Now showing items 21-40 of 44

  • Návrh IoT zařízení komunikujícího pomocí standardu NB-IoT 

    Vörös, Ondrej
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom nízkopríkonového IoT zariadenia komunikujúceho pomocou štandardu NB-IoT. V teoretickej časti práce sú opísané princípy a možnosti komunikácie v IoT sieťach Sigfox, LoRa a NB-IoT, tiež ...
  • Optické komunikační rozhraní pro LaserGame 

    Vykydal, Jan
    Tato práce se zabývá návrhem komunikačního rozhraní v infračerveném pásmu elektromagnetických vln, které bude použitelné pro laser game.
  • Optické snímání a analýza bytových měřidel 

    Machala, Petr
    Tématem této diplomové práce je studium a řešení problematiky týkající se optického snímání a analýzy bytových měřidel pro následný záznam a statistické zpracování. Pro tuto požadovanou aplikaci byla využita vývojová deska ...
  • Počítadlo výstřelů pro standové zkoušky zbraní 

    Rozum, Stanislav
    Práce řeší návrh počítadla výstřelů, jde o zařízení složené ze šesti sedmi segmentových displejů, na kterých se po připojení ke zbrani přes USB zobrazí počet výstřelů, které zbraň nastřílela již dříve. Zároveň se počet ...
  • Pokročilá meteostanice s přenosem obrazu 

    Augustin, Stanislav
    Obsahem této diplomové práce je hardwarový a softwarový návrh pokročilé meteostanice s přenosem obrazu. Meteostanice je tvořena dvěma jednotkami - venkovní a vnitřní. Venkovní jednotka zajišťuje zpracování hodnot z ...
  • Pokročilá meteostanice s přenosem obrazu 

    Augustin, Stanislav
    Obsahem této diplomové práce je hardwarový a softwarový návrh pokročilé meteostanice s přenosem obrazu. Meteostanice je tvořena dvěma jednotkami - venkovní a vnitřní. Venkovní jednotka zajišťuje zpracování hodnot z ...
  • Přístupový bod proprietárních bezdrátových sítí 

    Jeřábek, Ondřej
    Práce se zabývá návrhem a realizací modulárního, proprietárního, bezdrátového zařízení. Toto zařízení bude zprostředkovávat bezdrátovou komunikaci mezi počítačem (popř. serverem) a výrobky firmy Cutter Systems spol. s r.o. ...
  • Přístupový systém využívající BodyCom technologii 

    Křístel, Jan
    Tato magisterská práce je primárně zaměřena na návrh BodyCom elektronického přístupového systému. V první části je popsán princip BodyCom technologie a vliv na lidský organizmus. Další část práce rozebírá možnosti samotné ...
  • Radiokomunikační monitor pro ISM pásmo 868 MHz 

    Frecer, Petr
    Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací radiokomunikačního monitoru pro ISM pásmo 868 MHz. V práci je uveden popis bezlicenčních rádiových pásem dle doporučení ITU a norem ETSI. Zvláštní pozornost je věnována pásmu ...
  • Referenční návrh HID periferie Touch Pad 

    Děcký, Miroslav
    Semestrální práce se zabývá návrhem a realizací HID periferie Touch Pad. Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací referenčního HID zařízení Touchpad. Pro realizaci touchpadu bude využito mikrokontrolerů rodiny Kinetis ...
  • Řídicí jednotka dvouosého anténního rotátoru 

    Tománek, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídící jednotky pro dvouosý anténní rotátor s dvěma střídavými motory. V práci jsou vysvětleny principy komunikace mikroprocesoru s PC přes rozhraní USB, získání informace o natočení ...
  • Řídicí mikroprocesorový systém s kmitočtovým syntezátorem pro KV radiostanici 

    Povalač, Aleš
    Práce je zaměřena na vývoj bloků amatérské krátkovlnné radiostanice. V úvodu popisuje základní požadované funkce, vlastnosti a parametry. Je uveden kmitočtový plán radioamatérských pásem včetně druhů provozu. V druhé části ...
  • Selftest pro automatický průmyslový tester 

    Kyselý, Tomáš
    Tato práce pojednává o testovací stanici ve společnosti NXP Semiconductors, pobočkou v Rožnově pod Radhoštěm. Popisuje nejprve samotnou testovací stanici a její možnosti při testování softwarových knihoven. Poté popisuje ...
  • Signálová analýza LoRa s využitím SDR 

    Jeřábek, Ondřej
    Tato práce se zabývá zkoumáním bezdrátové komunikace pomocí komunikačního, long range protokolu LoRa a její MAC vrstvy LoRaWAN. Analýza je především zaměřena na detekci LoRa paketu pomocí softwarově definovaného rádia, ...
  • Sluneční senzor s rozhraním I2C 

    Hodáňová, Adéla
    Tato práce obsahuje návrh slunečního senzoru. Nejdříve se zabývá druhy slunečních senzorů a následně výběrem módu pro jejich zapojení senzoru. Po proměření všech parametrů fotodiod je určena prostorová konfigurace. Dále ...
  • Softwarově definovaná domácí automatizace 

    Stupka, Dominik
    Práce popisuje vývoj a konstrukci systému pro automatizaci budov. V úvodu jsou popsány technologické části budov, ve kterých lze automatizaci využít, používané topologie instalace a běžně na trhu dostupné systémy. Druhá ...
  • Synchronní řízení servomotorů po sběrnici CAN 

    Kohnheiser, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá řízením motorů po sběrnici CAN. Teoretická část se věnuje v průmyslu užívanými sběrnicemi, motorům využívaným jako servopohony a základním aplikacím servomotorů. U sběrnic jsou zmíněny základní ...
  • Telemetrie pro RC modely letadel 

    Žák, Tomáš
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku měření telemetrických údajů RC modelu letadla během letu. Zapojení je schopno měřit přetížení, výšku, pozici, tlak a rychlost letu a následně tato data uložit na paměťové médium. ...
  • Thread Smart Home Model 

    Sieklik, Ivan
    Diplomová práca sa zaoberá problematikou inteligentných budov a v nich využívaných komunikačných a automatizačných techník. Jej súčasťou je analýza a popis najčastejšie využívaných komunikačných protokolov, vzájomné ...
  • Univerzální monitorovací a diagnostická sonda pro sériovou komunikaci 

    Dvořák, Ondřej
    Práce se zabývá návrhem zařízení pro analýzu komunikace na standardizovaných sériových rozhraních, která mají rozdílné parametry. Výstupem práce je kompletní návrh zařízení včetně schémata zapojení, desky plošného spoje ...