Now showing items 21-37 of 37

 • Řízení pohybu stanice v simulačním prostředí OPNET Modeler podle mapového podkladu 

  Jakúbek, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia pohybu mobilnej stanice v simulačnom prostredí OPNET Modeler (OM). V práci sú zhrnuté a popísané stávajúce možnosti riadenia pohybu bezdrôtovej mobilnej stanice. Značná ...
 • SDL model pro Source Specific Multicast 

  Záň, Stanislav
  Tato práce se zabývá problematikou síťové komunikace s použitím metody Source Specific Multicast. Zaměřuje se na problematiku, přihlašování, odhlašování a administrace klientů v multicastové skupině a protokolu IGMP, který ...
 • Simulace datových sítí v OMNeT++ 

  Závodný, Ondřej
  Obsahem práce je prozkoumat možnosti simulace datových sítí v simulačním prostředí OMNeT++, za využití nástavby INET framework a za dodržení standardů 802.3(ethernet) a 802.11(Wi-Fi). V daném prostředí bude simulován ...
 • Simulační model IPTV služby s protokolem RTP 

  Ležák, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá především problematikou simulace multicastových přenosů ASM v prostředí Opnet Modeler a simulací služby IPTV. V simulačním nástroji byl vytvořen simulační model IPTV s multicastovým přenosem ...
 • Sítě s volnou typologií se zaměřením na technologii MANET 

  Sehnálek, Adam
  Hlavním předmětem mé bakalářské práce je seznámení se s problematikou počítačových sítí s volnou topologií se zaměřením na technologii MANET, resp. Motorola MESH. Zabývá se simulací vlivu počtů uzlů v sítí na přenos dat ...
 • Směrovací protokoly v sítích s volnou topologií 

  Mahdal, Ondřej
  Tématem diplomové práce (dále jen DP) je seznámení se s problematikou počítačových sítí s volnou topologií se zaměřením na technologii MANET resp. Motorola MESH. Dále studium způsobů směrování a zajištění kvality služeb ...
 • Správa sítí s Mobile IP pomocí SNMP 

  Závodný, Ondřej
  Obsahem této diplomové práce je prozkoumání možností využití protokolu SNMP pro správu aktivních prvků, které poskytují služby protokolu Mobile IP. První dvě kapitoly se zabývají teoretickým rozborem protokolu Mobile IP a ...
 • Srovnání simulátorů komunikačních sítí 

  Vaculín, Lukáš
  Tato práce se zabývá srovnáním simulátorů počítačových sítí. Práce je rozdělena na několik částí. Úvodní část obsahuje krátký popis jednotlivých síťových simulátorů. V další části je provedeno jejich testování a srovnání ...
 • Technologie pro zajištění kvality služeb v IP sítích a jejich vzájemná spolupráce 

  Oujezský, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá souhrným popisem jednotlivých způsobů a technologií k zajištění kvality služeb v IP sítích. Zejména je orientována na architektury IntServ a DiffServ a jejich možnými způsoby vzájemné ...
 • Tunelování multicastových dat 

  Stodůlka, Stanislav
  Tento dokument se zabývá vyvsvtlením pojm ve smrování multicastových dat a jejich tunelování sítí. Dále také vývojem aplikace v jazyce Java pro otestování unicastového a multicastového posílání dat sítí. Aplikace jsou na ...
 • Vlastnosti a použití protokolů IPv6 a MIPv6 

  Sulík, Peter
  Práca pojednáva o problematike protokolu IPv6 a o podpore mobility v tomto protokole. V prvej časti sú popísané vlastnosti protokolu IPv6 a rozdiely oproti protokolu IPv4. V druhej časti je podrobne popísaný protokol MIPv6 ...
 • Vliv nastavení parametrů řízení provozu na efektivnost technologie DiffServ 

  Ludvíček, Pavel
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou zajištění kvality služeb v IP sítích a zaměřit se zejména na technologii Diffserv a mechanismus třídění paketů na hraničních směrovačích této technologie. V simulačním ...
 • Vzdálená správa PC bez veřejné IP adresy 

  Otruba, Vítězslav
  Práce se zabývá návrhem koncepce správy vzdáleného PC s mezilehlým prvkem, která umožňuje, aby ovládaný počítač nemusel mít veřejnou IP adresu a k jeho ovládání nebylo ani nutné jeho IP adresu znát. Navržený systém využívá ...
 • Zajištění IP mobility v prostředí Wi-Fi a Wi-Max 

  Klügl, Richard
  Bakalářská práce se zaměřuje na oblast bezdrátových počítačových sítí a to v souvislosti se zajištěním podpory IP mobility pro tyto sítě. Práci tvoří dvě hlavní části, teoretická a praktická. První teoretická část obsahuje ...
 • Zajištění kvality služeb QoS v bezdrátových sítích 802.11 

  Kopeček, Tomáš
  Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o bezdrátových sítích typu 802.11, známých pod označením Wi-Fi. Obsahuje tři hlavní části, z nichž první dvě jsou teoretické poznatky. V první části se práce týká problematiky ...
 • Zajištění kvality služeb v IP sítích 

  Kupčiha, Lukáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s možnostmi konfigurace mechanismů pro zajištění kvality služeb (QoS) na síťových prvcích firmy Cisco. Byla prozkoumána a vysvětlena problematika jednotlivých technik pro kontrolu a řízení ...
 • Získávání servisních informací ze současných terminálů mobilních sítí GSM a UMTS, postupy servisu mobilních terminálů 

  Kříž, Jakub
  Tato práce se zabývá mobilní sítí UMTS a možnostmi jeho monitorování. Existuje několik metod jak provádět monitoring UMTS. Technika použitá v tomto projektu je založena na monitoringu pomocí mobilního terminálu. Teoretická ...