Now showing items 21-28 of 28

 • Design zastávkového přístřešku 

  Velsh, Marina
  Tato práce se zabývá designem zastávkového přístřešku. Její první část analyzuje designové prvky městského mobiliáře z hlediska současnosti. Druhá část je pak věnována vlastním řešením designu. Hlavním cílem bylo navrhnout ...
 • Osušovač na ruce 

  Stránská, Aneta
  Náplní této bakalářské práce je design osušovače na ruce. Cílem je vytvořit originální a elegantní návrh, který bude využívat moderní tech-nologie k dosažení vysoké efektivity osušování a splňovat ekonomické, ekologické a ...
 • Robotická ruka 

  Kacetl, Jan
  Cílem bakalářské práce je navrhnout robotickou ruku řízenou počítačem a zároveň ji zpracovat designové a umělecké pojetí. Návrh by měl vyzdvihnout technickou stránku problematiky a přiblížit ji člověku prostřednictvím ...
 • Události č. 7/1999 

  Bejček, Ludvík; Grulich, Jaroslav; Hobstová, Pavla; Kapoun, Vladimír; Koráb, Vojtěch; Kratochvíl, Zdeněk; Krejčí, Renata; Kyselka, Mojmír; Mach, Richard; Pokorný, Adolf G.; Rajlich, Jan; Vavřín, Petr (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1999)
 • Vizuální řeč ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů v Československu z let 1947-1990 

  Fridrichová, Eva
  Tato dizertační práce se zabývá vývojem provozní grafiky na ovládacích panelech obráběcích strojů Továren obráběcích strojů z let 1947–1990. Cílem je popis geneze grafiky ovladačů a sdělovačů obráběcích strojů a jejich ...
 • Vizuální styl cestovní agentury 

  Zainer, Jan
  Obsahem mé diplomové práce je řešení grafických částí při navrhování cestovních produktů, jako jsou cestovní deník, cestovní hra a kapesní lupa. Dále se zabývám tvorbou webové grafiky listovních přílohových částí CI a ...
 • Vizuální styl studentského divadelního festivalu 

  Vávrová, Anna
  Předkládaná práce má za cíl vytvořit jednotný vizuální styl studentského divadelního festivalu Salon původní tvorby DIFA JAMU. Práce se zabývá vytvářením vizuálního stylu obecně, tato teoretická pravidla pak aplikuje na ...