Now showing items 21-40 of 107

 • Návrh na zavedení prodejny s rybářskými potřebami 

  Slavík, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským návrhem, který hodláme realizovat od 2. čtvrtletí 2018, a který by měl posloužit k realizaci obchodu s rybářskými potřebami. V práci jsou charakterizovány základní podnikatelské ...
 • Návrh na zlepšenie starostlivosti o DHM 

  Matejová, Alexandra
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením problému hospodárenia s dlhodobým hmotným majetkom spoločnosti Strojstav CM, s. r. o. Pozornosť je venovaná výrobným strojom a zariadeniam. Cieľom práce je spracovať návrhy na riešené ...
 • Návrh na zlepšenie starostlivosti o dlhodobý hmotný majetok v strojárenskej výrobe 

  Matejová, Alexandra
  Daná diplomová práca sa zameriava na problematiku hospodárenia s dlhodobým hmotným majetkom vo firme HP spol. s r.o., ktorá vyrába plastové obaly a rôzne technické diely. Práca vychádza zo súčasného stavu spoločnosti, ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Dolníková, Eva
  Bakalárska práca rieši problematiku hospodárenia s dlhodobým hmotým majetkom spoločnosti Ferroplast, spol. s r.o. Pozornosť je venovaná hlavným výrobným zariadeniam a strojom. Cielom práce je zpracovať návrhy na riešené ...
 • Návrh na zlepšení nabídky hotelových služeb 

  Jašová, Zuzana
  Tato diplomová práce je zpracována pro Hotel Pod Zámkem ve Velkém Meziříčí. Zkoumá a hodnotí marketingovou komunikaci firmy a zjišťuje nedostatky v této oblasti. Obsahuje návrhy na zlepšení propagace firmy, které zahrnují ...
 • Návrh na zlepšení obchodní strategie firmy 

  Hošek, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je analyzovat současnou obchodní strategii firmy JANTA s.r.o. a provést její optimalizaci, která povede ke zlepšení obchodní strategie firmy. Práce obsahuje teoretická východiska, analýzu ...
 • Návrh na zlepšení organizace práce v Grand Hotelu Brno 

  Svobodová, Silvie
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení organizace práce v Grandhotelu Brno. Jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se organizace práce, řízení hotelového provozu. Práce poukazuje na nedostatky v organizaci práce ...
 • Návrh na zlepšení propagace firmy 

  Kopřivová, Gabriela
  Tato diplomová práce je zpracována pro firmu AUTOELEGANCE BRNO, s. r. o., která se pohybuje v oblasti automobilového průmyslu. Zkoumá a hodnotí marketingovou komunikaci firmy a zjišťuje nedostatky v této oblasti. Obsahuje ...
 • Návrh na zlepšení propagace komunálních služeb s.r.o. Valašské Meziříčí 

  Tomčíková, Michaela
  Tato diplomová práce je zpracována pro firmu TS Valašské Meziříčí s.r.o., která poskytuje služby v oblasti odpadového hospodářství. Zkoumá a hodnotí marketingovou komunikaci firmy a zjišťuje nedostatky v této oblasti. ...
 • Návrh na zlepšení Public relations firmy 

  Skulínková, Renata
  Tato bakalářská práce se zabývá konkrétním návrhem na zlepšení public relations pro společnost AUTO-SPEKTRUM-ACC spol. s.r.o., která se pohybuje v oblasti automobilového průmyslu. Zkoumá marketingový komunikační mix firmy ...
 • Návrh na zlepšení řízení zásob 

  Kučerová, Kamila
  Diplomová práce je zaměřena na studii a optimalizaci řízení zásob ve společnosti Kordárna Plus, a. s. V teoretické části jsou popsány charakteristiky základních pojmů týkajících se řízení zásob, jejich klasifikace, nákladů ...
 • Návrh na zlepšení řízení zásob 

  Krejčí, Petra
  Tato diplomová práce se zamuje na studii a optimalizaci ízení zásob ve spolenosti XXX s.r.o. Teoretická ást je vnována charakteristice základních pojm týkajících se ízení zásob, jejich klasifikaci, nákladm s nimi spojenými ...
 • Návrh na zlepšení skladového hospodářství ve společnosti ICE invest spol.s r.o. 

  Vincens, Daniel
  Tato diplomová práce se věnuje zhodnocení a návrhům optimalizace řízení zásob ve společnosti ICE invest spol. s r.o. Teoretická část definuje základní pojmy tykající se této problematiky, jejich klasifikaci a druhy metod ...
 • Návrh na zlepšení systému odměňování ve firmě 

  Matuška, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou problémů současného systému odměňování ve firmě. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh na zlepšení systému odměňování. Obsahem jsou obecné formy odměňování a jejich vazba ...
 • Návrh na zlepšení systému řízení zásob 

  Němečková, Martina
  Předmětem této diplomové práce je návrh nového systému řízení zásob, který byl v konkrétní společnosti shledán jako jeden z největších nedostatků, se kterými se podnik momentálně potýká. V první části jsou vymezena teoretická ...
 • Návrh na zlepšení účinnosti prvků marketingového mixu ve společnosti 

  Šmok, Daniel
  Předmětem diplomové práce je analýza stávajícího marketingového mixu vybrané společnosti a sestavení doporučení pro tvorbu mixu nového. Teoretická část pojednává o jednotlivých koncepcích marketingového mixu a popisuje ...
 • Návrh na zlepšení vzdělávacího systému operátorů mobilních společností 

  Kučera, Jiří
  Diplomová práce se zabývá oblasti vzdělávání zaměstnanců mobilních operátorů a faktory, které s tímto tématem souvisejí. Na základě analýzy dané firmy obsahuje návrh na zlepšení aktuální situace a následnou eliminaci rizik, ...
 • Návrh na zlepšení způsobu odměňování zaměstnanců firmy Mateja plasty, s.r.o. 

  Pavelcová Krejčová, Jana
  Předmětem bakalářské práce je analýza současného systému odměňování a pracovní motivace v konkrétním podniku s návrhem na jeho zlepšení. První teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů: odměňování, mzda, hodnocení, ...
 • Návrh na zriadenie školiaceho centra so spolufinancovaním z európskych fondov 

  Lomnická, Mária
  Predkladaná diplomová práca navrhuje rozšírenie podnikateľských aktivít s využitím možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej Únie. Ciežom je vytvorenie školiaceho centra pre širokú ...
 • Návrh na zvýšení prodeje zmrzlinových dezertů na trhu v ČR 

  Jarchovský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zvýšení obratu jednoporcových zmrzlinových dezertů firmy ABC s.r.o. v České republice. V práci je nejdříve zpracována podrobná analýza jednotlivých činností firmy s jejich vyhodnocením ...