Now showing items 21-40 of 170

 • Návrh technologie výroby ochranného krytu 

  Vágner, Vladislav
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytu zhotovené z hlubokotažného ocelového plechu DC 04. Práce zahrnuje porovnání možných technologií výroby součásti a zpracování postupu ...
 • Návrh technologie výroby žlabu 

  Rérych, Pavel
  Práce, předkládá návrh technologie výroby krabicového žlabu. Žlab je vyráběn společností ACO Industries k.s. z korozivzdorné austenitické oceli 17 240 o tloušťce 1,5 mm. Na základě zadávající dokumentace byla pro zhotovení ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Kohoutová, Zuzana
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307-00 předkládá návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory z materiálu 11 373. Práce je zaměřena na tváření kovů za studena- stříhání. Na základě série ...
 • Návrh výroby dřezu 

  Pecha, Oldřich
  Práce předkládá návrh technologie na výrobu kruhového dřezu z korozivzdorné austenitické oceli 1.4301 (X5CrNi 18-10) o velikosti série 20 000 ks/rok. Z variantního řešení byla pro výrobu zvolena technologie konvenčního ...
 • Návrh výroby ohýbané součásti 

  Valčík, Jan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá literární studii technologie ohýbání. V práci je proveden návrh výroby bočnic korby auta pro Fiat ...
 • Návrh výroby spodního dílu nabíjecí stanice 

  Skalník, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby spodního dílu nabíjecí stanice, která je vyráběna společností DEL a.s. Součást bude zhotovena z austenitické oceli 17 349 o tloušťce 2 mm v roční sérii 100 ks. Z rozboru ...
 • Nekonvenční metody tváření 

  Barcuch, Jiří
  Nekonvenční metody tváření se užívají při výrobě prototypů, menších sérií a ověřování experimentů. Lze využívat technologie tváření pomocí nepevného nástroje a vysokorychlostního tváření. Nepevný nástroj se dá užít v podobě ...
 • Nekonvenční způsoby dělení materiálů 

  Rusz, Radek
  Bakalářský projekt obsahuje literární studii o nekonvenčních způsobech dělení materiálu. Práce je zaměřena na technologie dělení materiálu vodním parskem, plazmou, laserem, ultrazvukem a svazkem elektronů. Metody jsou ...
 • Nekonvenční způsoby dělení materiálů 

  Kulenda, Martin
  Bakalářská práce shrnuje poznatky o nekonvenčních způsobech dělení materiálů. V práci jsou rozebrány pouze v praxi nejpoužívanější a nejvhodnější metody. Mezi popsané metody patří dělení materiálů laserem, plazmou, vodním ...
 • Optimalizace procesu výroby trubek 

  Kohout, Jaroslav
  Práce předkládá návrh na zvýšení rychlosti svařování v procesu výroby trubek z korozivzdorných ocelí 1.4301 a 1.4404. Na základě rozboru stávající metody bylo vyhodnoceno, že zvýšení výkonnosti bude nejvhodnější pomocí ...
 • Optimalizace procesu výroby vpusti 

  Staněk, Vojtěch
  Projekt řeší optimalizaci výroby rotačního výtažku s přírubou. Jedná se o kanalizační vpusť vyráběnou technologií tažení konvenčním nástrojem na dvě operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická Cr-Ni ocel 1.4301 ...
 • Optimalizace výroby součásti na hlubokotažném lisu 

  Rérych, Pavel
  Práce předkládá návrh technologie výroby odtokové vpusti. Jedná se o obdélníkový výtažek, kde její základní tvar je v současnosti tvořen na dvě tažné operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická ocel 17 240 o ...
 • Pasivní snímače pro zjišťování okamžitých hodnot napětí a deformací 

  Jašek, Petr
  Technická měření jsou nepostradatelným zdrojem informací v technických oborech. Vzhledem k počítačovému zpracování je nutné, aby výstupem snímače byl elektrický signál. Do oblasti měřící techniky neelektrických veličin se ...
 • Perspektivy objemového tváření za studena 

  Garguláková, Lucie
  Práce obsahuje procesy technologie objemového tváření za studena. Je zde uvedeno využití různých metod a popis jednotlivých tvářecích operací doložených názornými obrázky. Dále jsou zde uvedeny některé typy materiálu, které ...
 • Perspektivy objemového tváření za tepla 

  Staněk, Vojtěch
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá rešeršní práci na téma perspektivy objemového tváření za tepla. Na základě literární studie byly zhodnoceny tvářecí technologie, jejich dosavadní využití, vhodnost ...
 • Pěchovací zkouška a její význam pro praxi 

  Zapletalová, Martina
  Studie byla zaměřena na ověření správnosti vyhodnocení pěchovacích zkoušek. Experimenty probíhaly na válcových vzorcích z oceli 16 231.3 opatřených pevným mazivem Delta 144. Srovnávaly se výstupní hodnoty, které byly ...
 • Pěchovací zkoušky 

  Chludil, Petr
  Pěchovací, nebo-li tlakové zkoušky se ve strojírenské praxi využívají k zjišťování vlivu tlakového zatížení na vlastnostech materiálu. Zjišťují hodnoty deformačních odporů a tvařitelností zkoušených materiálů. Využitelnost ...
 • Pěchovací zkoušky a jejich význam 

  Sedlák, Ondřej
  SEDLÁK Ondej: Pchovací zkoušky a jejich význam. Bakaláská práce je vypracována v rámci studia oboru Strojní inženýrství (2301R016), pod záštitou Ústavu strojírenské technologie, Fakulty strojního inženýrství, Vysokého uení ...
 • Polyuretany využívané v technologii tváření 

  Špičák, Pavel
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá rešerši na téma: „Polyuretany využívané v technologii tváření“. Skládá se z jejich přehledu, vlastností a dále rozebírá jednotlivé metody tváření, které využívají ...
 • Problematika volného kování 

  Máčala, Daniel
  Práce předkládá přehled o problematice volného kování. Je vytvořena na základě literární studie teoretického základu s doplněním obrázků k dané problematice. Pojednává obecně o volném kování, jeho principu a rozdělení. ...