Now showing items 21-40 of 51

 • Materiály pro reaktory IV. generace 

  Hovorka, Martin
  Cílem této práce je popis vybraných reaktorů IV. generace – VHTR, SCWR a MSR z hlediska jejich materiálových požadavků s důrazem na reaktor VHTR. V práci je popsán základní princip vysokoteplotního reaktoru a jeho základní ...
 • Metody klasifikace www stránek 

  Svoboda, Pavel
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo prostudovat podstatné části klasifikačních metod. Práce obsahuje klíčové klasifikační metody, vysvětluje princip získávání znalostí z databází, pojem datový sklad a třídu CSSBox. ...
 • Návrh a konstrukce větrné mikroelektrárny 

  Novák, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí malé domácí elektrárny. Popisuje zařízení s třílistovým rotorem a jmenovitým výkonem 1kW. Prezentuje základní poznatky a pravidla pro stavbu a dává přehled o různých typech ...
 • Nerealistické zobrazování 

  Skalníková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis nerealistického zobrazování. V práci jsou popsány nejznámější techniky, kterými lze dodat obrazu umělecký dojem. Rovněž jsou popsány elementární algoritmy, které jsou potřebné pro ...
 • Odstranění šumu z obrazu 

  Jurák, Martin
  Digitální obraz je často poškozen šumem. Proto bylo vytvořeno mnoho metod pro jeho odstranění. Tato práce se popisuje a porovnává tři z těchto metod: konvoluční filtry typu dolní propust, bilaterální filtr a prahování ...
 • Optimalizace a komunikace produktu vybraného obchodního centra 

  Brabec, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace a následné komunikace mobilní aplikace, kterou pro svoje potřeby vyvíjí jedno pražské obchodní centrum, použitím vhodného komunikačního mixu postaveným na dosavadních ...
 • ORC oběh pro využití tepla KJ 

  Vítek, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je rozbor a modelování Organického Rankinova Cyklu (ORC). Organický Rankinův Cyklus se používá pro zpětné získávání tepla z nízko potenciálních zdrojů tepla. Jejich pracovní kapalina je chladivo ...
 • Plán financování obnovy vodovodu 

  Pavelka, David
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem plánování financování obnovy vodovodních sítí. Popisuje plánování financování obnovy a všechna potřebná posouzení k tomu potřebná. Rozvádí problematiku plánování obnovy, možnosti ...
 • Plán obnovy vodovodní sítě 

  Bakota, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem plánování obnovy vodovodních sítí. Popisuje plánování financování obnovy a všechna potřebná posouzení k tomu potřebná. Rozvádí problematiku plánování obnovy, možnosti přistupování k ...
 • Plánování cest - mashup 

  Přichystal, Štěpán
  Cílem bakalářské práce je vytvoření mashup aplikace pro plánování cest, která kombinuje data z více zdrojů. Práce obsahuje teoretické informace o problematice týkající se tématu. Je tedy zaměřená na vysvětlení pojmu Web ...
 • Prohlížeč obrázků pro Windows Mobile 

  Miklósy, Jiří
  V posledních letech zažíváme rozmach kapesních počítačů, které nám stále více nahrazují stolní počítače. V této bakalářské práci jsou popsány technologie, které tyto zařízení používají. Dále se tato práce snaží seznámit ...
 • Předpověď počasí - mashup 

  Gajdušek, Radek
  Cílem bakalářské práce "Předpověď počasí - mashup" je navržení a implementace aplikace, shromažďující data z více zdrojů ve formátu XML za použití technologie Silverlight. Práce obsahuje kromě popisu jednotlivých fází ...
 • Rozpoznání stavu hry Scrabble 

  Staněk, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou zpracování obrazu, detekce a rozpoznávání objektů v obraze a OCR (Optical Character Recognition). Popisuje návrh a implementaci aplikace pro rozpoznání stavu hry Scrabble využívající ...
 • Skládání panoramat z fotografií 

  Pospíšil, Lukáš
  Hlavní náplní této práce je porovnání algoritmů pro výpočet homografie. Konkrétně jsou porovnávány algoritmy RANSAC, LO-RANSAC a PROSAC. Samotné skládání panoramat je bráno pouze jako prostředek pro porovnání. Ale i přesto ...
 • Snímaní tělesné teploty s mikrokontrolérem 

  Svoboda, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou mikrokontrolérového systému pro měření a záznam teploty. Na začátku práce jsou popisovány požadavky na výsledný produkt, výběr vhodných komponent a výpočet vhodných parametrů konkrétních ...
 • Současný stav výstavby reaktorů využívající roztavených solí (MSR) 

  Kotrnetzová, Daniela
  Práce se zabývá popisem reaktorů IV. Generace s podrobným zaměřením na reaktor využívající rozpuštěných solí. Jednotlivě je popsána celá šestice těchto reaktorů i jejich současný výzkum. Je rozebrán AHTR reaktor a jeho ...
 • Srovnání formátů pro ztrátovou kompresi obrazu 

  Koláček, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním formátů pro ztrátovou kompresi obrazu. Kapitoly práce popisují principy komprese obrazu a samotné ztrátové formáty. Konkrétně se jedná o ztrátové formáty JPEG, JPEG 2000, JPEG XR ...
 • Srovnání videokodeků 

  Urbánek, Pavel
  Tato práce se zabývá analýzou videokodeků a jejich srovnáním. První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři základní informace o problematice kódování a dekódování videa, dále přibližuje jednotlivé kodeky a problematiku ...
 • Srovnání vybraných mechanických vlastností slitin hliníku a konstrukčních ocelí 

  Belháč, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá popisem vybraných mechanických vlastností kovových materiálů a jejich srovnáním v rámci slitin hliníku a konstrukčních ocelí. Dále jsou zde přiblíženy zkoušky, kterými jsou získávány základní ...
 • Stereo Based 3D Face Reconstruction 

  Falešník, Milan
  Tato práce se zabývá vytvořením programu pro rekonstrukc trojrozměrného modelu lidské tváře za pomocí dvojice kamer. Pro řešení využívá výpočtu hloubkové mapy a následný převod do trojrozměrného prostoru. Využívá Viola-Jones ...