Now showing items 21-40 of 161

 • Marketingový mix podniku 

  Koblerová, Eliška
  Tématem závěrečné práce je „Marketingový mix podniku“. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje teorii. Ve druhé kapitole je zpracovávána současná situace podniku pomocí marketingových analýz. ...
 • Marketingový mix podniku vinotéka Staré hory 

  Tarčáková, Denisa
  Tato bakalářská práce je zaměřena na marketing a to především na marketingový mix konkrétního podniku. Teoretická část je věnována definici základních pojmů marketingu – marketingového mixu, jeho nástrojů a analýz potřebných ...
 • Marketingový mix společnosti OKNOSERVIS s.r.o. 

  Šmardová, Gabriela
  Bakalářská práce se zaměřuje především na rozbor marketingového mixu společnosti OKNOSERVIS s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem plastových a hliníkových oken a dveří. Na základě analýzy společnosti a primárního ...
 • Marketingový mix společnosti On Semiconductor a.s. 

  Majeriková, Ela
  Táto bakalárska práca sa venuje sa problematike marketingu na priemyselných trhoch v porovnaní z marketingom na trhoch spotrebiteľských. V teoretickej časti sa rozoberá teória marketingu a marketing na B2B trhoch, rozdiely ...
 • Marketingový mix vybraného hotelu 

  Brychta, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současné situace vybraného hotelu, nacházejícího se uprostřed Masarykova okruhu v Brně. Na základě provedených analýz jsou stanoveny návrhy na zlepšení marketingového mixu hotelu. ...
 • Marketingový mix zapsaného spolku 

  Fejfuša, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku marketingového mixu zapsaného spolku. Je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola je kapitolou teoretickou. V ní definuji elementární pojmy, analýzy a teoretická ...
 • Marketingový plán pro Fitness ProGym 

  Kubík, Ján
  Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie marketingového plánu pre Fitness ProGym, spadajúcu pod telocvičný spolok Sokol Brno 1. V práci sa sústredím na zistenie súčasnej situácie, analýzu poskytovaných služieb a konkurencie, ...
 • Marketingový plán pro zábavní park 

  Hudec, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový plán pro zábavní park Permonium®, které je otevřené veřejnosti od roku 2012. Práce popisuje inovační prvky, které budou sloužit ke zvýšení atraktivnosti parku a k nárůstu ...
 • Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků s využitím IT/IS 

  Němeček, Libor
  Bakalářská práce se zabývá identifikací zákazníků MS Brněnky. Na základě provedeného marketingového výzkumu jsou určeny kategorie nákupních chovní jednotlivých zákazníků, zjištěny jejich potřeby a vnímání prodejny. Navržená ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků s maloobchodní prodejnou Neptun market 

  Šperková, Ivana
  Cílem diplomové práce je na základě získaných teoretických poznatků a práce v terénu provést marketingové šetření, které přinese pohled na spokojenost zákazníků v dané maloobchodní prodejně. Výsledky dotazníkového šetření ...
 • Mechanická konstrukce elektromagnetických ventilů v automobilové oblasti 

  Sušovský, Martin
  Tato bakalářská práce přináší komplexní pohled na elektromagnetické ventily v osobních automobilech. Poskytuje bližší informace o jejich funkcích a činnostech v rámci důležitých částí automobilů. Práce je zaměřená především ...
 • Metodika průzkumů a rozborů staveb ve svazku obcí Větrník (Rostěnice-Zvonovice, Lysovice, Hlubočany, Kučerov) 

  Novák, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007)
  V průběhu svého doktorského studia spolupracuji na projektu MINULOSTÍ K BUDOUCNOSTI – PŘÍRODNÍ MATERIÁLY V REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ KULTUŘE (CZ.04.4.84/1.2.00.1/0216), který je zpracován obcí Rostěnice-Zvonovice v rámci programu ...
 • Mobilní tester závěsu automobilového kola 

  Novák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou výrobou testeru pro bezdemontážní diagnostiku tlumičů automobilů. Jedná se o rezonanční adhezní tester s 3 mm zdvihem měřicí plošiny, na rozdíl od standardně ...
 • Motivace pracovníků ve vybrané společnosti 

  Řádová, Renáta
  Tato diplomová práce pojednává o motivaci pracovníků vybrané společnosti. Současný motivační systém je zanalyzován na základě rozboru rozhovorů s finančním ředitelem společnosti, hlavním inženýrem projektu a pomocí ...
 • Motivační systém technicko–hospodářských zaměstnanců v konkrétní textilní společnosti 

  Škodová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá motivačním systémem technicko-hospodářských zaměstnanců zvolené textilní společnosti. Je zaměřena obzvláště na jejich odměňování. Součástí práce je dotazníkové šetření mezi skupinou těchto ...
 • Motivační systém ve vybrané společnosti 

  Juránková, Tereza
  Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky o motivaci pracovníků a vysvětluje základní pojmy spojené s touto problematikou. Popisuje současné trendy požadavků zaměstnanců v oblasti motivačního systému a pomocí dotazníkového ...
 • Motivační systém zaměstnanců ve společnosti LETIŠTĚ BRNO a.s. 

  Šťastný, David
  Tato Bakalářská práce pojednává o problematice motivace zaměstnanců ve společnosti LETIŠTĚ BRNO, a.s. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zabývá vysvětlením hlavních pojmů, teoriemi pracovní motivace, a ...
 • Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno 

  Iermolovych, Ganna
  Diplomová práce představuje návrh přestavby a nástavby bývalé vazební věznice na ul. Cejl, Soudní a Bratislavská pro kulturní, komerční a výrobní účely a formování multifunkčního kulturního centra "Creative City" Brno. ...
 • Návrh a ekonomické zhodnocení marketingové strategie podniku 

  Odrazilová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá strategickým marketingem podniku PETRA ODRAZILOVÁ PHOTOGRAPHY. Zkoumá celkovou situaci na trhu s fotografickými službami, podnik samotný, jeho silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. ...
 • Návrh aplikace pro evidenci úvěrových pohledávek ve VBA 

  Novák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace pro evidenci úvěrových pohledávek a činností s ní spojených. Jejím cílem je navrhnout aplikaci, která usnadní a urychlí práci zejména v oblasti evidence splácení pohledávek.