Now showing items 21-40 of 57

 • Návrh vhodných stimulačních nástrojů 

  Dvořák, Pavel
  Cílem diplomové je návrh vhodných stimulačních nástrojů. Nejdříve je představena firma Moravia IT, a.s. a její cíle, které si vytyčila pro následující období pěti let. Jako hlavní problém je vybrána vysoká fluktuace ...
 • Návrh vhodných stimulačních nástrojů 

  Pytlíková, Lucie
  Cílem mé diplomové práce je návrh vhodných stimulačních nástrojů pro konkrétní firmu. V této práci provedu analýzu stávajícího stavu ve firmě a identifikaci potřeb zaměstnanců. Součástí je také analýza nesouladu mezi ...
 • Návrh zdokonalení organizační struktury společnosti EIKA Znojmo,a.s. 

  Jedličková, Eva
  Práce popisuje organizační strukturu ve firmě, zkoumá její výhody a snaží se odhalit nedostatky, které způsobují neefektivní využití lidských zdrojů. Posláním této práce je poskytnout takový návrh organizační struktury, ...
 • Návrh zlepšení kulturního projektu 

  Klusáková, Ivona
  Diplomová práce je zaměřena na provedení změn ve fungování kulturního projektu pořádaného pod záštitou příspěvkové organizace. Cílem práce je provést změny, které vylepší ekonomickou situaci projektu, zvýší zájem ze strany ...
 • Podnikatelský plán 

  Slouka, Petr
  V diplomové práci je zpracován podklad pro podnikatelský plán projektu – prodeje nemovitosti. Výsledkem je zhodnocení silných, slabých stránek projektu a zpracování finanční a časové analýzy. Součástí této práce je i návrh ...
 • Podnikatelský plán 

  Novotná, Ivana
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení specializovaného fitness studia pro ženy. Návrh vychází z analýzy současného stavu v oboru a cílem je zjistit, jestli navrhované studio bude ...
 • Podnikatelský plán 

  Šmída, Jaromír
  Předmětem diplomové práce je detailní zpracování podnikatelského plánu pro založení společnosti s ručením omezeným, která se bude zabývat pěstitelským pálením (výrobou ovocných lihovin pro pěstitele). Teoretická část práce ...
 • Podnikatelský plán pro založení pizzerie 

  Jílková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení studentské pizzerie. V teoretické části práce je popsána oblast podnikání a východiska nutná k vypracování podnikatelského plánu. Pomocí analýzy ...
 • Podnikatelský záměr 

  Svobodová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zpracování podnikatelského záměru restaurace. Cílem tohoto podnikatelského plánu je návrh na založení vlastního minipivovaru, který by sloužil výhradně pro potřeby restaurace, analýza ...
 • Podnikatelský záměr 

  Škvařil, Jan
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro výstavbu solární fotovoltaické elektrárny. V úvodní části se práce věnuje vymezení pojmů spojených s podnikáním, právním formám podnikání, definicí a náležitostmi ...
 • Podnikatelský záměr 

  Himer, Martin
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru nové obchodní společnosti. Nejprve je definována podstata podnikatelského záměru a sepsány poznatky z literatury. Dalším bodem je analýza trhu. Následně je ...
 • Podnikatelský záměr CA Invia 

  Doláková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem CA Invia.cz, s.r.o., jehož cílem je navrhnout zákaznický věrnostní program pro klienty cestovní agentury. Byla snaha o vytvoření jednoduchého a atraktivního věrnostního ...
 • Podnikatelský záměr na založení realitní kanceláře 

  Křesalová, Irena
  Diplomová práce se zabývá problematikou založení firmy a to realitní kanceláře REALITY-KOM. Cílem práce je návrh založení firmy, charakteristika a analýza prostředí a trhu, ve kterém zakládaná firma působí z hlediska teorie ...
 • Podnikatelský záměr pro rozvoj malého podnikání 

  Lomnická, Mária
  Zameraním bakalárskej práce je vytvorenie optimálneho podnikatelského plánu pre rozšírenie sortimentu ponúkaných produktov v oblasti poskytovania fotografických služieb. Práca obsahuje teoretické východiská, analýzu ...
 • Podnikatelský záměr rozšíření firmy 

  Vašíček, Robert
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr rozšíření projekčně stavební firmy. Je zde zahrnut teoretický popis podnikatelského záměru a vlastní návrh obsahující postupy řešení realizace rozšíření.
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Holinka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem obchodní společnosti. Cílem tohoto podnikatelského plánu je návrh rozšíření a změny struktury obchodního oddělení společnosti. Vytvořil jsem návrh jednoduchého a funkčního ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Šíma, Lukáš
  Cílem diplomové práce je poskytnout kompletní informace o realizaci podnikatelského záměru rozvoje firmy Surikaty s.r.o. – realitní kancelář. Dále práce hodnotí současnou situaci firmy, její postavení na trhu a možnosti ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Le, Hung
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr nově založeného podniku, který provozuje v oblasti poradenství. Obsahuje základní informace o tvorbě podnikatelského záměru, právní formě podnikání a daňové soustavě ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy: analýza návratnosti investic fotovoltaické elektrárny 

  Vodičková, Tatjana
  Předmětem bakalářské práce je podnikatelský záměr realizace fotovoltaické elektrárny na střechu jednoho ze skladovacích areálů ve vlastnictví firmy, zhodnocení návratnosti projektu realizovaného v roce 2009 oproti roku ...
 • Postup zavedení výrobního procesu v respektování normy ISO 

  Hajkrová, Romana
  Cílem mé diplomové práce je popis implementace procesů výroby do stávající infrastruktury v respektování normy ISO 9001:2001 ve společnosti ABC s.r.o. Ve své práci analyzuji stávající strukturu a popisuji teoretická ...