Now showing items 21-40 of 55

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kunert, Evžen
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku NERA DISPLAYS s. r. o. pomocí finanční analýzy. Na základě získaných informací potom navrhuje řešení, která by vedla ke zlepšení finanční situace ve ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Zálešák, Omar
  Diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti VIA-REK, spol. s r.o. v letech 2005 – 2008 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Ukazuje silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti společnosti VIA-REK, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Opletalová, Vendula
  Smyslem finanční analýzy je celkové posouzení současné finanční a ekonomické situace podniku. Poukazuje nejen na silné stránky podniku, ale zároveň pomáhá odhalit případné nesrovnalosti ve finančním hospodaření. Závěry ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kratochvílová, Eva
  Obsahem mé bakalářské práce je hodnocení finanční situace výše zmíněného podniku. Konečným výsledkem práce je poskytnutí návrhu na zlepšení stávající situace pomocí vybraných metod finanční analýzy.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Lubasová, Romana
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci podniku společnosti Strojirna Oslavany, s.r.o. v období let 2001 až 2007, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Havel, Tomáš
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci podniku společnosti Centropen, a.s. v období let 2001 až 2006, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hanáčková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Barum Continental spol. s.r.o., který se zabývá výrobou pneumatik a jejich komponentů. V práci je použita analýza absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šafařík, Martin
  Předkládaná bakalářská práce se zaobírá finanční situací podniku Rudolf Jelínek a.s. v letech 2004 až 2007. Na základě analýzy absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů společně s analýzou soustav ukazatelů je provedeno ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořáková, Ivana
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci podniku Correct okna, s.r.o.v období let 2005 až 2007, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy.Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ježek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou problémů současného stavu společnosti Stavona spol. s r.o., která se zabývá výrobou plastových otvorových výplní. V první části seznamuji s teoretickými poznatky finanční analýzy, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Moravec, Marek
  Předmětem bakalářské práce “Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení” je analýza vývoje finanční situace v podniku MIROS dopravní stavby a. s. v letech 2005 až 2008 a zhodnocení současného podnikového ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Ondris, Róbert
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti Siemens s.r.o. v období rokov 2006 – 2009 pomocou vybraných základných metód finančnej analýzy. Vychádza z účtovných výkazov firmy v sledovanom období. Zisťuje problémy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kubeš, Fedor
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti Hyveco trading s.r.o. v období rokov 2005 – 2008. Vychádza z účtovných výkazov firmy v sledovanom období. V práci je vysvetlené zaistenie podniku informačným systémom. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Huláková, Marcela
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku HVM Plasma, s.r.o. v období let 2005 – 2008 pomocí vybraných základních metod finanční analýzy. Zpracované hodnoty jednotlivých ukazatelů pak slouží ke zjištění finančního ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Indráková, Adriana
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci ve společnosti Böhler Uddeholm CZ s.r.o. v analyzovaných letech 2005-2008 pomocí vybraných ukazatelů. Zjišťuje problémy ve společnosti, odkrývá její slabé stránky a navrhuje možná ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sedláček, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku East Bohemia Airport, a.s. v letech 2005-2008. Vychází z účetních výkazů ve sledovaném období firmy. Zjišťuje problémy a navrhuje možná opatření, jež povedou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Balada, Matěj
  Tato bakalářská práce je zaměřuje na celkové finanční hodnocení společnosti COSTRUCT A&D, a.s. za období mezi lety 2005 a 2008 za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Dále se v této prácí budeme zabývat také informačním ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Brandeis, Tomáš
  Diplomová práce analyzuje na základě vybraných metod finanční analýzy finanční situaci ve firmě v letech 2005 – 2008. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných skutečností, které mají vést ke zlepšení finanční situace firmy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Říha, Michal
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti OHL ŽS a.s. v období let 2004 až 2008 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Hlavním cílem této práce je získat, analyzovat a využít informace pro vytvoření návrhů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku ZDAR, a.s. a návrhy na její zlepšení 

  Pohanková, Jana
  Tato práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku ZDAR, a. s. Při hodnocení jsou použity vybrané metody finanční analýzy. Na základě provedené analýzy jsou navrhnuta opatření pro zlepšení finanční situace podniku.