Now showing items 21-40 of 107

 • Návrh metodiky analýzy rizik kritických aplikací v bankovním sektoru 

  Zajíček, Juraj
  Diplomová práce řeší problematiku analýzy rizik kritických aplikací v bankovnictví. Zadavatelem práce je banka působící na území České republiky. Práce se opírá o teoretický aparát z oblasti informační bezpečnosti a zákonných ...
 • Návrh reduktoru zážehového šestiválcového leteckého motoru 

  Novák, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem reduktoru pro šestiválcový letecký motor. Jsou zde zpracovány jednotlivé součásti reduktoru a následně jako sestava s klikovým hřídelem je řešeno torzní kmitání kompletní sestavy a stanoveny životnosti ...
 • Návrh řešení reportingu pro vybranou společnost 

  Vladík, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem řešení reportingu ve společnosti nad vybraným informačním systémem. V teoretické části je popsán současný stav a vymezena základní terminologie, jsou objasněna teoretická východiska a jak ...
 • Návrh řešení zálohovacího procesu 

  Pelc, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z problematiky zálohování. Rozebírány jsou různé typy záloh, rotační schémata, frekvence zálohování, obnova dat a představení záznamových médií. V rámci analýzy ...
 • Návrh strukturované datové kabeláže pro hotel 

  Novák, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem strukturované kabeláže v komerčním objektu hotelu Pentagon. Návrh řeší uložení horizontálního a páteřního vedení v rámci prostor novostavby, za použití metalických a optických kabeláží. Návrh neřeší ...
 • Návrh univerzálního B2B webového portálu náhradních dílů ve zvolené společnosti 

  Novák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem univerzálního webového portálu, který umožní propojení informačního systému zvolené firmy s libovolným informačním systémem jak dodavatelů, tak odběratelů. Webový portál obsahuje především ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Kašpar, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy VacuSol, spol. s r.o. Na základě analýzy předložím návrh na zlepšení firemní webové stránky a stránek na sociálních sítích. Bakalářská práce hodnotí současnou ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Kunčar, Zdeněk
  Tato práce se zabývá podnikovými informačními systémy. Podstatou práce je analýza současného stavu informačního systému firmy, která poskytuje on-line kurzy odborných cizích jazyků. Na základě analýzy a požadavků firmy ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Likavčanová, Lenka
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou informačného systému firmy. Teoretická časť objasňuje terminológiu problematiky informačných systémov, webových stránok, rezervačných systémov a popisuje SWOT analýzu ako spôsob určenia ...
 • Optimalizace elektronického obchodu 

  Novák, Lukáš
  Ve své diplomové práci se chci zaměřit na analýzu problematiky CRM systémů. Možným východiskem pro malé firmy je v této složité ekonomické situaci využití CRM systémů. Cílem práce je výběr a nasazení finálního produktu na ...
 • Optimalizace nastavení měřicího systému pro sledování dielektrických vlastností kapalných izolantů 

  Novák, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou využití LCR metrů Agilent v diagnostice izolačních materiálů a optimalizací nastavení měřicího systému pro sledování dielektrických vlastností kapalných izolantů. Z měřené veličiny ...
 • Plošné a čipové antény na deskách plošných spojů 

  Novák, Lukáš
  Práce se zaměřuje na pravidla správného rozmisťování čipových a plošných antén na deskách plošných spojů vzhledem k prostorové a polarizační diverzitě, jejich vzájemnému ovlivňování a umístění antén na deskách plošných ...
 • Porovnání zvolených RPA technologií na příkladu implementace ve firemní sféře 

  Chovanec, Tomáš
  S technickým pokrokom v oblasti informatizácie sa v dnešnej dobe objavujú nové postupy, ako zefektívniť prácu vo firemnej sfére. Jedným z nich je automatizácia procesov. Táto práca má za cieľ vysvetliť pojem "Robot Process ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Socha, Duncan
  V diplomové práci se zabývám problematikou informačního systému u vybrané společnosti. V první části diplomové práce popisuji teoretická východiska potřebná k pochopení problematiky. Ve druhé části jsou vypracovány analýzy, ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn pro firmu zabývající se výrobou personalizovaných předmětů 

  Cienciala, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje problematice informačních systémů ve firmách z teoretického hlediska a následně se zabývá informačním systémem v konkrétní firmě, která vyrábí reklamní a ozdobné personalizované předměty. Je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Novák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému a podnikové informatiky v reálném podnikatelském prostředí. Na základě systematicky zpracovaných teoretických podkladů je vypracována analytická část, která je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ďuraj, Peter
  Moja diplomová práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti a následným návrhom zmien. V teoretickej časti je komplexne zhrnutá základná problematika, ktorá súvisí s pojmami tykajúcich sa informačných systémov. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Sommer, Marek
  Diplomová práce analyzuje využití informačních systémů ve společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky podnikové informatiky a informačních systémů a také jednotlivé metody ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Červený, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému společnosti FCC Environment CEE a je zaměřena na odhalení rizik a nedokonalostí systému. Výsledkem práce by měl být návrh změn, které povedou ke zlepšení ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ondráček, Michal
  Diplomová práce popisuje analýzu a návrh změn informačního systému obce Hrušovany u Brna. Analýza informačního systému byla provedena hlavně pomocí metody HOS8. Na základě provedené analýzy byly navrţeny změny, a to zejména ...