Now showing items 21-37 of 37

 • Rodinný dům 

  Leupold, Karel
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu ve městě Telč. Jedná se o dvoupodlažní dům částečně podsklepený, střecha je sedlová se sklonem 35°. Dům je navržen z cihelných tvarovek POROTHERM. Budova je osazena na mírně ...
 • Rodinný dům 

  Boreš, Jiří
  V bakalářské práci je řešena novostavba samostatně stojícího rodinného domu. Objekt se bude nacházet v městě Moravský Krumlov, část Na Kačence parc. číslo 3225/3226, okres Znojmo. Rodinný dům je navržen jako jednopodlažní ...
 • Rodinný dům 

  Zukal, Zdeněk
  V bakalářské práci je řešena novostavba samostatně stojícího rodinného domu. Objekt je navržen v obci Lipůvka, okr. Blansko na parcele č. 662/69 na katastrálním území Lipůvka. Zastavěná plocha je 231,3 m2. Rodinný dům je ...
 • Rodinný dům 

  Pelc, Jan
  Téma bakalářské práce je rodinný dům. Dům je navržen ze stěnového systému POROTHERM, má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Střecha objektu je navržena sedlová. Dům je situován na pozemku svažitém k jižní straně. ...
 • Rodinný dům 

  Bajer, Radim
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu ve Škrdlovicích. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Novostavba rodinného domu je určena pro 5-6-ti člennou rodinu pro celoroční obývání. ...
 • Rodinný dům 

  Kocman, Alois
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu v obci Rudice v Moravském krasu. Dům má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Součástí objektu je garáž pro jeden osobní automobil. Dům je navržen z konstrukčního ...
 • Rodinný dům 

  Šír, Jan
  Projekt se zabývá novostavbou rodinného domu v Rychnově nad Kněžnou. Cílem této práce je vytvořit projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Dům je navrhován pro čtyřčlennou rodinu. Objekt má dvě nadzemní podlaží a ...
 • Rodinný dům 

  Fibikar, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby objektu rodinného domu v Moravanech v okrese Pardubice. Objekt se nachází na parcele č.78/45, v katastrálním území Moravany ...
 • Rodinný dům 

  Fendrich, Lukáš
  Obsahem této bakalářské práce je výstavba samostatně stojícího rodinného domu v obci Moravany u Brna. Jedná se o dům o dvou nadzemních a jedním podzemním podlažím. Dům obsahuje jednu bytovou jednotku a je projektován pro ...
 • Rodinný dům 

  Dvořáková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu. Obsahem je projektová dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v katastrálním území Drnovice u Vyškova na rovné parcele. Rodinný dům je navržen ...
 • Rodinný dům 

  Matyska, Jan
  Bakalářská práce řeší návrh samostatně stojícího rodinného domu. Cílem práce je vypracování projektové dokumentace pro výstavbu domu. Dům je situován v Prostějově v katastrálním území Vrahovice. Rodinný dům je navržen pro ...
 • Rodinný dům s podnikatelskou činností 

  Václavek, Jaroslav
  Téma bakalářské práce je rodinný dům s podnikatelskou činností. Jedná se o dvoupodlažní dům částečně podsklepený, střecha je sedlová se sklonem 35°. Jako nosné konstrukce byly použity obousměrné stěny HELUZ. Budova je ...
 • Rodinný dům s podnikatelskou činností 

  Kopřiva, Tomáš
  Téma bakalářské práce je novostavba rodinného domu s podnikatelskou činností v obci Boskovice. Dům má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Objekt má bytovou jednotku a funkčně oddělenou provozovnu kadeřnictví. ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Libřický, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace sportovního a relaxačního centra. Navrhovaný objekt se nachází v jihovýchodní části města Hradce Králové, v lokalitě určené pro stavby a plochy sportovního ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Hrabal, Marek
  Tato diplomová práce řeší projekt sportovně relaxačního centra. Tento objekt je umístěn na pozemkách č. 1241/549, 1241/571 v k.ú. Velkých Bílovic. Velké Bílovice jsou menší město v Jihomoravském kraji. Pozemek se nachází ...
 • Sportovní centrum 

  Přibyl, Petr
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby objektu sportovního centra ve městě Telč. Projekt a přílohy jsou převážně zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Ve své ...
 • Základní škola 

  Forman, Daniel
  Téma diplomové práce je základní škola, konkrétně se jedná o přístavbu ZŠ Havlíčkův brod, Konečná 1884. Navrhuji pavilon I. stupně a pavilon školní jídelny s kuchyní. Pavilony jsou založeny na základových pasech. Navrženy ...