Now showing items 21-40 of 141

 • Čipová a kapilární elektroforéza pro výzkum rakoviny 

  Hájková, Tereza
  Práce se zabývá problematikou nádorového onemocnění a jeho vznikem. Karcinom prostaty je druhý nejzávažnější karcinom u mužů, je důležité zaměřit se na včasnou detekci. Tato práce pojednává o proteinech, které jsou nebo ...
 • Číslicové zpracování elektroforetogramů 

  Ondroušek, Lukáš
  Cílem této práce je seznámení s elektroforetickými metodami a jejich využitím, popis několika základních filtračních metod, které jsou vhodné pro zpracování elektroforetogramů. A následné využítí v programu, který je ...
 • Dam and Dcm methylations prevent gene transfer into Clostridium pasteurianum NRRL B-598: development of methods for electrotransformation, conjugation, and sonoporation 

  Kolek, Jan; Sedlář, Karel; Provazník, Ivo; Patáková, Petra (BioMed Central, 2016-01-20)
  Butanol is currently one of the most discussed biofuels. Its use provides many benefits in comparison to bio-ethanol, but the price of its fermentative production is still high. Genetic improvements could help solve many ...
 • Detekce a analýza pohybu očí 

  Křístek, Jakub
  Tato práce se zabývá pohyby očí, problematikou jejich snímání a zpracováním vzniklých biosignálů. V teoretické části je popsána anatomie a elektrofyziologie oka, okohybné svaly, jejich pohyby a jsou stručně popsány i jiné ...
 • Detekce a filtrace EKG signálů 

  Princ, Martin
  Cílem tohoto projektu je seznámit se ze základními metodami filtrace elektrokardiografických signálů a s detekcí významných vln v signálu EKG.První část projektu je věnována teoretickým poznatkům o srdci, elektrickým dějům ...
 • Detekce akutní ischemie v EKG signálu pomocí specifických svodů 

  Lysák, Karel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na metody detekce ischemie myokardu v EKG signálu. V práci je objasněn princip šíření elektrické aktivity srdeční svalovinou a jeho projevy na EKG křivce. Dále jsou zmíněny příčiny ischemie ...
 • Detekce komplexů QRS s využitím vlnkové transformace 

  Kocian, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou konstrukce detektoru QRS komplexů s využitím vlnkové transformace. Detekce QRS komplexů je velice významná, protože z ní lze automatizovaně získat tepovou frekvenci, popřípadě se využívá ...
 • Detektor QRS komplexu 

  Kubík, Adam
  Cílem této práce je seznámení s problematikou detekce QRS komplexu na základě umocnění a obálky filtrovaného signálu. První část práce je zaměřena na vznik a snímání elektrické srdeční aktivity. Následně jsou v textu popsány ...
 • Diagnostika genomem podmíněných onemocnění za využití mikro a nanočástic 

  Mondeková, Věra
  Bakalářská práce pojednává o možnostech detekce virového genomu prostřednictvím biosenzorů, konkrétně pomocí magnetických částic. Úvodní část je tvořena stručnou charakteristikou virů, jakožto původců genomem podmíněných ...
 • Diagnostika Parkinsonovy nemoci metodou DaTSCAN 

  Hrabcová, Lucie
  Bakalářská práce s názvem názvem Diagnostika Parkinsonovy nemoci metodou DaTSCAN se zabývá problematikou tohoto vážného onemocnění a jeho možnou diagnostikou pomocí zobrazovací metody scintigrafie s využitím radiofarmaka ...
 • Diferenční pulzní voltametrie pro detekci metallothioneinu 

  Postránecká, Tereza
  Metalothionein (MT) je protein s charakteristickým aminokyselinovým složením, který díky svým thiolovým skupinám dokáže vázat ionty kovů a zapojovat se tak do homeostázy těchto iontů v organismu. Protein má svůj význam i ...
 • Digitální hodiny řízené protokolem NTP 

