Now showing items 21-22 of 22

  • Vyhodnocení vývoje cen stavebních pozemků dle cenových předpisů 

    Krejsová, Věra
    Cílem této práce je zjištění vývoje cen staveních pozemků v průběhu let, cena stanovená podle cenových předpisů je zjišťována dle platné legislativy pro dané roky, tato legislativa je podrobně popsána a chronologicky ...
  • Vztah mezi nájemným z pozemku a jeho cenou 

    Ruberová, Marie; Superatová, Alena (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
    Článek popisuje vztah mezi nájemným z pozemku a jeho cenou. Ve článku je nejprve vymezen pojem obvyklé nájemné z pozemku. Dále je obecně pojednáno o stanovení nájemného porovnáním a o stanovení nájemného procentuální sazbou ...