Now showing items 21-40 of 41

 • Polyfunkční dům ve Vyškově 

  Musil, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby polyfunkčního domu. Jedná se třípodlažní objekt. Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Budova je rozdělena do tří provozních ...
 • Rodinný dům 

  Sukup, Martin
  Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu. Stavba je situována do intravilánu města Strážnice. Objekt je navržen jako podsklepený, dvoupodlažní, s valbovou střechou. V 1NP se nachází obytné místnosti pro ...
 • Rodinný dům 

  Štrbáková, Kateřina
  Obsahem mé bakalářské práce je návrh a stavební řešení novostavby rodinného domu v nově vznikající zástavbě v obci Herink na parcele č. 290/20. Rodinný dům je celý podsklepený s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlaží ...
 • Rodinný dům na Čeladné 

  Mikesková, Zuzana
  Projekt řeší rodinný dům v obci Čeladná. Objekt je zděný, dvoupodlažní, částečně podsklepený. Půdorys je přibližně obdélníkový a střecha sedlová. Stavba obsahuje jednu bytovou jednotku a jednu provozovnu kosmetického salónu. ...
 • Rodinný dům s advokátní kanceláří 

  Teplý, Jan
  Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu s provozovnou. Projekt řeší novostavbu samostatně stojícího rodinného domu s advokátní kanceláří v chráněné ...
 • Rodinný dům s copy centrem 

  Starý, Martin
  Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace stavební části k provedení novostavby rodinného domu s garáží a provozovnou kopírovacího centra. Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený, zastřešený plochou střechou. ...
 • Rodinný dům s garáží 

  Moravík, Mikuláš
  Predmetom bakalárskej práce je projektová dokumentácia novostavby samostatne stojaceho rodinného domu, určeného pre bývanie štvorčlennej rodiny. Objekt je umiestnený v podhorskej oblasti v svažitom teréne, prístupného z ...
 • Rodinný dům s kancelářskou částí 

  Zeťka, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby na novostavbu rodinného domu s kancelářskou částí. Objekt je částečné podsklepen s přízemím a podkrovím, zastřešený sedlovou střechou. ...
 • Rodinný dům s kancelářskou částí 

  Hradil, Michal
  Bakalářská práce „Rodinný dům s kancelářskou částí“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu. Ten je navržen jako dvoupodlažní, částečně ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Grégrová, Lenka
  Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace stavební části k provedení novostavby rodinného domu s garáží a provozovnou - kadeřnictví. V suterénu jsou sklepy a technické zázemí spolu s místnostmi pro zábavu. V ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Šafaříková, Petra
  Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu s provozovnou -kadeřnictvím. Stavba je situována do intravilánu města Strážnice. Objekt je navržen jako nepodsklepený, dvoupodlažní, se sedlovou střechou. V 1NP se ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Věrná, Markéta
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace k provedení novostavby rodinného domu s prostorem pro podnikatelskou činnost. Novostavba bude dvoupodlažní, částečně podsklepená a s obytným podkrovím. ...
 • Rodinný dům se zimní zahradou 

  Miczková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu s prodejnou zahradnických potřeb a zboží na okraji města Karviná. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt, jehož druhé patro slouží jako podkroví. Objekt ...
 • Rodinný dům v Lukavici 

  Jarošová, Hana
  Bakalářská práce se zabývá novostavbou samostatně stojícího rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu, součástí domu je taktéž provozovna v podobě kanceláře určené pro malé podnikání majitele domu. Stavba se bude nacházet v ...
 • Terasový rodinný dům 

  Holemy, Ondřej
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby terasového rodinného domu na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v nezastavěné okrajová části města Šumperk a využívá jinak nezastavitelných pozemků ...
 • Víceúčelová spotrovní hala 

  Holemy, Ondřej
  Diplomová práce se týká samostatně stojící víceúčelové sportovní haly se zázemím pro sportovce a diváky a k ní přidružené sportovní a regenerační centrum. Objekt je situován do městské části Brno Bohunice. Navržená stavba ...
 • Víceúčelový dům 

  Starý, Martin
  Předmětem diplomové práce je vypracování dokumentace stavební části k provedení novostavby Víceúčelového domu. Objekt má celkem pět podlaží, jedno podzemní a čtyři nadzemní. Stavba je umístěna v části Prahy 8 – Dolní Chabry. ...
 • Víceúčelový dům 

  Zeťka, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na novostavbu čtyřpodlažního Víceúčelového domu. Stavba je umístěna v Říčanech u Prahy. Víceúčelový dům je na pozemku orientován svými ...
 • Víceúčelový dům v Praze 

  Řezníček, Marek
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením víceúčelového domu. Jedná se o čtyř podlažní podsklepený objekt jedním podzemním podlažím s plochou střechou. Konstrukčním systémem je železobetonový skelet. Stropy jsou řešeny ...
 • Vliv změny požárně technických charakteristik na požárně bezpečnostní řešení stavby gymnázia 

  Kaczyński, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem změn požárně technických charakteristik na požárně bezpečnostní řešení gymnázia. Na tento objekt je vypracováno požárně bezpečnostní řešení. Cílem tohoto řešení je prokázat, zda tento ...