Now showing items 21-32 of 32

 • Přípravek pro testování a diagnostiku Li-Ion baterií 

  Musil, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro diagnostiku Li-Ion článků. Zařízení je rozděleno na modul řídící a modul baterií. Řídící modul obstarává komunikaci s uživatelem, počítačem a zálohu dat na SD kartu. Modul baterií ...
 • Regulace teploty topného tělesa termočlánkem 

  Spáčil, Michal
  Úkolem této práce je zpracovat a poté vyrobit systém který udržuje danou konstantní teplotu v daném prostoru případně daného materiálu(věci), v tomto případě je úkolem je vytvořit ovládací obvod pro výhřevný systém ...
 • Statistické plánování experimentů pro účely optimalizace kvality 

  Havlásek, Radim
  Předkládaná práce se zabývá problematikou statisticky plánovaného experimentu. Základním zaměřením práce je rozpracování problematiky statistického plánování experimentů tak, aby byl poskytnut základ pro výuku této metody ...
 • Statistické řízení procesů ve výrobě monitorů LCD 

  Hořký, Petr
  Zkratka SPC z anglického označení Statistical Process Control je statistické řízení procesů, které patří v současné době k nejužívanějším analytickým metodám umožňující sledovat, řídit a zlepšovat kvalitu vyráběného produktu. ...
 • Stříbrná sága: dvě největší bubliny 

  Novotný, Radovan (Fincentrum, 2014-04-02)
  Formy využití stříbra, ceny stříbra vs. inflace, "stříbrné" bubliny,
 • Systém automatického ladění pro sedmistrunné kytary 

  Jeřábek, Vojtěch
  Práce popisuje realizaci systému automatického ladění pro sedmistrunné kytary. Jsou zde porovnána již hotová komerční i nekomerční řešení pro šestistrunné kytary. Je zde také zhodnocena použitelnost jejich částí i pro ...
 • Systém vyhodnocování pro stopový detektor v pevné fázi 

  Galbavý, Juraj
  Cieľom tejto práce je navrhnúť algoritmus pre automatické spočítanie stôp na snímkach z detektoru stôp v pevnej fázi vyrobeného z polyméru CR-39. Stopy sú produkované alfa časticami. Chemicky vyleptaný detektor je snímkovaný ...
 • Víceúčelový alarm na kolo 

  Albert, Matej
  Táto diplomová práca sa venuje návrhu konceptu sledovacieho zariadenie na bicykel v prípade krádeže. Zariadenie je vybavené GNSS modulom pre sledovanie aktuálnej pozície, GSM modulom pre odosielanie údajov o polohe v prípade ...
 • Vstupní modul systému inteligentního domu 

  Vančo, Erik
  Představená diplomová práce se zabývá návrhem výrobku pro inteligentní sytém GILD. V první části diplomové práce je obsaženo stručné shrnutí o systému inteligentního řízení. V rámci diplomové práce je navrhnuto schématické ...
 • Vývojový prostředek pro lokalizaci 

  Szabó, Michal
  Dokument popisuje zariadenie, ktoré meria dáta o geografickej polohe pomocou GNSS modulu a sníma zmenu polohy pomocou akcelerometru a gyroskopu. Schopnosti týchto obvodov sú skombinované tak, že dáta z nich spracováva a ...
 • Zařízení pro kalibraci teplotních senzorů 

  Tomíček, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout zařízení umožňující kalibraci teplotních snímačů. Zařízení se skládá z teplotní komory s Peltierovým článkem. Část práce se zabývá prostředky pro měření, nastavení a regulaci teploty. Popisuje ...
 • Zpracování reklamací z pohledu kvality 

  Voborník, Petr
  Předkládaná práce se zabývá problémy zpracování zákaznických reklamací z pohledu kvality. Základní zaměření práce je představení procesu zpracování a vyhodnocením reklamací. Představuje klíčové sledované ukazatele procesu ...