Now showing items 21-40 of 84

 • Návrh univerzálního B2B webového portálu náhradních dílů ve zvolené společnosti 

  Novák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem univerzálního webového portálu, který umožní propojení informačního systému zvolené firmy s libovolným informačním systémem jak dodavatelů, tak odběratelů. Webový portál obsahuje především ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Likavčanová, Lenka
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou informačného systému firmy. Teoretická časť objasňuje terminológiu problematiky informačných systémov, webových stránok, rezervačných systémov a popisuje SWOT analýzu ako spôsob určenia ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Kašpar, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy VacuSol, spol. s r.o. Na základě analýzy předložím návrh na zlepšení firemní webové stránky a stránek na sociálních sítích. Bakalářská práce hodnotí současnou ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Kunčar, Zdeněk
  Tato práce se zabývá podnikovými informačními systémy. Podstatou práce je analýza současného stavu informačního systému firmy, která poskytuje on-line kurzy odborných cizích jazyků. Na základě analýzy a požadavků firmy ...
 • Optimalizace elektronického obchodu 

  Novák, Lukáš
  Ve své diplomové práci se chci zaměřit na analýzu problematiky CRM systémů. Možným východiskem pro malé firmy je v této složité ekonomické situaci využití CRM systémů. Cílem práce je výběr a nasazení finálního produktu na ...
 • Optimalizace nastavení měřicího systému pro sledování dielektrických vlastností kapalných izolantů 

  Novák, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou využití LCR metrů Agilent v diagnostice izolačních materiálů a optimalizací nastavení měřicího systému pro sledování dielektrických vlastností kapalných izolantů. Z měřené veličiny ...
 • Plošné a čipové antény na deskách plošných spojů 

  Novák, Lukáš
  Práce se zaměřuje na pravidla správného rozmisťování čipových a plošných antén na deskách plošných spojů vzhledem k prostorové a polarizační diverzitě, jejich vzájemnému ovlivňování a umístění antén na deskách plošných ...
 • Pomocný pohon silničních HPV 

  Novák, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis moderních trendů v oblasti pomocných po-honů silničních vozidel poháněných lidskou silou. Zabývá se jejich základní konstrukcí, nej-důležitějšími součástmi, možností rekuperace a ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Socha, Duncan
  V diplomové práci se zabývám problematikou informačního systému u vybrané společnosti. V první části diplomové práce popisuji teoretická východiska potřebná k pochopení problematiky. Ve druhé části jsou vypracovány analýzy, ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn pro firmu zabývající se výrobou personalizovaných předmětů 

  Cienciala, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje problematice informačních systémů ve firmách z teoretického hlediska a následně se zabývá informačním systémem v konkrétní firmě, která vyrábí reklamní a ozdobné personalizované předměty. Je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marfiak, Andrej
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie informačného systému firmy Decon s.r.o. K tomu budú využité vhodné analýzy, pomocou ktorých bude súčasný informačný systém zanalyzovaný. Na základe výsledkov z týchto analýz ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kremláček, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu rodinného obchodu, který se zabývá prodejem potřeb a krmiv pro zvířata a dále analýzou informačního systému této firmy a návrhem jeho zlepšení za účelem podpory ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Dostál, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu informačního systému ve společnosti poskytující odborné technické poradenství v oblasti energetiky. První část bakalářské práce obsahuje teoretické informace z oblastí informačních ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Konečný, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy VIVO CONECTION s.r.o., která se specializuje na poskytování internetového připojení a telekomunikačních technologií a vývoj softwarových aplikací. Společnost ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šisler, Marcel
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému elektronického obchodu Patro, který je součástí společnosti NWT a.s. V první části jsou představeny teoretická východiska pro analýzu a návrh informačního ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Danko, Michael
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem změn informačního systému ve formě konceptuálního návrhu ve firmě Bar, který neexistuje s.r.o., cílem práce je zefektivnit práci ve firmě, snížit zátěž lidských zdrojů, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Novák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému a podnikové informatiky v reálném podnikatelském prostředí. Na základě systematicky zpracovaných teoretických podkladů je vypracována analytická část, která je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tomášek, Jan
  Obsahem této diplomové práce je analýza stávajícího stavu ve vývojářském týmu produktu LEM ve společnosti SolarWinds Czech, s. r. o., která má vést k návrhu změn pro zvýšení efektivity vývoje a zlepšení aktuálního stavu. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Florek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému české pobočky americké společnosti Sherwin-Williams, která je přední světový dodavatel nátěrových hmot, barev, laků, mořidel a tmelů. V české republice je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hruška, Milan
  Obsahem této diplomové práce je analýza stávajícího informačního systému a návrh případného zefektivnění systému. Práce je rozdělena do tří částí. První je zaměřena na teoretická východiska, která vysvětlují základní pojmy, ...