Now showing items 21-40 of 41

 • Návrh krokovacího roštu k odhrotovacím strojům 

  Mazánek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem krokovacího dopravníku, který je určen k transportu kruhových tyčí délek 3 m až 12 m a průměrů 20 mm až 100 mm v rámci pracoviště odhrotování. Jedná se o zařízení složené z řetězových ...
 • Návrh letmých rotačních nůžek 

  Tulis, Tomáš
  Obsahem diplomové práce je návrh letmých rotačních nůžek určených ke stříhání kovu za jeho pohybu vysokou rychlostí. Nůžky jsou součástí válcovací tratě, ve které slouží k odstřihování čel a konců jednoduchých profilů, tj. ...
 • Návrh rovnačky XRK 7-200 

  Sobotka, Jiří
  Diplomová práce Návrh rovnačky XRK 7-200 seznamuje čtenáře s typy rovnacích strojů a jejich principy. Následně jsou popsány postupy konstrukčního návrhu sedmiválcové rovnačky pro průměry tyčí 100-200 mm. Návrh se týká ...
 • Návrh rovnačky XRK 9-50 

  Hudeček, Josef
  Cílem této diplomové práce je návrh stroje pro rovnání tyčí kruhového průřezu o průměru 10 mm aţ 50 mm, délky 6 m a 9 m. Koncepce stroje je co nejjednodušší s velkým podílem svařovaných prvků.
 • Návrh řetězového vlečníku s vytvářením dávky tyčí 

  Horký, Pavel
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí zařízení pro manipulaci a přípravu dávky čtvercových ocelových tyčí. V úvodu práce je popsán princip současných zařízení, v následujících kapitolách jsou popsány nejdůležitější části ...
 • Návrh vpustky dvouválcové rovnačky XRK 2-150 

  Mazánek, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout zaváděcí zařízení – vpustku pro kosoúhlou válcovou rovnačku XRK 2–150 určenou k rovnání kruhových tyčí s průměry od 40 mm do 150 mm. návrh byl koncipován jako modifikace vpustky ...
 • Návrh vřeteníku odhrotovacího stroje 

  Tatíček, Jiří
  Cílem této diplomové práce je návrh odhrotovacího stroje, se zaměřením na vřeteník, schopného zarovnávat čela a srážet hrany u tyčí kruhového průřezu. Na začátku práce je stručná rešerše konstrukčních uzlů, používaných při ...
 • Nová koncepce hydraulického pohonu CPB 

  Bártek, Petr
  Cílem této diplomové práce je vypracování návrhu nové koncepce hydraulického pohonu paketovacího lisu CPB 100 v souladu s moderními trendy v oboru hydrauliky a tvářecích strojů pro zpracování šrotu. Na základě předem ...
 • Otočný zvedací stůl QHZ 20 

  Bursík, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové koncepce otočného zvedacího stolu QHZ 20. Hlavním cílem je snížení zástavbové hloubky stolu. Součástí práce je rešerše jednotlivých komponent kovacího souboru s hydraulickým lisem ...
 • Pohon sériovým zapojením rotačních hydromotorů 

  Pokorný, Pavel
  Práce se zabývá problematikou velkokapacitní manipulace s velkými výkovky za pomoci kovacího manipulátoru. Popisuje současné techniky řešení, jejich charakteristiky, výhody a nevýhody. Na základě analýzy těchto technik ...
 • Přestavení beranu mechanického lisu 

  Novotný, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh přestavení beranu, dvoubodového mechanického lisu, o jmenovité síle 3150 kN. Součástí práce je návrh kinematického schématu mechanismu přestavení, návrh tlačného bodu a technické výkresy ...
 • Šroubový lis 50t 

  Švábenský, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na návrh konstrukčního řešení lisu, který slouží pro laboratorní zkoušky materiálu metodou ECAP. V práci je obsažen návrh jednotlivých konstrukčních skupin a jejich popis, včetně tvorby 3D modelu.
 • Tříosá pracovní jednotka 

  Horák, Michal
  Obsahem této práce je volba vhodné koncepce pro tříosou CNC pracovní jednotku, návrh a konstrukční zpracování daného stroje. Tato práce je koncipována do několika částí, které se zabývají automatizovanými výrobními soustavami, ...
 • Uložení spodních, horních a průhybových válců rovnačky XRK 7-200 

  Sobotka, Jiří
  Bakalářská práce Uložení spodních, horních a průhybových válců rovnačky XRK 7-200 popisuje postupy konstrukčních návrhů válců sedmiválcové rovnačky tyčí o průměru 100-200 mm. Zároveň se zabývá kontrolou tohoto návrhu. Ta ...
 • Uložení spodních, horních a průhybových válců rovnačky XRK 9-50 

  Hudeček, Josef
  Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout konstrukční řešení uložení dolních, horních a průhybových válců kosoúhlé rovnačky KRK 9-50, s rozsahem průměrů rovnaných tyčí od 10 mm do 50 mm. Návrh byl zpracován s ohledem na ...
 • Upínání a otáčení horního kovadla kovacího lisu CKV 

  Horák, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem mechanismu upínání a otáčení horního kovadla kovacího lisu CKV. Byl navrhnut mechanismus upínání na základě používaných řešení na podobných kovacích lisech a mechanismus otáčení. Byla řešena ...
 • Valivé vedení beranu 

  Kosar, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem valivého vedení beranu mechanického lisu s možností vymezení vůlí. Poskytuje přehled používaných vedení u lisů. Rozebírá jednotlivé druhy vedení a udává jejich použití. Ukazuje postup při návrhu ...
 • Vyjížděcí stůl hydraulického zapracovávacího lisu 

  Kozelek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vyjížděcího stolu hydraulického zpracovávacího lisu s ochrannou roletou spodního příčníku. Hydraulický zapracovávací lis slouží ke zkoušení sady nástrojů. Vyjížděcí stůl ...
 • Vyjížděcí stůl karosářského lisu 

  Novotný, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce vyjížděcího stolu pro karosářský lis a návrhem kolejiště, ve kterém se stůl ve dvou navzájem kolmých směrech pohybuje. Tyto vyjížděcí stoly se používají pro usnadnění a ...
 • Zakružovačka na Hardox 

  Budík, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem jednoúčelové tříválcové hydraulické zakružovačky na HARDOX 500 bez možnosti zakružování plechů pro výrobu trub. V práci bude rozebrána problematika navržené tříválcové zakružovačky, technologie ...