  Vykydal, Lukáš
  Práce popisuje princip synchronizace pomocí protokolu NTP a potřebnou úroven síťové komunikace. Následně se práce zabývá návrhem digitálních hodin, jejichž čas bude synchronizován s~časovým normálem přes síť Internet. Tím ...
 • Draft Genome Sequence of Clostridium pasteurianum NRRL B-598, a Potential Butanol or Hydrogen Producer 

  Kolek, Jan; Sedlář, Karel; Provazník, Ivo; Patáková, Petra (ASM, 2014-03-20)
  We present a draft genome sequence of Clostridium pasteurianum NRRL B-598. This strain ferments saccharides by two-stage acetone-butanol (AB) fermentation, is oxygen tolerant, and has high hydrogen yields.
 • Dynamika spotu u obrazů 2D elektroforetických gelů 

  Polášková, Lenka
  Práce shrnuje faktory a parametry, které ovlivňují výsledky 2D elektroforézy, se zaměřením na zpracování obrazu jako jeden ze způsobů snížení nesprávné interpretace jejích výstupů. Proces zpracování obrazu využívá jako ...
 • The effect of Benzothiazolone-2 on the expression of Metallothionein-3 in modulating Alzheimer's disease 

  Roy, Sudeep; Gumulec, Jaromír; Kumar, Akhil; Raudenská, Martina; Baig, Mohd Hassan; Polanská, Hana; Balvan, Jan; Gupta, Mansi; Babula, Petr; Odstrčilík, Jan; Choi, Inho; Provazník, Ivo; Masařík, Michal (Wiley Periodicals, 2017-08-15)
  Metallothioneins (MTs) are a class of ubiquitously occurring low-molecular-weight cysteine- and metal-rich proteins containing sulfur-based metal clusters. MT-3 exhibits neuro-inhibitory activity. The possibility to enhance ...
 • Effect of five different stages of ripening on chemical compounds in medlar (Mespilus germanica L.) 

  Rop, Otakar; Sochor, Jiří; Juříková, Tunde; Zítka, Ondřej; Škutková, Helena; Mlček, Jiří; Salaš, Petr; Krška, Boris; Babula, Petr; Adam, Vojtěch; Kramářová, Daniela; Beklová, Miroslava; Provazník, Ivo; Kizek, René (MDPI, 2010-12-28)
  Study of changes of nutritional value of fruit during the process of ripening can help to estimate the optimal date for fruit harvesting to achieve the best quality for direct consumption and further utilization. The aim ...
 • The Effect of Rhodamine-Derived Superparamagnetic Maghemite Nanoparticles on the Motility of Human Mesenchymal Stem Cells and Mouse Embryonic Fibroblast Cells 

  Baiazitova, Larisa; Skopalík, Josef; Chmelík, Jiří; Zumberg, Inna; Čmiel, Vratislav; Poláková, Kateřina; Provazník, Ivo (MDPI, 2019-03-27)
  Nanoparticles have become popular in life sciences in the last few years. They have been produced in many variants and have recently been used in both biological experiments and in clinical applications. Due to concerns ...
 • Electrospinning over Solvent Casting: Tuning of Mechanical Properties of Membranes 

  Ghosal, Kajal; Chandra, Aniruddha; Govindh, Praveen; Snigdha, Snigdha; Roy, Sudeep; Agatemor, Christian; Thomas, Sabu; Provazník, Ivo (Nature Publishing, 2018-03-22)
  We put forth our opinion regarding the enhanced plasticity and modulation of mechanical properties of polymeric films obtained through electrospinning process in this article. In majority of the pharmaceutical, biomedical, ...
 • Elektroforetické a imunofluorescenční metody ve studiu rostlinných buněčných kultur 

  Klimešová, Marie
  Působením různorodých stresových faktorů prostředí vznikají v organismech reaktivní formy kyslíku a dusíku, které mají negativní dopad na daný organismus. Rostliny si proto vybudovaly efektivní antioxidační systém, který ...
 • Evaluation of the Wi-Fi technique for use in a navigated orthopedic surgery 

  Truhlář, Jindřich
  Following text focuses on use of wireless technologies in OrthoPilot navigation system developed by B.Braun company. Description of OrthoPilot software is followed by overview of available wireless technologies highlighting ...