Now showing items 21-30 of 30

 • Nelineární dynamické systémy a chaos 

  Tesař, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o nelineárních dynamických systémech, zejména pak typických průvodních jevech jako jsou bifurkace nebo chaotické chování. Základní teoretické poznatky jsou aplikovány při analýze vybraných ...
 • Numerické řešení algebraicko-diferenciálních rovnic s indexem 2 

  Kroulíková, Tereza
  Práce se zabývá numerickým řešením algebraicko-diferenciálních rovnic. Tyto rovnice jsou nejprve popsány teoreticky a jsou ukázány jejich základní vlastnosti. Pozornost je věnována zejména indexu, jsou popsány nejpoužívanější ...
 • Řešení parciálních diferenciálních rovnic Fourierovou metodou 

  Barvenčík, Oldřich
  Práce je prehledovým textem, který se zabývá rešením parciálních diferenciálních rovnic Fourierovou metodou, tj. metodou, kdy rešení (pocátecne) okrajové úlohy hledáme ve tvaru nekonecné Fourierovy rady. Klícovým krokem ...
 • Solvability of a nonlocal boundary value problem for linear functional differential equations 

  Opluštil, Zdeněk (Springer, 2013-08-14)
  In the paper, the problem on the existence and uniqueness of a solution to the nonlocal problem u'(t)=l(u)(t)+q(t), u(a)=h(u)+c is studied. They are found conditions guaranteeing the unique solvability of considered problem.
 • Spojitá a diskrétní logistická rovnice 

  Ficza, Ildikó
  Tato bakalářská práce se zabývá spojitou a diskrétní logistickou rovnicí,.Jejím cílem je provést analýzu těchto rovnic a porovnat oba případy.
 • Spojité matematické modely dynamiky populací 

  Pecka, Luboš
  V této práci se zaměříme na popis nejčastějších modelů popisujících vývoj populací a následně provedeme numerické experimenty v prostředí MATLAB, které nám potvrdí správnost teoreticky odvozených výsledků. Modely jsou ...
 • Stabilita systémů obyčejných diferenciálních rovnic 

  Trejtnar, Miloš
  Tato práce se zabývá studiem stability systémů obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu. Jsou zde uvedeny vybrané druhy stability a komen- továny na konkrétních příkladech. Hlavní důraz je kladen na případ au- tonomních ...
 • Steffensenova metoda a metody Steffensenova typu 

  Frýzová, Sabina
  metody Steffensenova typu, nelineární rovnice, Newtonova metoda, Steffensenova metoda
 • Synchronizace chaotických dynamických systémů 

  Borkovec, Ondřej
  Diplomová práce pojednává o chaotických dynamických systémech se zvláštním zaměřením na jejich synchronizaci. Proces synchronizace je aplikován použitím dvou různých metod, a to - metodou úplné synchronizace na dva Lorenzovy ...
 • Systémy autonomních diferenciálních rovnic 

  Benáčková, Jana
  Ve své práci se zabývám aplikací teorie systému autonomních diferenciálních rovnic v biologii a to v analýze modelu vzájemné koexistence dvou populací. Matematické modely jsou popsány obecně nelineárním autonomním systémem ...