Now showing items 21-27 of 27

 • Rodinný dům ve svahu 

  Chrbolková, Erika
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o rodinný dům, který se bude nacházet ve stávající zástavbě v okrajové části obce Sobíňov. Objekt je navržen jako jednopodlažní, ...
 • Ukázky řízení pohonu s měničem frekvence Sinamics S120 

  Novák, Michal
  V této diplomové práci je popsán laboratorní proces ukázky řízení pohonu s měničem frekvence SINAMICS S120. Zaměření této práce je rozděleno do tří částí. Úprava pohonu na translační pohyb pro přepravu otevřené nádoby s ...
 • Využití odpadního tepla z průmyslových procesů 

  Novák, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití odpadního tepla z průmyslových procesů. Počáteční část se zabývá teoretickým úvodem do problematiky přenosu tepla. V další části jsou uvedeny nejčastější zdroje odpadního ...
 • Zajištění stavební jámy a založení objektu CARLA Brno 

  Novák, Michal
  Úkolem této diplomové práce je staticky vyhovující a hospodárný návrh zajištění stavební jámy a založení objektu Carla Brno. Výpočtová část bude řešena programem GEO5. Součástí práce je také popis technologického postupu ...
 • Zhodnocení kvalitativního přínosu rozvojového projektu spolufinancovaného z finančních fondů EU 

  Pšenička, Martin
  Diplomová práce v první části se zaměřuje na teoretický popis regionální politiky Evropské unie, způsob, jaký se vyvýjela a na popis cílů, které měla v jednotlivých programovacích obdobích. V této časti práce je také ...
 • Zhodnocení kvalitativního přínosu rozvojového projektu spolufinancovaného z finančních zdrojů fondů EU 

  Pšenička, Martin
  Diplomová práce v první části se zaměřuje na teoretický popis regionální politiky Evropské unie, způsob, jaký se vyvýjela a na popis cílů, které měla v jednotlivých programovacích obdobích. V této časti práce je také ...
 • Způsoby hlubinného založení 

  Novák, Michal
  Úvod do problematiky zakládání staveb ve složitých základových poměrech, kde je nutné nahradit základy plošné základy hlubinnými z důvodu malé únosnosti nebo velké stlačitelnosti základové půdy. Práce se dále zabývá řešením ...