Now showing items 21-25 of 25

 • Tvorba hudby pomocí celulárních automatů 

  Novotný, Pavel
  Tato práce se zabývá využitím celulárních automatů v oblasti algoritmické kompozice hudby. Text práce obsahuje stručný přehled problematiky algoritmické kompozice s využitím celulárních automatů a popisuje návrh a implementaci ...
 • Vizuální simulátor a ladicí program pro neuronové sítě 

  Beluský, Ondrej
  Umelé neurónové siete predstavujú paralelné systémy. Táto časť umelej inteligencie je stále skúmaná. Neurónové siete sú definované ako malý výpočtový procesor. Tieto siete disponujú známkami ľudskej inteligencie, pretože ...
 • Vizuální simulátor neuronových sítí typu asociativní paměť 

  Mráček, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá problematikou neuronových sítí, které lze užít jako asociativní paměti. Teoretická část se zabývá výkladem pojmů neuron, neuronová síť a asociativní paměť. Praktická část navrhuje a popisuje ...
 • Vizuální simulátor obecných neuronových sítí 

  Herman, David
  Předmětem této bakalářské práce je navržení obecné knihovny pro práci s neuronovými sítěmi. Dále pak implementace vizuálního simulátoru, který bude vhodně graficky reprezentovat po jednotlivých krocích algoritmy učení ...
 • Zásuvný modul pro Code::Blocks realizující grafické zobrazení datových struktur při ladění 

  Belica, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací zásuvního modulu pro zobrazení datových struktur při ladění ve vývojovém prostředí Code::Blocks. Zaměřuje se zejména na možnost vizualizace polí a struktur s ukazateli jako ...