Now showing items 21-40 of 141

 • Marketingový plán 

  Tupý, Maroš
  Cieľom mojej bakalárskej práce je návrh marketingového plánu pre slovenské popredné vinárstvo VILLA VINO RAČA. Je zložená zo štyroch častí. V Prvej časti sa budem venovať vymedzeniu problému a následnému cieľu práce. V ...
 • Marketingový plán podniku 

  Baiglová, Jana
  Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingového plánu v podniku. Jde o analýzu aktuálního stavu firmy, zjištění nedostatků a návrh nového řešení a zlepšení. První část práce je teoretická, se zaměřením na základní ...
 • Marketingový plán pro expanzi společnosti Torrsen Sports s.r.o. 

  Kotolan, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingového plánování. V teoretické části jsou rozebrány poznatky z odborné literatury vztahující se k danému tématu. V analytické části práce je rozebrán konkrétní příklad ...
 • Marketingový plán pro K2 atmitec s.r.o. 

  Toth, Václav
  Předmětem bakalářské práce je sestavení marketingového plánu pro společnost K2 atmitec s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými východisky, založenými na odborné literatuře. Druhá část je zaměřena na analýzu současného ...
 • Marketingový plán pro společnost AIKON, s.r.o. 

  Štumpa, Zdeněk
  Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro společnost AIKON, s.r.o. Analytická část práce se opírá o teoretické poznatky a zobrazuje stav současného marketingového plánu společnosti. Na základě ...
 • Marketingový plán pro společnost K2 atmitec, s.r.o. 

  Toth, Václav
  Předmětem bakalářské práce je sestavení marketingového plánu pro společnost K2 atmitec, s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými východisky, založenými na odborné literatuře. Druhá část je zaměřena na analýzu současného ...
 • Marketingový plán vybrané firmy 

  Brožová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na sestavení marketingového plánu nově vznikající firmy, která plánuje vstoupit na trh v oblasti služeb. Firma se zabývá zprostředkováním komplexních svatebních služeb pomocí webového ...
 • Marketingový plán značky Horsefeathers 

  Šmíd, Michal
  Předmětem diplomové práce je návrh marketingového plánu značky Horsefeathers. Teoretická část se zabývá jednotlivými kroky týkajícími se marketingového plánování, tyto poznatky vycházejí z odborné literatury. V praktické ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka Mediterran Slovakia, s.r.o. 

  Holík, Dóra
  Bakalárska práce sa zaoberá s výskumom spokojnosti zákazníka u firmy Mediterran Slovakia s.r.o. Cieľom práce je navrhnúť a vykonávať marketingový výskum. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je vyjadrená problematika ...
 • Návrh implementace vratných obalů u vybraných dodavatelů ve zvolené společnosti 

  Ivančic, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu portfolia dodavatelů ve společnosti IFE - CR, a.s. dle zvolených metod za účelem výběru vhodných kandidátů pro zavedení vratných obalů. Mimo jiné jsou identifikovány materiály, které ...
 • Návrh internetových stránek 

  Havránek, David
  Bakalářská práce pojednává o návrhu webových stránek pro vzniklou firmu za účelem její prezentace a začlenění mezi ostatní stejně zaměřené podniky na trhu. Práce se obsahově zabývá postupem při vytváření internetové ...
 • Návrh komunikačních nástrojů podniku 

  Ďuriš, Jakub
  Bakalárska práca je zameraná na zlepšenie komunikačného mixu spoločnosti Agentúra Amadeus, s.r.o., ktorá sa zaoberá organizáciou kultúrnych a spoločenských podujatí. Práca sa skladá z teoretickej časti, ktorá sa zaoberá ...
 • Návrh komunikačního mixu 

  Kľúčovská, Renata
  Diplomová práce se zabývá komunikačním mixem podniku. Cílem této práce je analyzovat stávající stav a vytvořit návrh nového komunikačního mixu podniku. Analyzovaným subjektem je restaurace „U Šošona“, která sídlí v Brně – ...
 • Návrh komunikačního mixu 

  Macháňová, Hana
  Bakalářská práce se bude věnovat komunikačnímu mixu ve firmě Unimal Color ve Valašském Meziříčí. Cílem je navrhnout nové a levné způsoby komunikace se zákazníkem. Tyto nové způsoby komunikace by měly vést ke zlepšení pozice ...
 • Návrh komunikačního mixu kosmetické značky 

  Lišková, Johana
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného komunikačního mixu, který vychází z analýzy současného stavu obchodní značky RevitaLash. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část obsahuje seznámení se s ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Machala, Jan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením komunikačního mixu podniku a je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Obsah teoretické části slouží jako podklad ke zpracování analytické části, kde jsou provedeny ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Vašíček, Zdeněk
  Cílem bakalářské práce je návrh komunikačního mixu pro restauraci La Patas. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá základní znalostí marketingu, komunikačního mixu a marketingového ...
 • Návrh komunikačního mixu pro spořitelní a úvěrní družstvo Akcenta 

  Konůpková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu pro spořitelní a úvěrní družstvo Akcenta, které se zabývá zhodnocením úspor a poskytováním úvěrů. Dále se diplomová práce zabývá analýzou současné situace společnosti, ...
 • Návrh komunikačního mixu pro uvedení nového výrobku 

  Kundrátek, Jan
  Bakalářská práce obsahuje tři hlavní kapitoly. V první části jsou teoretické východiska této práce. Analytickou část, která zachycuje současný stav společnosti a potřebu vytvoření nového komunikačního mixu pro uvedení ...
 • Návrh komunikačního mixu pro vybranou společnost 

  Hubená, Lucie
  Diplomová práce se věnuje marketingové komunikaci a její optimalizaci ve společnosti, která podniká v oblasti poskytování internetu. První část práce obsahuje teoretická východiska, která slouží jako základní přehled ...