Now showing items 21-26 of 26

 • Prototypování fotografické kompozice pomocí rozšířené reality 

  Salát, Marek
  Hlavním cílem práce je detekce popředí a pozadí v obrazu, anglicky označováno jako image matting, a to s minimálním uživatelským vstupem pomocí trimap. Rozpoznání popředí obrazu je využíváno při kompozici fotografií nebo ...
 • Převod PPTX do HTML 

  Vilímek, Hynek
  Program PowerPoint je excelentní nástroj sloužící k vytváření prezentací a lidé jsou na něj zvyklí. Jeho nevýhodami jsou jeho absence na některých počítačích a jeho existence v mnoha verzích. Webový prohlížec však tyto ...
 • Rozšířená realita na mobilním zařízení 

  Valenta, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje rozšířit realitu pomocí mříže jako hrací plochu pro hru. Hra by měla spočívat v pokládání bloků na tuto plochu. Jsou zde rozebrány možnosti rozšířené ...
 • Rozšířená realita nad obrazem ze stacionární kamery 

  Lagová, Lenka
  Tato práce se zabývá problematikou tvorby aplikací rozšířené reality. Jsou zde popsány typy rozšířených realit, problémy spojené s tvorbou aplikací tohoto druhu. Dále je popsán způsob detekce pohybujících se objektů ze ...
 • Řešitel logické hry pro Android 

  Urbánek, Dan
  Tato práce řeší návrh a implementaci aplikace pro mobilní platformu Android. Aplikace načte vstupní fotografii, vyhledá na ní zadání logické hry Light Up (Akari) a následně toto zadání vyřeší. V práci je krátce popsáno ...
 • Uniform Marker Fields pro Android 

  Salát, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací vlastního detektoru Uniform Marker Fields a ladící aplikace pro mobilní zařízení. Implementace detektoru přináší alternativní postupy k původnímu řešení, tak aby co nejvíce ...