Now showing items 21-40 of 75

 • Měření na vektorovém obvodovém analyzátoru 

  Lapčík, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na použití vektorového obvodového analyzátoru pro měření činitele odrazu, přenosu a rozptylových parametrů. V práci jsou popsány hlavní části vektorového obvodového analyzátoru a princip ...
 • Měření permitivity materiálů v mikrovlnném pásmu – laboratorní úloha 

  Fojtík, Jakub
  Tato práce se zabývá vypracováním laboratorní úlohy se zaměřením na měření permitivity materiálů v mikrovlnném pásmu. Pro vlastní měření jsou použity dvě vlnovodové metody. První metoda využívá pro určení parametrů ...
 • Měření vlastností obvodů pomocí S parametrů - laboratorní úloha 

  Karniš, David
  Bakalářská práce popisuje metodu měření impedance vhodnou pro zjištění vlastností vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů. Hlavním cílem je se seznámit s S parametry, metodou jejich měření za pomoci vektorové analýzy a ...
 • Měření vlastností obvodů pomocí S parametrů - laboratorní úloha 

  Karniš, David
  Bakalářská práce popisuje metodu měření impedance vhodnou pro zjištění vlastností vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů. Hlavním cílem je se seznámit s S parametry, metodou jejich měření za pomoci vektorové analýzy a ...
 • Mikroprocesorem řízený měřič výkonu do kmitočtu 10GHz 

  Klíma, Martin
  Cílem této práce je navrhnout mikrokontrolérem řízený měřič výkonu založený na logaritmickém detektoru AD8317 firmy Analog Devices, vytvořit desku plošných spojů a ověřit základní funkčnost. Logaritmický detektor AD8317 ...
 • Mikrovlnné výkonové zesilovače s vysokou účinností - laboratorní úloha 

  Gajzler, Jakub
  Tato diplomová práce pojednává o metodách zvyšování účinnosti tranzistorových zesilovačů. V první části jsou dány teoretické základy konstrukcí těchto zesilovačů, jak klasickou metodou změny polohy klidového pracovního ...
 • Mikrovlnný výkonový zesilovač 

  Pecen, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je návrh mikrovlnného výkonového zesilovače v pásmu X pro střední kmitočet 10,368GHz. Zesilovač má pracovat v CW režimu a v pulsním režimu s výstupním výkonem 36dBm a ziskem 20dB. Obsahem bakalářské ...
 • Miniaturní měřicí systém pro měření rychlosti větru. 

  Štěpánek, Michal
  Tato práce je rozborem tématiky teplotního anemometru, jeho návrhem a samotnou realizací. K měření rychlosti větru při této metodě není použito žádných mechanických pohyblivých částí. K měření rychlosti je použito dvou ...
 • Mobilní pracoviště pro měření úrovně signálu 

  Gašpierik, Andrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je rozobrať spôsob konštrukcie zariadenia na automatizované meranie úrovne signálu v závislosti na vzdialenosti od vysielača. Jedná sa o veľmi sofistikované zariadenie. Môže byť použité ...
 • Modul diagnostiky radarové antény 

  Pacner, Petr
  Poruchy, jako je zkrat nebo rozpojení, na elektrických vedeních mohou často ohrozit funkčnost celé aplikace. Tato práce se proto zabývá návrhem konceptu modulu pro identifikaci těchto poruch na koaxiálním vedení mezi ...
 • Násobič kmitočtu 

  Šlesingr, Jiří
  Tato práce je zaměřena na možnosti realizací násobičů kmitočtu a jejich použití v praxi. Spolu s rozdělením násobičů jsou uvedeny jejich základní parametry, které jsou důležité pro výběr vhodného násobiče. Z nabízených a ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo 70 cm 

  Klügl, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem obvodového řešení nízkošumového zesilovače pro pásmo 70 cm opatřeného filtrem a diodovým atenuátorem. Práce nejprve popisuje základní parametry zesilovače, jako je zisk, šumové číslo a ...
 • Nízkošumový zesilovač pro pásmo UHF 

  Benites Ayala, Ivan Alejandro
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pro pásmo UHF 430-440MHz a zaměřuje se převážně na šumové přizpůsobení a stabilitu zesilovače. Tento návrh a jeho simulace byly provedeny v programu Ansoft ...
 • Obvody pro tvarování svazku antény v pásmu L 

  Kalina, Ladislav
  Tato práce se zaměřuje na návrh obvodů určených pro tvarování svazků (dále jen OTS) antén pasivního radaru. Ve své úvodní části postupně prochází základní teorii pasivních radarů a principy řízení svazků antén. Následně ...
 • Plošné a čipové antény na deskách plošných spojů 

  Novák, Lukáš
  Práce se zaměřuje na pravidla správného rozmisťování čipových a plošných antén na deskách plošných spojů vzhledem k prostorové a polarizační diverzitě, jejich vzájemnému ovlivňování a umístění antén na deskách plošných ...
 • Počítačová simulace šíření vln na homogenních přenosových vedeních. 

  Slezáková, Renata
  Cílem této práce bylo prostudovat základy teorie obvodů s rozprostřenými parametry. Se zaměřením na jednoduché šíření vln na homogenních přenosový vedeních, která jsou zakončena lineárními zátěžemi. Vedení bezeztrátová, ...
 • Počítačový návrh umístění primárního přehledového radaru na letišti 

  Krajíček, Antonín
  Semestrální projekt se zabývá aplikací principů výběru stanoviště pro přehledový radar, určený k řízení letového provozu, v programovém prostředí MATLAB. Práce popisuje zpracování mapových podkladů a implementace navigačních ...
 • Pravidla návrhu elektronických přístrojů s jednočipovými mikropočítači ATMEL z hlediska EMC 

  Kaštan, Jiří
  Diplomová práce pojednává o základních znalostech elektromagnetické kompatibility soustředěné na elektromagnetické rušení vycházející z aplikace založené na funkci řídící jednotky plynového kotle firmy Honeywell, pro kterou ...
 • Realizace mikrovlnného digitálního přijímače se softwarovým zpracováním 

  Poslušný, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem mikrovlnného přijímače v pásmu 430-440MHz s číslico- vým zpracováním v základním pásmu (homodyn) se softwarovým zpracováním kvadra- turního signálu (I/Q) pomocí zvukového systému osobního počítače.
 • Realizace mobilního měřiče analogových veličin s pamětí 

  Sabol, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá převodem analogových veličin do digitální podoby a jejímu zpracování. Naměřená data se ukládají do paměti s informací o čase měření a následně jsou připravené ke zpracování v PC. Zařízení ...