozpoznáváním řeči a tvorbou řečové databáze, která bude sloužit jako trénovací a testovací data pro systém rozpoznávání řeči. Daný korpus je navrhnut jako databáze čtené řeči. V teoretické části je čtenář ...
 • Využití pokročilých objektivních kritérií hodnocení při kompresi obrazu 

  Šimek, Josef
  Tato diplomová práce pojednává o problematice využití metod objektivního hodnocení kvality při kompresi obrazových dat. Ztrátová komprese vždy zavádí do zpracovávaných dat určité zkreslení, které je příčinou degradace ...
 • Využití vlnkové transformace při kompresi videosignálu 

  Kintl, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je nastudovat současné možnosti využití vlnkové transformace při kompresi videosignálu. Část práce je věnována teorii potřebné k praktické realizaci úkolu. Zabývá se popisem videosignálu a jeho ...
 • Webové aplikace s ohledem na přístupnost 

  Kříž, Tomáš
  Komplexnost diplomové práce spočívá v podání teoretických základů, kterým se věnují kapitoly 1 až 3. V těchto kapitolách jsou vysvětleny pojmy přístupný web, handicapovaný uživatel a jejich souvislosti. Zmíněny jsou hlavní ...