Now showing items 21-32 of 32

 • Vliv rychlosti rázového zatěžování na napjatost, deformaci a spolehlivost komponenty palivového systému automobilu 

  Dobeš, Martin
  Pasivní bezpečnost automobilu je pojem velmi známý, avšak tento pojem lze dále kategorizovat na různá témata pasivní bezpečnosti automobilu, bezpečnost zádržných systémů, bezpečnostních asistentů (ABS, ESP, ASR, atd.). ...
 • Výpočtová analýza kosoúhlého rovnání tyčí 

  Štourač, Vít
  V dnešní době je na výrobky z hlediska kvality kladen stále větší důraz. Tato práce se zaměřuje na analýzu rovnání dlouhých polotovarů s kruhovým průřezem na kosoúhlých rovnačkách. Tento proces zvyšuje jakost polotovarů z ...
 • Výpočtová analýza rovnání čtvercových tyčí 

  Šebek, František
  Dnešní požadavky ve strojírenském průmyslu si žádají přesnější operace a efektivnější technologie. Cílem této práce je analýza rovnání čtvercových tyčí. Hlavním problémem je nastavení rovnacího stroje pro zadané materiálové ...
 • Výpočtová analýza zbytkových napětí u autofretovaných vysokotlakých zásobníků paliva 

  Blaha, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na numerickou simulaci autofretáže vysokotlakého zásobníku paliva – railu v systému Common Rail. Nejprve je popsán Chabocheho model, který je později použit pro simulaci autofretáže. Jsou popsány ...
 • Výpočtová predikce porušování materiálu při tváření 

  Kunc, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá vznikem centrálních trhlin při dopředném protlačování. Pomocí výpočtového modelování je sledována schopnost vybraných kritérií porušování realisticky předpovídat tvorbu centrálních trhlin. ...
 • Výpočtová predikce tvárného porušování 

  Hůlka, Jiří
  Problematika (numerické) predikce tvárného porušení řeší v podstatě dva typy úloh. První a dnes nejrozšířenější skupina výpočtů je cílena na prevenci iniciace tvárného porušení. Druhý typ úloh lze charakterizovat jako ...
 • Výpočtová simulace kosoúhlého rovnání tyčí 

  Benešovský, Marek
  Závěrečná práce se zabývá popisem dvou variant výpočtových modelů pro simulaci kosoúhlého rovnání tyčí kruhového průřezu, které vychází z Lagrangeova přístupu k popisu kontinua. Realizace obou variant byla provedena v ...
 • Výpočtová simulace procesu třískového obrábění 

  Zvěřina, Martin
  Tato diplomová práce zpracovává seznam různých dostupných konečnoprvkových programů, které nám umožní simulovat proces dělení materiálu. Závěrem zde hodnotíme jejich výhody a nevýhody. V programu ANSYS Ls-Dyna byl vytvořen ...
 • Výpočtová simulace rovnání trubek 

  Peter, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá výpočtovou simulací kosoúhlého rovnání trubek s různou mírou tenkostěnnosti. Na základě Lagrangeova přístupu byla vytvořena a následně řešena řada MKP modelů rovnané trubky v komerčním softwaru ...
 • Výpočtová simulace rovnání tyčí nekruhového průřezu 

  Čupr, Pavel
  Práce je zaměřena na srovnání dvou možných způsobů výpočtového modelování procesu rovnání dlouhých profilů. Je zde popsána podstata procesu rovnání, základní principy metody konečných prvků a princip rychlého algoritmu ...
 • Výpočtová simulace rovnání tyčí nekruhového průřezu 

  Stráník, Radim
  Tato bakalářská práce objasňuje princip rovnání dlouhých vývalků pomocí stolových válcových rovnaček s využitím opakované plastické deformace, vycházejících z Eulerovského popisu toku materiálu. Popisuje program na výpočtovou ...
 • Zakružování pásů 

  Kornherr, Milan
  Tato práce řeší teoretický rozbor role plastické deformace u procesu zakružování pásů. Vysvětluje průběhy napětí při zatěžování a při odlehčování. Práce se dále zabývá výpočtem odpružení a ohybového momentu při určitém ...