Now showing items 21-26 of 26

 • Quality Assurance Network 

  Ježek, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o zvýšení kvality výrobního procesu pomocí QA network. Nástroj graficky mapuje vznik a detekci vad ve výrobním procesu tak, aby vada byla odhalena co nejdříve po jejím vzniku. K připravení Quality ...
 • Robotizované pracoviště se strojem s paralelní kinematickou strukturou (PKS) 

  Lorenc, Tomáš
  Cílem práce je návrh dvou variant robotizovaných technologických pracovišť s robotem s paralelní kinematickou strukturou a následný výběr vhodnější varianty. Dále práce pojednává o současném stavu robotizovaných technologických ...
 • Řízení neshodných výrobků průmyslového podniku v oddělení obrábění 

  Hudyma, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o procesu řízení neshodných výrobků v oddělení obrábění nejmenovaného výrobního podniku nacházejícího na území Brna. Obsahuje rešerši současného stavu vědy a techniky v oblasti managementu ...
 • Synergický efekt nástrojů kvality 

  Fuksová, Denisa
  Předmětem této práce je teoretický rozbor požadavku kvality na díl v předsériové fázi a nástrojů kvality. Diplomová práce se zaměřuje na synergii vybraných nástrojů kvality. V praktické části se zabývá porovnáváním softwarů, ...
 • Zefektivnění procesů výroby na základě analýzy materiálových toků 

  Rolečková, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je zefektivnění procesů výroby na základě využití materiálových toků. V teoretické části je rozebrána historie výroby světel, jejich konstrukce, jednotlivé typy a dále nástroje optimalizace. ...
 • Zlepšování kvality výrobního procesu eskalátorů/výtahů 

  Vejtasová, Vendula
  Tato práce se zabývá procesem výroby eskalátorů a pohyblivých chodníků. Zaměřuje se především na způsobilost procesu, jeho hodnocení a na aplikaci statistických nástrojů v podobě indexů způsobilosti, regulačních diagramů ...