Now showing items 21-40 of 166

 • Detekce cesty v obrazu z kamery 

  Šedo, Jan
  Bakalářská práce se zabývá hledáním cesty v obraze z kamery. Obsahuje přehled v současnosti používaných metod v této oblasti a jejich nejčastější využití, stručný úvod do zpracování obrazu a k aplikačnímu rámci ROS. Dále ...
 • Dopravní simulační modely 

  Švéda, Pavel
  Tato práce se zabývá simulačními modely dopravy na pozemních komunikacích a jejich implementací. Dopravní simulace jsou rozděleny podle svých vlastností na jednotlivé typy. Dále je popsán způsob, jak vytvořit model chování ...
 • Fuzzy neuronové sítě 

  González, Marek
  Práce je věnována fuzzy neuronovým sítím. Protože se jedná o techniku kombinování fuzzy logiky s neuronovými sítěmi pro řešení nejrůznějších úloh z oblasti umělé inteligence, řízení či strojového učení, teoretická část ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro ovládání robota 

  Pakosta, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou jednoduchého grafického rozhraní pro ovládání robota. Cílem práce je poskytnout uživatelům jednoduchý prostředek, který jim umožní spouštět ROS programy pro ovládání robota a zároveň je zbaví ...
 • Hraní deterministických her s učením 

  Knoflíček, Jakub
  Tato práce se zabývá tvorbou umělé inteligence pro počítačového hráče deterministických her, jako je například dáma. Je rozebrán princip myšlenky a metody pro nalezení nejlepšího tahu pro daný herní stav v rozsáhlém stavovém ...
 • Hraní nedeterministických her s učením 

  Bukovský, Marek
  Práce se věnuje studiu a implementaci metod použitých pro učení z průběhu hraní. Zvolenou hrou pro tuhle práci jsou Vrhcáby. Algoritmus použitý pro učení neuronové sítě se nazývá učení z časového rozdílu s použitím stop ...
 • Implementace robotického vysavače 

  Sojka, Stanislav
  Tato bakalářská práce popisuje algoritmy a způsoby řízení robotických vysavačů v neznámém prostředí. Jsou popsány principy jednotlivých metod a jejich omezení. Práce také popisuje způsob implementace důležitých úseků ...
 • Inference v Bayesovských sítích 

  Šimeček, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá demonstrací různých přístupů k inferencím v Bayesovských sítích. V teoretické části jsou rozebrány základy pravděpodobnosti, základy teorie Bayesovkých sítí, inferenční metody a oblasti ...
 • Informační systém na chytrém telefonu pro učitele 

  Živnůstka, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou informačním systémů na základních a středních školách s využitím chytrých telefonů vyučujícími v hodinách. Cílem práce je vytvořit aplikaci spustitelnou na operačních systémech Android a iOS, ...
 • Informační systém na chytrém telefonu pro učitele 

  Šimša, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit informační systém pro učitele efektivně použitelný na mobilních zařízeních. Návrh umožňuje využití na základních a středních školách, zohledněna je rozdílnost požadavků různých stupňů ...
 • Informační systém na chytrém telefonu pro učitele 

  Kratochvíl, Jiří
  Cílem práce je vytvoření informačního systému pro učitele na chytré telefony s operačním systémem iOS. Aplikace má zjednodušit práci učitelů s dokumenty třídní kniha, karty žáků a vlastní poznámky učitele. Aplikace byla ...
 • Inteligentní doplňování slov v GUI pro přepisování matričních záznamů 

  Postulka, Aleš
  Tato práce se zabývá vytvořením systému inteligentního doplňování slov pro přepis matričních záznamů. Systém je implementován jako součást grafického uživatelského rozhraní webové aplikace DEMOS. Hlavním úkolem systému je ...
 • Inteligentní editor pro jazyk AHLL 

  Kučera, Tomáš
  Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia inteligentného editoru pre agentný jazyk AHLL. Čitateľ je najprv oboznámený s konceptom agentných systémov a platformou WSageNt. Nasleduje analýza a porovnanie ...
 • Inteligentní interakce robota s člověkem 

  Nováčik, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá zkoumáním neuronových sítí a jejich praktickým využitím při snaze o vyřešení problému inteligentní domácnosti. Využívá systém lokalizace založený na technologii WLAN, používá rekurentní neuronovou ...
 • Interaktivní GUI pro zadávání matričních záznamů 

  Zatloukal, Tomáš
  Tato práce se zabývá zefektivněním přepisu matrik do počítače. Cílem je vytvoření mechanismů, které zlepší orientaci v větším množství vstupů formuláře. Tyto mechanismy by také měly chytře doplňovat vstupní pole a kontrolovat ...
 • Knihovna pro ovládání IP kamer 

  Schmied, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací knihovny, která umožní ovládání IP kamer a přijímat multimediální streamy. V práci jsou nejprve stručně představena standardní rozhraní IP kamer a detailně popsáno rozhraní VAPIX. ...
 • Komunikace mezi systémem Android a platformou Arduino 

  Mychko, Maksim
  Diplomová práce se zabývá vytvořením knihovny pro OS Android, která umožňuje efektivní bezdrátovou komunikaci s platformou Arduino. Cílem práce je vytvoření aplikace pro OS Android, s využitím vytvořené knihovny, která ...
 • Komunitní Web pro turisty 

  Satrapa, Adam
  Tato bakalářská práce přibližuje návrh, vývoj a testování aplikace, určené především turistům. Aplikace je rozdělena do dvou částí. Serverová část zajišťuje hlavně organizaci uživatelů, nahrávání uživatelských tras, jejich ...
 • Kooperativní hra v multi-agentním prostředí Jason 

  Husa, Jakub
  Tato práce se zabývá tvorbou hry založené na multi-agentním systému. Práce začíná seznámením se s teorií multi-agentních systémů, strategických počítačových her, jazyka AgentSpeak a jeho nástavby Jason použitých při ...
 • Lokalizace a pronásledování narušitele ve známém prostředí 

  Tomek, Tomáš
  Tato práce koncentruje informace z oblasti algoritmů na řešení problému lokalizace a pronásledování narušitele (pursuit-evasion) ve známém prostředí. Přináší rozdělení algoritmů na základě typu a jejich zjednodušený popis. ...