Now showing items 21-40 of 46

 • Matematický model rozpočtu 

  Holá, Lucie
  Smyslem této diplomové práce je původní aplikace optimalizačních modelů při řešení problému alokace mzdových prostředků na jednotlivých ústavech dané fakulty. Diplomová práce zahrnuje přehled souvisejících modelů lineárního, ...
 • Modelovací jazyky pro optimalizaci 

  Talpa, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modelování a řešení optimalizačních úloh, a to především pomocí modelovacích jazyků. Pro řešení dvou vybraných typů složených optimalizačních úloh, analýzy citlivosti a navazující ...
 • Modely a metody pro svozové problému v logistice 

  Muna, Izza Hasanul
  The thesis focuses on how to optimize vehicle routes for distributing logistics. This vehicle route optimization is known as a vehicle routing problem (VRP). The VRP has been extended in numerous directions for instance ...
 • Modely stochastického programování pro inženýrský návrh 

  Hrabec, Dušan
  Stochastické programování a optimalizace jsou velmi užitečné nástroje pro řešení široké škály inženýrských úloh zahrnujících neurčitost. Diplomová práce se zabývá stochastickým programováním a jeho aplikací při řešení ...
 • Návrh a implementace vysoce dostupné aplikace v unixovém prostředí pro "call back system" 

  Vakula, Juraj
  Diplomová práca sa zaoberá využitím a uplatnením vysokej dostupnosti a spožahlivosti systémov využívaných v praxi, kde hlavnou úlohou je zabezpečiť plynulý chod spoločnosti a jej aplikácií, ktoré využíva. Ciežom tejto práce ...
 • Návrh jednoduché MIDI sítě 

  Lečbych, Jakub
  Obsahem bakalářské práce je porovnání výhod a nevýhod digitálního zpracování zvuku. Práce se zabývá jednak generováním signálu, editací, záznamem a masteringem. Na problematiku pohlíží očima zvukaře, nikoli umělce. Obsahuje ...
 • On-line počítačové hry 

  Žamberský, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá on-line počítačovými hrami, přesněji webovými hrami. První část je věnována popisu jednotlivých technologií, použitelných pro tvorbu webových her. Další 2 kapitoly jsou věnovány ukázkovým ...
 • Počítačové hry s technologií Unreal Engine 

  Hamal, Jakub
  Obsahem této práce je seznámení a popis technologie Unreal Engine 3. Jedná se o technologii, která je využívána k vytváření her a aplikací pro různé platformy. Tato práce se zabývá tvorbou her pro PC. V první části práce ...
 • Pokročilé optimalizační modely v odpadovém hospodářství 

  Procházka, Vít
  Diplomová práce se zabývá optimalizací svozu odpadu pro středně velká města. Model úlohy zohledňuje požadavky vzešlé z praxe. K jejímu řešení byl navržen původní memetický algoritmus, který byl implementován v jazyce C++.
 • Sledovácí systém rozsáhlé počítačové sítě 

  Bill, Zdeněk
  Práce se zabývá problematikou sledování rozsáhlé sítě s řádově až se stovkami aktivních prvků a tisícovkami uživatelů. Studie problematiky je situována v prostředí studentské počítačové sítě KolejNet, kde je v provozu ...
 • Software pro malou spediční firmu 

  Jaderný, Petr
  Tato práce se zabývá programovým řešením běžné práce s daty pro malou spediční firmu. Jedná se o běžnou evidenci kontaktních, bankovních a ostatních údajů o firmách, se kterými spediční firma spolupracuje. Dále generování ...
 • Tvorba aplikací pro Android ve vývojovém prostředí Eclipse 

  Kováč, Robert
  Obsahem této práce je představení a popis platformy pro mobilní zařízení Android. V první části je seznámení s operačním systémem Android, jeho historie, architektura, verze a konkurenční platformy. Další část popisuje ...
 • Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe AIR 

  Šimík, Adam
  Tato práce se zabývá problematikou tvorby desktopových aplikací pomocí technologie Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime). Tyto aplikace jsou vytvořeny na základě webových technologií, avšak nemají tak omezený přístup k ...
 • Tvorba počítačových her s využitím technologie XNA 

  Rojíček, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s historií a teorií obklopující herní průmysl a následně vypracovat ukázkové herní aplikace pro platformu počítačů s využitím XNA. Tyto ukázky budou posléze zdarma ke stažení na ...
 • Univerzita a její areály – informace a navigace (mobilní aplikace) 

  Cupák, Michal
  Tato práce pojednává o problematice vývoje multiplatformních mobilních aplikací. Součástí práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro usnadnění orientace osob v prostředí velké univerzity. Aplikace je navrhnuta pro ...
 • Určení velikosti stavového prostoru 

  Rybanský, Marian
  Cílem práce je popsat a ohodnotit vhodné metody na určení velikosti stavového prostoru. Stavový prostor vytvoříme pomocí programu (generátoru), který ze vstupních hodnot a předpisů (modelu) vygeneruje stavový prostor. K ...
 • Verzovaní souborů a projektů 

  Jindra, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou verzování souborů a projektů. V první části popisuje historické i současné systémy sloužící k tomuto účelu a porovnává je mezi sebou. Ve druhé je navržen nový systém, který by ...
 • Verzování databází 

  Jindra, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou verzování databází. V prvních kapitolách jsou stručně popsány největší problémy, jež bude nutné vyřešit. Druhá část se týká popisu databázových systémů a úvodu do jazyka SQL. ...
 • Virtuální svět 

  Balcárek, Daniel
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s procesem tvorby počítačových her a herním enginem Unity3D a poté realizovat herní server, včetně aplikačního programového rozhraní a knihoven pro jeho využívání. V první části ...
 • Virtuální svět 

  Hamal, Jakub
  Obsahem této práce je přiblížení problematiky procesu tvorby počítačových her a představení herního enginu Unity3D. Získané poznatky jsou poté uplatněny při vytvoření ukázkové aplikace pro PC. První část práce je věnována ...