Now showing items 21-33 of 33

 • Prezentační pavilon Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

  Říhová, Helena
  Náplní diplomové práce bylo řešení vstupní " zelené zóny" průmyslového areálu papírny Wanemi. Ve vstupní zóně je umístěn výstavní pavilon a objekt administrativní budovy. Detailněji se práce zabývá právě řešením výstavního ...
 • Rodinný dům 

  Kuttelwascherová, Kristína
  Bakalářská práce je projekt dvoupodlažního rodinného domu. Dům bude sloužit pro bydlení čtyřčlenné rodiny. V prvním nadzemním podlaží se nachází garáž, která je krytým závětřím propojena s rodinným domem. Na závětří navazuje ...
 • Rodinný dům 

  Čejka, Radek
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu na pozemku par. č. 229/10 v obci Rabštejnská Lhota. Rodinný dům se nachází v rovinatém terénu. Jedná se o dvoupodlažní rodinný ...
 • Rodinný dům s ateliérem na Hořicích 

  Svoboda, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá projekcí rodinného domu s ateliérem na Hořicích. Hořice jsou malou vesnicí ležící 7km od města Blanska, které má téměř 20 000 obyvatel. Tento objekt je situován do vesnice autora, a z hlediska ...
 • Rozpoznávání parcelních čísel v katastrálních mapách 

  Svoboda, Jiří
  Obsahem této práce je vytvoření aplikace, která bude zobrazovat katastrální mapy České republiky, po označní parcely uživatelem, aplikace automaticky rozpozná parcelní číslo, na jehož základě dojde k zobrazení informací z ...
 • Slinování pokročilých keramických materiálů 

  Pouchlý, Václav
  Jedním z klíčových kroků v procesu výroby keramických materiálů je slinování. V posledních letech byly vyvinuty nové slinovací metody, kdy podle svých autorů pomocí změny teplotního profilu při slinování dovedou docílit ...
 • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

  Valenta, Peter
  URBANISTICKÉ RIEŠENIE MORAVSKÉ MESTO ZLÍN MÁ DNES DVOJAKÚ PODOBU: JE NIELEN HISTORICKY VÝZNAMNOU STAVEBNOU PAMIATKOU, ALE TAKTIEŽ DYNAMICKÝM MESTOM S VITÁLNYM SPOLOČENSKÝM A OBCHODNÝM ŽIVOTOM A UNIVERZITOU TOMÁŠA BAŤU. ...
 • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

  Šimoníček, Stanislav
  Předmětem mé diplomové práce bylo definovat samostatný prostor náměstí Práce, vytvořit centrální shromažďovací místo izolované od ruchu přilehlé třídy Tomáše Bati, řešením doplnit dominanci stávajících staveb Baťovské éry, ...
 • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

  Zelik, Radovan
  Umelecký workshop zameraný na posilnenie a rozvoj centrálnej mestskej zóny. Vychádzajúc z pôvodnej idei vzdelávania ako hlavnej činnosti v procese kultúrnej diskusie a prezentácie.
 • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

  Kožíšek, Vladimír
  Předmětem této diplomové práce je návrh vědeckotechnického parku při univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Ten je členěn na tři pracoviště: na výukové a školící, pracoviště pro aplikovaný výzkum a podnikatelské centrum. Lokalita, ...
 • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

  Kuklová, Zuzana
  Zuzana (23:46): Project is rekonstruction of building number 24 and new building on space of building number 25 (technical condition of this building doesn´t alowed any use) in area of former bata´s factory in Zlín. Big ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Šťastná, Vladimíra
  Tématem mé bakalářské práce je návrh průmyslové haly na výrobu značkové konfekce v Brně – Židenicích. Pozemek ve svažitém terénu mi nabídl způsob, jakým orientovat komplex 3 budov – výrobní haly, přidružených skladů a ...
 • Zhodnocení vyvíjené aplikace a návrh změn na zlepšení 

  Svoboda, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením vyvíjené aplikace a následným návrhem změn, které by měly přispět ke zlepšení aplikace. Práce obsahuje teoretická východiska potřebná pro základní orientaci v problematice, důkladnou ...