Now showing items 21-31 of 31

 • Univerzální řídicí jednotka pro testování životnosti motorů 

  Ševčík, Šimon
  Práca sa zaoberá spôsobom riadenia BPM motorov a jeho použitím pri testovaní ich životnosti. V prvom rade popisuje vlastnosti motorov a ich vzájomné rozdiely. V druhom rade popisuje možnosti riadenia motorov a jeho potreby ...
 • Vliv radiace na vlastnosti polovodičových součástek 

  Yermalayeva, Darya
  Tato diplomová práce řeší problematiku vlivu ionizujícího záření na polovodičové součástky a změnu jejich vlastností. Práce vychází z rozboru jednotlivých druhů záření, které se mohou vyskytnout v oblastech použití součástek. ...
 • Vysokofrekvenční oscilátor v technologii CMOS 

  Lang, Radek
  Tento projekt se zabývá problematikou návrhu oscilátoru jako funkčního bloku na čipu integrovaného obvodu ve funkci generátoru hodinových impulzů. Stabilita frekvence oscilátoru je ovlivněna zejména změnami napájecího ...
 • Výkonový zesilovač a jeho linearizace pomocí lokálních zpětných vazeb 

  Janic, Lukáš
  Práca sa zaoberá konštrukciou lineárneho výkonového zosilňovača. Teoretický rozbor na žačiatku práce objasňuje funkciu blokov zosilňovača, čo je nevyhnutné pre pochopenie funkcie celej konštrukcie. Práca ďalej poukazuje ...
 • Vývoj elektroniky pro dálkově řízený batyskaf 

  Trýska, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout elektroniku a programové vybavení pro dálkově řízený batyskaf, které umožní jeho pohyb, snímání provozních veličin a přenos obrazu z IP kamery do počítače. S kamerou je možno pohybovat za ...
 • Vývoj systému řízení astronomického dalekohledu s možností sledování družic 

  Juráň, Jakub
  Práce se zabývá návrhem elektroniky řídicí jednotky pro pohon montáže astronomického dalekohledu s možností sledování umělých družic. Obsahuje teoretický rozbor problematiky určování pozice objektů pozorovatelných na obloze, ...
 • Zařízení pro simulaci sportovní střelby 

  Poloch, Martin
  Cílem diplomové práce je navrhnout zařízení, které bude simulovat sportovní střelbu. Návrh je zaměřen na vysokou konkurenceschopnost na trhu zábavních zařízení pro širokou veřejnost, tedy zejména na nízkou cenu. Dalšími ...
 • Zařízení pro testování výroby 

  Vokřál, Jiří
  Práce se zabývá návrhem a realizací testovacího zařízení pro předmontované bubínky mechatronických cylindrických vložek. Testovací zařízení je určeno pro otestování mechanické a elektronické části což zajistí, minimalizaci ...
 • Zavlažovací automat 

  Krištof, Martin
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť zavlažovací automat. Bakalárska práca popisuje koncept realizovaný mikrokontrolérom TM4C1294. V teoretickej časti práce sú vysvetlené základné pojmy a popísané dostupné zavlažovacie ...
 • Záložní zdroj střídavého napětí 

  Szabó, Andor
  Cieľom predloženej diplomovej práce je navrhnúť zvyšujúci DC / AC menič, striedač z 12 V na 120 Vef, so sínusovým výstupným signálom. Menič by mal byť schopný dodávať trvalý výkon 300 W a dvojnásobný špičkový výkon 600 W. ...
 • Zpracování analogového signálu s integrovanými zesilovači s proudovou zpětnou vazbou 

  Ben Ayad, Ibrahim R. H.
  Tato disertační práce pojednává o návrhu nových funkčních bloků použitelných v oblasti zpracování analogového signálu. Jde o obvody v proudové módu, které mohou ve vhodné konfiguraci pracovat v proudovém i v napěťovém módu. ...