Now showing items 21-40 of 59

 • Modelování a analýza spolehlivosti počítačové sítě VUT 

  Kraus, Zdeněk
  Práce popisuje technologie a architekturu použitou na počítačové síti VUT. Vybrané technologie jsou v textu vysvětleny i s některými jejich variantami.  V práci je navržen simulační model zařízení přepínače obsahující tyto ...
 • Modelování a simulace návrhových vzorů směrování v počítačových sítích 

  Rybová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním a simulací sítí v nástrojích Packet Tracer a OMNeT++. Modely sítí jsou vytvořeny podle návrhových vzorů firmy Cisco a zaměřují se na směrovací protokoly RIP, OSPF a redistribuci. ...
 • Modelování multicastových distribučních stromů a klientských protokolů 

  Malik, Adam
  Vďaka stále sa zvyšujúcemu dopytu po kvalitnom multimediálnom obsahu na internete, je potrebné zavádzať do aktuálnej sieťovej architektúry podporu pre multicastové smerovanie. Zavádzanie novej technológie do fungujúcej ...
 • Modelování protokolu PIM-SM v prostředí OMNeT++ 

  Procházka, Tomáš
  Ve své diplomové práci se zabývám modelováním a simulací multicastového směrovacího protokolu PIM Sparse Mode v nástroji OMNeT++. Čtenář se seznámí se základními informacemi o multicastu, s protokolem PIM-SM, jeho konfigurací ...
 • Monitorování a účtování spojení v sítích IMS 

  Karpíšek, Filip
  Tato práce popisuje protokoly používané v sítích IP Multimedia Subsystem (IMS). Zabývá se také volně dostupnými implementacemi tohoto systému. Hlavním cílem této práce je popsat návrh a implementaci nástroje pro analýzu ...
 • Nástroj pro analýzu obsahu síťové komunikace 

  Mareš, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace nástroje pro analýzu obsahu síťové komunikace v rámci projektu SEC6NET na FIT VUT v Brně. Jsou zde popsány požadavky na takovýto nástroj a problémy, které tyto ...
 • Nástroj pro získávání hlasových dat VoIP 

  Ružička, Jakub
  Cílem práce je vytvořit systém, který dokáže rekonstruovat audio data z VoIP komunikace. Systém rozpozná v záznamu síťového provozu proudy VoIP  paketů a na základě jejich obsahu sestaví přenášený audio signál.  Kromě rozšířeného ...
 • Návrh a implementace generické ústředny VoIP s využitím funkcionálního programování 

  Kidoň, Marek
  Tato práce se zabýva návrhem a implementací generické ústředny. Při implementaci byl použit jazyk Erlang, především díky jeho příznivým vlastnostem vzhledem k implementaci telefoního software. Práce také pojednává o ...
 • Návrh distribuovaného systému pro zpracování školní matriky ZŠ, SŠ, VOŠ 

  Martiš, Viktor
  Jednou z podmínek úspěchu software na trhu je jeho neustály vývoj a udržování jeho kondice vzhledem na aktuální technické prostředky. Proto i software SAS hledá způsob, jako ještě lépe uspokojit požadavky svých uživatelů. ...
 • Networking Subsystem Configuration Interface 

  Lichtner, Ondrej
  Cílem diplomové práce je návrh síťové konfigurační knihovny s důrazem kladeným na přenositelnost mezi operačními systémy na bázi Linuxu a BSD a rozšiřitelnosti podpory knihovny. V druhé kapitole práce zkoumá dostupné ...
 • Poloautomatická diagnostika síťových protokolů 

  Svoboda, Ondřej
  Tato práce se zabývá poloautomatickou diagnostikou síťových protokolů. Řeší se zde, jak z příkladů komunikace sestavit obecný popis protokolů. Nejprve jsou představeny různé techniky odposlechu síťového provozu spolu s ...
 • Portace Perlu pro operační systémy Windows Mobile 

  Schad, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá portováním interpretru skriptovacího jazyka Perl na zařízení podporující operační systémy Windows Mobile. V první části se zaměřuje na představení operačního systému Windows Mobile a samotného ...
 • Prostředí pro monitorování a správu VoIP s využitím technologie OnePK 

  Antolík, Dávid
  Cílem této diplomové práce je obeznámení s principy softwarově definovaných sítí na platformě Cisco One Platform Kit a postupy monitorování v těchto sítích se zaměřením na monitorování kvality Voice over IP komunikace. ...
 • Prostředí pro monitorování přístupu ke zdrojům v síti s využitím technologie OnePK 

  Kollát, Samuel
  V tejto práci je popísaný návrh , architektúra a implementácia systému , ktorý slúži k monitorovaniu služieb a súborov v počítačovej sieti . Monitorovací systém je založený na princípu softvérovo definovaných sietí . Prvá ...
 • Překladač jazyka stavového diagramu do jazyka CHILL 

  Goldmannová, Zuzana
  Tato práce se zabývá gramatikou existujícího proprietárního jazyka stavových diagramů, který se používá k modelaci stavových automatů použitých v pobočkových ústřednách. Cílem práce byla analýza gramatiky a stávajícího ...
 • Připojování vestavěných systémů k intranetu 

  Damborský, Roman
  Práce zkoumá možnosti připojování vestavěných systémů k intranetu. Bere v úvahu možné technologie a prostředky použitelné k řízení a sběru dat vzdálených senzorů. Zabývá se možnostmi standardu IEEE 1451.1, který definuje ...
 • Rekonstrukce webmailového provozu 

  Slivka, Miroslav
  Webmailové aplikace jsou dnes mezi lidmi velmi populární díky velké dostupnosti Internetu. Kromě běžného použití mohou být díky šifrovanému spojení využity ale i na nekalé účely spojené s únikem citlivých dat. Tato práce ...
 • Rozšíření systému pro shlukovou analýzu binárních souborů 

  Plaskoň, Pavol
  S rastúcim množstvom informácií sa zvyšuje potreba sumarizovať dáta. Jednou z používaných metód je aj zhluková analýza. Je to proces triedenia objektov do skupín na základe spoločných vlastností. V antivírusových firmách ...
 • Rozšíření systému pro zákonné odposlechy 

  Hranický, Radek
  V rámci projektu Moderní prostředky pro boj s kybernetickou kriminalitou na internetu nové generace byl vytvořen prototyp systému pro zákonné odposlechy. Tato práce popisuje rozšíření systému, které poskytuje možnost ...
 • Řídicí jazyk pro OpenFlow sítě 

  Antolík, Dávid
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout vysoko-úrovňový jazyk OpenFlow-Network Control Language pro popis síťové topologie a chování počítačových sítí. Překladač jazyka a jeho interpretr byl implementován pomocí Trema ...